• 23 Aprel 2019

İntihar.

intihar,

Read More

Azan.

İslamın mühüm əlamətlərindən biri də azandır. Azan namaz vaxtının daxil olduğunu xüsusi sözlərlə bildirmək deməkdir. Azan vasitəsilə İslamın əsasları gündə beş dəfə yüksək səslə elan edilərək kafirlər imana, müsəlmanlar da camaatla ibadətə və birliy dəvət…

Read More

Xəstə ziyarəti.

  Əziz müsəlmanlar, sağlamlıq və xəstəlik insanların imtahan edildikləri iki mühüm xüsusiyyətdir. İnsanların hər yaşda mübtəla ola biləcəyi müxtəlif xəstəliklər vardır. Xəstəlik üzüntü və kədər mənbəyidir. Belə vəziyyətdə insan, xanımını, dostunu və qohumlarını yanında görmək,…

Read More

Sədəqə.

Əziz qardaşlar, bu gün ki, xütbəmizin mövzusu varlının da, kasıbın da yerinə yetirə biləcəyi bir ibadət olan sədəqə haqqında olacaqdır. Bildiyiniz kimi zəkat ibadətini yerinə yetirə bilməyimiz üçün müəyyən bir mala sahib olmağımız şərtdir. Bunun…

Read More

Salavat.

Salavat Əziz müsəlmanlar, Rəsulullah (səs) Allahın ən çox sevdiyi, peyğəmbərlərin ən üstünü olan çox alicənab və möhtərəm bir nəbidir. Allah təala, Özünü sevən bəndələrinə bu məhəbbətin bir təzahürü olaraq Rəsulullaha (səs) tabe olmalarını əmr etmişdir.…

Read More

Zina.

Əziz müsəlmanlar, bugünkü xütbəmizin mövzusu zina haqqında olacaqdır. Zina qədimdən bu günə qədər insan təfəkkürünün, əxlaq və hüquq normalarının və digər səmavi dinlərin tamamilə səhv və çirkin gördüyü bir davranış olub İslamda da böyük  günahlardan…

Read More