• 26 Yanvar 2020

Vay onların halına

Əziz möminlər, Qurani-Kərimin 29 yerində “Vay onların halına!” mənasında bir çox ayələr vardır. Qurani-Kərimdə, hansı əməlləri işləyən, hansı xususiyyətlərə sahib olan kimsələrə “vay onların halına” deyilir, bu cür kimsələrin ağır bir şəkildə Uca Allah tərəfindən…

Read More

Allah yolunda xərcləmək

Əziz möminlər, İnsanı maddi və mənəvi pisliklərdən təmizləyən, nəfsini tərbiyə edərək Allahın rızasını əldə etməyə səbəb olan ən önəmli ibadətlərdən biri də Allah yolunda və xeyir iş üçün çəkilən xərclərdir. İnsanlar yolda gördükləri dilənçilərə xırda…

Read More

İslamda qardaşlıq

Möhtərəm möminlər, Quranda bildirilən hökmə görə, bütün möminlər bir-birlərinin qardaşlarıdır. Onlar eyni yolla gedən, eyni kitaba tabe olan, eyni hədəfə malik olan, eyni duyğuları daşıyan insanlardır. Beləliklə, möminlərin aralarında böyük bir sevgi və həmrəylik olur.…

Read More

Söz oyunu

Əziz qardaşlar, İslam alimlərimiz əsrlər boyu ayə və hədislərə əsaslanaraq bizi gözəl söz söyləməyə, gözəlliklərə əxlaq və mənəviyyata çağırmışlar. Doğru sözlü olmağın, pis sözdən uzaqlaşmağın əhəmiyyətini vurğulamış, qiymətli əsərlərində bunu insanlara aşılamışlar. Lakin təəssüf ki,…

Read More

Tövbə və İstiğfar

Möhtərəm möminlər, günah işlətmək bəşəri xüsusiyyətlərdən biridir. Peyğəmbərlər xaric heç kim məsum deyildir. Uca Allah İnsanı palçıqdan və ruhdan yaradıb. İnsanda bu iki ünsür mövcuddur. Yer ünsürü və Rəbbani ünsürü. Çox vaxt bu ünsürlərdən biri…

Read More