• 23 Sentyabr 2019
May 2012

May 2012

ŞƏKİ RAYONU ÜÇÜN 5-Cİ  AY (May -2012) NAMAZ VAXTLARI

Read More

Ölümə Hazır Olmaq

Möhtərəm möminlər! Bu dünya fanidir. Yalnız dünya deyil Allahdan başqa hər şey fanidir. Fani olmayan yalnız Allahdır. Deməli bu dünyada kimsə qalmayacaqdır. İstəsəkdə-istəməsəkdə hər kəs yolçudur. Dönüş Allahadır. Hakimlərin Hakimi olan Uca Allah şərəfli kitabımız…

Read More

Peyğəmbərimizi Tanıyaq II Hissə

Əziz Möminlər, Həzrət Peyğəmbərimiz (səs) ehtiyacı üçün yanına gələnlərlə baş-başa oturar, onlar durmadıqca o da yerindən qalxmazdı. Ondan bir şey istəyəni əliboş geri qaytarmazdı. Ən azından, onu xoş sözlə yola salardı. İnsanlar onun gözəl əxlaqına…

Read More

İslamda Siğə/Muta Varmı?

Allaha həmd olsun! Dinimizdə (İslam dinində) siğə qəti olaraq haramdır və böyük günahlardan sayılır. Sizin sualınıza cavab verməkdən əvvəl siğənin mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu açıqlamağa çalışaq. Siğə Allah tərəfindən buyurulmuş normal, qanuni nikahdan ciddi şəkildə…

Read More

Müsəlmanlara qarşı müşriklərə yardım etmənin hökmü nədir?

Allah müsəlmanların qanını, malını, şərəfi-namusunu haram qılmışdır. Bu barədə bir çox açıq nəsslər (açıq höküm ifadə edən ayət və ya hədis) gəlmişdir. Rəsulullah (s) belə buyurmuşdur: “Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona xəyanət etməz, yalan söyləməz və…

Read More

Qızların qulaqlarını deşib sırğa taxmaq haramdırmı?

Xalqımız arasında yayğın olan adətlərdən biri də sırğa taxılmaq məqsədi ilə qız uşaqlarının qulağının deşilməsidir. Dinimizin qaydalarına gəldikdə, Əhməd ibn Hənbəl, Əbu Hənifə, İbn Qəyyim kimi böyük alimlərin bildirdiyi kimi, bu barədə bir qadağa yoxdur..…

Read More

Peyğəmbərimizi Tanıyaq I Hissə

Əziz müsəlmanlar! Uca Allah Şərəfli Kitabımız Qurani Kərimdə belə buyurmaqdadır: “Ya Peyğəmbər! Həqiqətən, Biz səni  (ümmətinə) bir şahid, bir müjdəçi və bir qorxudan kimi göndərdik. Biz səni Allahın izni ilə Ona tərəf çağıran və nurlu…

Read More

Cümə namazında 4 rükət ilk sünnətin qılınması barədə hədis varmı?

Allaha həmd olsun. Cümə namazı müsəlmanlara Allaha təla tərəfindən əmr olunmuş namazdır. Allaha təla Qurani Kərimdə buyurmaqdadır: “Ey iman gətirənlər! Cümə günü namaza çağırıldığınız zaman Allahı zikr etməyə tələsin və alış-verişi buraxın. Bilsəniz, bu sizin…

Read More

Cümə namazını qılmaq qadınlara vacibdirmi?

Cümə namazının kişilərə fərz olmasında fikir yekdilliyi var. Qadınlara cümə namazının fərz olmadığı hökmündə də bütün məzhəblər və müctəhidlər eyni fikirdədirlər. Ancaq qadınlar imkan tapsalar, məscidə gedib cümə namazını qılsalar, cümələri səhih olar, artıq o…

Read More

Münafiqliyin Əlamətləri

     Möhtərəm Möminlər! İslam Peyğəmbəri Hz. Muhamməd Mustafa (səs) Allahın əmir və qadağalarını təbliğ etməyə başlayarkən butun insanlıq bu dəvətə qarşı çıxdı.  O günə qədər hər kəsin sevimlisi olan hətta: “Əl- Əmin” deyə xitab edilən…

Read More

Tağut Nə Deməkdir?

Allaha həmd olsun. Səlat və salam Onun rəsulu Muhammədə, ailəsinə, əshabına və yolunu izləyənlərə olsun. Tağut Qurani Kərimdə keçən bir məfhum olub Allahdan başqa ibadət edilən bütün şeyləri ehtiva etməkdədir. Bu bir büt, ilahlıq nisbət…

Read More