• 23 Sentyabr 2019

Hicablı qadınlar pasporta necə şəkil çəkdirsin?

Ölkədə pasporta hicabla şəkil çəkdirmək olmaz. Bu təqdirdə müsəlman qadınlar nə etsinlər.   Allah Ona inanan, Ona təslim olmuş mömin qadınlara örtünməyi vacib buyurmuşdur. Hicabın vacib olması həm Quranla həm sünnətlə, həm də icma ilə…

Read More

İSRAF VƏ QƏNAƏT

      Əziz müsəlmanlar, “israf” ərəb dilindən tərcümədə hədsiz dərəcədə istifadə etmək, ehtiyacdan artıq xərcləmək və həddi aşmaq mənalarını verir. Dini termin kimi isə halal və qanuni yollarla əldə edilmiş pul və sərvətdən lazımi qədərdən…

Read More

Namazın ilk rükətlərində Fatihənin əvvəlindəki “Bismilləhir-rahmənir-rahim”i səssiz və səsli oxumaq haqda

Fatihə surəsinin 1-ci ayəsi Bismillahirrəhmanirrahim olduğu halda nəyə görə biz namazda 2-ci ayədən yəni Əlhəmdululilləhi rabil aləmin ayəsini oxumaqla başlayırıq və ya 1-ci ayəni səssiz (ürəyimizdə) 2-ci ayəni isə ucadan oxumaqla başlayırıq. Və bunu 2-ci,…

Read More

İsra surəsi 64 – cü ayə və musiqi

Xaiş edirəm İsra sursəinin 64-cü ayəsini şərh edəsiniz. Məgər bu ayə musiqinin haram olub olmadığına sübut ola bilərmi? Allaha həmd olsun.Sizin zikr etdiyiniz ayənin məalı belədir: “Onlardan kimi bacarırsansa, SƏSİNLƏ YERİNDƏN OYNAT, atlı və piyadanı…

Read More

Xurafatlar 3-cü hissə

      Əziz möminlər, dinimizi təhrif etmək istəyən bəzi qüvvələr ona bəzi xurafatlar qarışdrmaq üçün hər zaman durmadan çalışmışlar. Xüsusiylə münafiqlər və xristian misyonerlər tərəfindən planlı bir şəkildə dinə əlavə edilməyə çalışılmış və bunda da olduqca…

Read More

Yusif əl-Qərdavi Kimdir?

1926-cı ilin  sentyabr ayının 9-da Misirin əl-Ğərbiyyə vilayətinin Sift kəndində dünyaya gələn Qərdavi hələ iki yaşında ikən atasını itirmiş və onun təhsili ilə əmisi məşğul olmuşdur. Balaca Qərdavi hələ on yaşına çatmamış Quranı əzbərləmişdi. Krallıq…

Read More

İbn Teymiyyə Kimdir?

“ Düşmənlərim mənə heç nə edə bilməzlər. Mənim cənnətim qəlbimdə, bağçam isə sinəmdədir. Hara göndərilsəm onlar mənimlə bərabərdir. Həbs edilməyim Allah üçün inzivaya çəkilməyimdir, öldürülməyim  şəhadətimdir və məmləkətimdən sürgün edilməyim isə hicrətdir”   Adı, soyadı…

Read More

Mustafa İslamoğlu Kimdir?

Mustafa Islamоğlu 28 окtyabr 1960-cı ildə Türкiyənin Кaysеri vilayətinin Dəvəli şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya gəlmişdir. Оrta təhsilini еlə burada almışdır. Atası Кaysеridə ad-san qazanmış alim Əhməd Islamоğludur.   Mustafa Islamоğlu кiçiк yaşlarından еlmə böyüк maraq…

Read More

Qardaşlıq yoxsa müsiqidəki haramlıq

Qardaşlıq yoxsa müsiqidəki haramlıq İnsan dəyişkən təbiətli, daima yeni bir şeylər axtarmağa və əylənməyə meyllidir. Bu onun fitrət yönündən gələn həyatdakı nəfsani tələbləridir ki, ətrafımızda olan hər bir şeyin üzərimizdə haqqı olduğu kimi bu istəklərimizin…

Read More

“Allah hər yüz ilin əvvəlində bu ümmətə dinini yeniləyən kəs göndərər” hədisini necə başa düşməliyik?

“Allah hər yüz ilin əvvəlində bu ümmətə dinini yeniləyən kəs göndərər” hədisini necə başa düşməliyik? Bəzi insanlar Əbu Hüreyrəyə istinadən Əbu Davud və Hakimin rəvayət etdikləri, bir çoxlarının da səhih saydığı “Allah hər yüz ilin…

Read More

Müsəlmanları kafir adlandırmayın!

Müsəlmanları kafir adlandırmayın! Çəkinməyimiz zəruri olan ən dəhşətli ifrat əməl – küfrdə günahlandırmadır (təkfirdir). Bu, olduqca təhlükəli problem olub vahimələndirici nəticələrə aparıb çıxara bilər. Çünki kiməsə kafir demək zəruri edir ki, həmin kəs ümmətdən xaric…

Read More

QUL HAQQI

     Əziz müsəlmanlar, qul haqqına girmək böyük günahlardandır. Uca Allah, qul haqqını bağışlamağı və ya bağışlamamağı, haqsızlığa məruz qalan bəndəsinə həvalə etmişdir. Bütün davranışları ilə bəşəriyyətə nümunə olan Kainatın Fəxri Həzrət Peyğəmbərimiz (s) Allah Təalanın…

Read More

Hansı balıqları yemək olar, hansıları olmaz?

Dəniz canlılarının (suda yaşayanların) hamısının əti halaldır. İstər bunlar diri tutulmuş olsun, istər ölü əldə edilmiş olsun, istər müsəlman tutsun, istər bütpərəst və ya qeyri-dindən olan tutsun heç nə dəyişilməz bütün hallarda dəniz canlıları halaldır.…

Read More

Dəccal Kimdir?

Dəccal kəlməsi ərəbcə “bir şeyin üzərini örtən, onu bəzəyərək aldadıcı gözəl göstərən”  “dəcl” kəlməsindən törəmişdir. Axır-zamanda meydana çıxıb göstərəcəyi qeyri-adi işlərlə bəzi insanları zəlalətə salıb haqq yoldan çıxaracaq bir şəxsdir. Qeyd edək ki, İslama qədərki,…

Read More

Muhyiddin İbn Ərəbi haqqında nə bilirsiz?

İslam tarixində bəlkə də ikinci bir fikir adamı, alim yoxdur ki, Muhyiddin İbn Ərəbi (ölümü h. 543 / m. 1148)  qədər həm ölçüsüz, ifrat dərəcədə sevilsin, mədh edilsin və ya  əksinə söyülərək təkfir edilsin. Həqiqətən…

Read More

Fərz namazları minikdə (nəqliyyatda) qılmaq olarmı? Olarsa necə qılınmalıdır?

Allaha həmd olsun. Allah ibadəti qullara bütün hallarda asanlaşdırmışdır. Minik vasitələrində fərz namazlar ancaq zərurət halı olduğu zamanlarda qılına bilər. Nafilə namazlar isə minik vasitəsinin üzərində istənilən qədər qılına bilər. Buna Allah Rəsulunun sünnəsində də…

Read More

Təhrif Olunmuş Yas Mərasimlərimiz

Təhrif Olunmuş Yas Mərasimlərimiz

Read More