• 23 Sentyabr 2019

Oktyabr 2012

Oktyabr | Oktyabr

Read More
İÇKİ

İÇKİ

Əziz müsəlman qardaşlarım, bu günki, xütbəmizin mövzusu içki haqqında  olacaqdır. İçki həm fərd, həm də cəmiyyət üçün böyük bir fitnə-fəsad səbəbidir. İçki içmək insanın ağlına mənfi təsir göstərir. Halbuki, dünya və axirətlə bağlı bütün işlər…

Read More

Zəif Hədislə Əməl Etmək Olarmı?

İslam aləmində, dinin təməl qaynaqlarının Quran ve Sünnədən ibarət olduğunu, məzhəbindən asılı olmayaraq bütün alimlər qəbul edir. Quranın sübutunun və dəlalətinin kəsin olması onun qaynaq olması məsələsində şübhə yaratmır. O, heç bir dəyişikliyə məruz qalmadan…

Read More

Zəkat vemək kimə fərzdir?

    İslamın 5 şərtindən 3-cüsü olan zəkat müsəlmanın sahib olduğu malı ilə etdiyi ibadətdir. Zəkat sözünün lüğəvi mənası artma, çoxalma, təmizləmək, bərəkət və s. deməkdir. Dini terminologiyada isə zəkat Allahın Quranda zikr edilən siniflərə vermək…

Read More

Bidət nə deməkdir?

     Dinimiz dövrlərdən keçərək əsli təravətini həmişə qoruyub saxlamışdır. Amma bəzən dinimizə yersiz olaraq bəzi insanların, alimlərin salıb əlavə etdiyi şeylər, həmçinin dinin əslindən deyil füruatından əksiltdiyi şeylər olmuşdur. Bidət bu mənada dinə gətirilən yeni…

Read More
Zikr

Zikr

Əziz möminlər, bu günkü xütbəmizin mövzusu zikr haqqında olacaqdır. Elə isə gəlin görək zikr nə deməkdir. Zikr anmaq, xatırlamaq mənalarını verir. Zikr demək bəzilərinin zənn etdiyi kimi yalnız əlinə təsbeh alıb sübhanallah, əlhəmdulilləh, Allahu əkbər…

Read More