• 23 Sentyabr 2019
Təfəkkür

Təfəkkür

    Əziz müsəlmanlar, təfəkkür, hər hansı bir məsələ haqqında dərin-dərin düşünmək, zehni yormaq və məsələnin mahiyyətinə varmaq deməkdir. Təfəkkür yalnız insana aid bir xüsusiyyətdir. İnsan, bunun sayəsində digər varlıqlardan seçilir və üstün tutulur. Yəni, bir…

Read More

Aşura və Kərbala

http://minber.az/sohbetler/Ashura_ve_Kerbala_faciesi.mp3

Read More
Aşurə və Kərbala facisəi

Aşurə və Kərbala facisəi

Möhtərəm müsəlmanlar! bu il Noyabr ayının iyirmi beşinə təsadüf edən Aşurə günü Məhərrəm ayının onuncu günüdür. Bu günün fəziləti ilə əlaqədar Peyğəmbərimiz (səs) bir hədisi şərifində belə buyurur: “Ramazan orucundan sonra ən fəzilətli oruc, Məhərrəm…

Read More
Hicrət və Məhərrəm ayı.

Hicrət və Məhərrəm ayı.

Möhtərəm möminlər, İslam gəlməmişdən əvvəl bəşəriyyət, əxlaqsızlıqlar, xurafələr, düşmənçiliklər, və pütpərəstliklər içində qıvranırdı. İçki, qumar, faiz, iftira və qan davaları dözülməz həddə çatmışdı. Yetimlərin, kimsəsizlərin, gücsüzlərin malları əllərindən zorla alınırdı. Zülm və işgəncədən zövq alınır,…

Read More

İxlas nədir?

    Möhtərəm möminlər, bu günkü xütbəmizin mövzusu ixlas haqqında olacaqdır. Elə isə gəlin görək ixlas nə deməkdir. İxlasın əlamətləri nələrdir. İxlaslı müsəlman necə omalıdır. İxlas, hər iş və əməldə Allahın rizasını əsas alaraq hər cür…

Read More

Əsl müsəlman kimdir

http://minber.az/sohbetler/Esl_muselman_kimdir.mp3

Read More

Aşura Və Kərbala Facisəi

http://minber.az/sohbetler/Ashura_ve_Kerbala_faciesi.mp3

Read More

Qebir ziyareti

 http://minber.az/sohbetler/Kabir_ziyareti.mp3

Read More

Bağışlamaq

Möhtərəm müsəlmanlar, bağışlamaq-xəta və günahı əfv etmək, işlənən günaha görə cəzalandırmamaq, qüsuru olan kəsləri qınamamaq mənalarını ifadə edir. Uca Rəbbimizin gözəl adlarından biri də “əl-Ğafur” dur. Bu ad qullarını dünya və axirətdə rəzil etməyən, onların…

Read More