• 23 Sentyabr 2019

Tesettur ve tekfir meselesi

http://minber.az/sohbetler/Tesettur_ve_Tekfir_Meselesi.mp3

Read More

Müsəlman olmayan valideynlərə münasibət necə olmalıdır?

Müsəlman olmayan valideynlərə münasibət necə olmalıdır? Demək olar hamımıza məlumdur ki, İslam dini bizlərə ana-ata, qohum və qonşulara gözəl davranmağı əmr etmişdir. Saydığımız kateqoriyadan olan insanlar ya müsəlmanlar olur, ya kafirlər Müsəlman olmaları halında hökm…

Read More

Böyük günahların ən böyüyü

        Əziz din qardaşlarım,  böyük günahlar Quranda və ya hədisi-şəriflərdə onlara qarşı təhdid və lənət yönəldən, cəza veriləcəyi bildirilən, edənə fasiq deyilən, qəbirdə və axirətdə, dözülməz əzaba düçar olmağı zəruri edən günahlardır. Həmçinin Allahın…

Read More

İbn Teymiyyə və Onun sözdə davamçıları

   Günümüzdə İslam mirasını, alimlərini, fəqihlərini topdan inkar edib, İbn Teymiyyədən başqa kimsəni mötəbər alim saymayan məlum firqə hər kəs tərəfindən tanınır.     Müsəlman alimlərin yoluna müxalif olduqları günəş qədər aydın olan bu firqənin, İbn…

Read More

Namazda topuqları birləşdirmək məsələsi

Bir çox müsəlmanlar saflarda topuqları birləşdirmək barədə gələn hədisləri doğru anlamırlar. Ona görə də bəzən onları namazın əvvəlindən sonuna qədər yanındakı qardaşının topuğunu axtarmala məşğul olarkən görərsən. Namazda durarkən həm qiyamda, həm də rukuda topuqları…

Read More

Zərərli vərdişlər/Narkomaniya, İçki, Qumar

Əziz möminlər, Bu günkü xütbəmizin mövzusu zərərli vərdişlər haqqında olacaqdır. Heç şübhəsiz ki, zərərli vərdişlərin başında narkomaniya bəlası gəlir.     Narkomaniya bütün dünyanın bəlasıdır. Dünyanın bir parçası olan Azərbaycan gənclərinin də narkomaniya bəlasına bulaşanlar heç…

Read More

Dua Möminin Silahıdır.

Möhtərəm müsəlmanlar,  heç şübhəsiz bütün insanlar duaya və Allaha sığınmağa xüsusi bir ehtiyac duyur. Sıxıntıların  aparılmasında, ehtiyacların təmin edilməsində,   onlara   gələn bəla və fitnələrin qarşısının alınmasında dua insan üçün zəruri ehtiyacdır.     Dua, möminin qüvvətli…

Read More