• 21 May 2019
Ailə səadəti

Ailə səadəti

Evin kişisi ailəsinin özünə itaətkar olmasını istəyirsə, şübhəsiz qazancının halal olmasına diqqət etməlidir. Xanımının dini biliklərdə hər hansı bir nöqsanlarını görərsə, ona dinini gözəl bir şəkildə öyrətməlidir. Məsələn, xanımı namaz qılmağı bilmirsə, ona həm namaz…

Read More
İslamın elmə gətirdikləri

İslamın elmə gətirdikləri

Yer üzündə insanlığı elmə sövq edən və elm təhsilini ibadət qəbul edən yeqanə din, İslam dinidir. Bu baxımdan İslamiyyətə “elm dini”də deyilir. Avropada elm adamlarının öldürüldüyü, xəstələrin “ruhuna şeytan girmiş” deyərək diri-diri yandırıldığı dövrlərdə, müsəlmanlar…

Read More
Allah rasulu (səv)-in dəvəsinin çökməsi

Allah rasulu (səv)-in dəvəsinin çökməsi

Peyğəmər əfəndimiz (səv) Məkkədən Mədinəyə hicrət edərkən Mədinəli bütün möminlər, Allah Rəsulu (səv)-i öz evlərinə qonaq etmə arzusu içində idilər. Hər kəs Onu evinə aparıb Ona xidmət etməyə can atır və bu barədə bir-birləriylə mübahisə…

Read More
Peyğəmbər əfəndimiz (səv)-in əfvediciliyi

Peyğəmbər əfəndimiz (səv)-in əfvediciliyi

Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) əfəndimiz hər zaman əfv yolunu seçər, məcbur qalmadıqca kimsəni cəzalandırmaq istəməzdi. Necə ki, cəza verməyə gücü çatdığı halda özünə bir çox pisliklər etmiş kəsləri həmişə bağışlamış, hətta hər hansı bir…

Read More
Şükrün növləri

Şükrün növləri

Allahu təala, yaratdığı bütün məxluqatın ruzisini öz üzərinə götürmüşdür.  Heç bir canlı, ruzisini tamamlamadan ölməz. Bu səbəblədir ki ruzi narahatlığı daşımaq, iman şüuruna ziddir. Necə ki, ayeyi kərimədə belə buyurulur: “Yer üzündə yaşayan elə bir…

Read More
İnsanlara ləqəb qoşmaq caizdirmi?

İnsanlara ləqəb qoşmaq caizdirmi?

Müsəlman, din qardaşını çağırarkən və söhbət edərkən onun xoşlanmadığı bir adla və ya bir ləqəblə xitab etməməli, səslənməməlidir. Bir insana kasıblığını göstərən bir ləqəb qoşulmayacağı kimi, şikəst bir insana da xoşlanmadığı şəkildə şikəstliyini, əskikliyini ifadə…

Read More