• 21 May 2019
Qulun dünyalıqla imtahanı

Qulun dünyalıqla imtahanı

Allahu təala qullarını ancaq güclərinin çatacağı çətinliklərlə imtahan edər. Hz. Əbu Bəkir (ra), yoxsul müsəlmanlara yemək yedirər, onları doyurardı. Bir gün Əbu Cəhil ona: “-Ey Əbu Bəkir, Allahın bu yoxsul kəsləri doyurabiləcəyinə inanırsanmı?” Dedi. Əbu…

Read More
Qurani kərimə qarşı məsuliyyətimiz.

Qurani kərimə qarşı məsuliyyətimiz.

Qurani Kərim, qaynağı Uca Rəbbimiz olan dörd səmavi kitabın sonuncusudur. Ağlı başında olan insanlığa Rəbbimizin son çağırısı və son mesajıdır. Allahu Təala, göndərdiyi kitablardan yalnız Qurani Kərimi qiyamətə qədər qoruyacağını vəd etmişdir. Bu səbəblə bir…

Read More
Bir haqq dostundan nəsihətlər

Bir haqq dostundan nəsihətlər

Allaha ən böyük təşəkkür əlbəttə ki hər müsəlmanın sahib olduğu sağlamlıq, övlad, azadlıq və daha bir çox neməti üçün şükür etməsidir. Qulluq vəzifəsinin ən təməl prinsipi olan şükr müsəlmana ən çox yaraşan və onun ruh…

Read More
Səhabələr Quranı necə anladılar?

Səhabələr Quranı necə anladılar?

İmam Malikin bildirdiyinə görə Abdullah bin Ömər ra anh, Bəqərə surəsinin üzərində tam səkkiz il çalışmışdır. Çünki o, Quran-ı Kərimi, fərzlərini və əhkamını öyrənərək və yaşayaraq oxuyurdu. Necə ki, Həzrət-i Əbu Bəkr (radiyallahu anh) belə…

Read More
“Rəbbim Allahdır” dediyi üçün öldürəcəksinizmi?

“Rəbbim Allahdır” dediyi üçün öldürəcəksinizmi?

Kəbənin ətrafında namaz qılarkən Allah Rəsulu (səv)-i boğmağa çalışan bir bütpərəstə verilən ibrətlik cavabı anladan hekayə Urvə bin Zübeyr (ra) belə nəql edir: Abdullah bin Amr bin As-a: “-Müşriklerin, Rəsulullah (səv) Əfəndimizə etdiyi əziyyətlərin ən…

Read More
Oktyabr 2016

Oktyabr 2016

oktyabr2016

Read More