• 19 Yanvar 2020
Qulun dünyalıqla imtahanı

Qulun dünyalıqla imtahanı

Allahu təala qullarını ancaq güclərinin çatacağı çətinliklərlə imtahan edər. Hz. Əbu Bəkir (ra), yoxsul müsəlmanlara yemək yedirər, onları doyurardı. Bir gün Əbu Cəhil ona: “-Ey Əbu Bəkir, Allahın bu yoxsul kəsləri doyurabiləcəyinə inanırsanmı?” Dedi. Əbu…

Read More
Qurani kərimə qarşı məsuliyyətimiz.

Qurani kərimə qarşı məsuliyyətimiz.

Qurani Kərim, qaynağı Uca Rəbbimiz olan dörd səmavi kitabın sonuncusudur. Ağlı başında olan insanlığa Rəbbimizin son çağırısı və son mesajıdır. Allahu Təala, göndərdiyi kitablardan yalnız Qurani Kərimi qiyamətə qədər qoruyacağını vəd etmişdir. Bu səbəblə bir…

Read More
Bir haqq dostundan nəsihətlər

Bir haqq dostundan nəsihətlər

Allaha ən böyük təşəkkür əlbəttə ki hər müsəlmanın sahib olduğu sağlamlıq, övlad, azadlıq və daha bir çox neməti üçün şükür etməsidir. Qulluq vəzifəsinin ən təməl prinsipi olan şükr müsəlmana ən çox yaraşan və onun ruh…

Read More
Səhabələr Quranı necə anladılar?

Səhabələr Quranı necə anladılar?

İmam Malikin bildirdiyinə görə Abdullah bin Ömər ra anh, Bəqərə surəsinin üzərində tam səkkiz il çalışmışdır. Çünki o, Quran-ı Kərimi, fərzlərini və əhkamını öyrənərək və yaşayaraq oxuyurdu. Necə ki, Həzrət-i Əbu Bəkr (radiyallahu anh) belə…

Read More
“Rəbbim Allahdır” dediyi üçün öldürəcəksinizmi?

“Rəbbim Allahdır” dediyi üçün öldürəcəksinizmi?

Kəbənin ətrafında namaz qılarkən Allah Rəsulu (səv)-i boğmağa çalışan bir bütpərəstə verilən ibrətlik cavabı anladan hekayə Urvə bin Zübeyr (ra) belə nəql edir: Abdullah bin Amr bin As-a: “-Müşriklerin, Rəsulullah (səv) Əfəndimizə etdiyi əziyyətlərin ən…

Read More
Müsəlmanın lüks yaşamaq ölçüsü necə olmalıdır?

Müsəlmanın lüks yaşamaq ölçüsü necə olmalıdır?

Zamanımızın amansız xəstəliklərindən olan bədxərclik, acgözlük, lüks və göstəriş kimi israflar, bizlərə nümunə olan olan Rəsulullah (səv) əfəndimiz və əshabının tanımadığı bir həyat tərzidir. Çünki onlar; “gedəcəkləri həqiqi evlərinin qəbir olacağı” şüuru içində yaşayır, yeyib…

Read More
18 milyonu İslama gətirən, dünyanı silkələyən “Çağrı” filmi haqda şok faktlar

18 milyonu İslama gətirən, dünyanı silkələyən “Çağrı” filmi haqda şok faktlar

1948-ci il, Suriya, Dəməşq aeroportu. Hava limanında təyyarə gözləyən 18 yaşlı oğlan atası ilə söhbət edir. Onlar bir qədər danışdıqdan sonra ata 200 dolları və Qurani-Kərimi oğluna verir və onu bir daha görməyəcəyini zənn edərək…

Read More
Qul haqqı vitrinlərə düzüldü

Qul haqqı vitrinlərə düzüldü

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) nümunə şəxsiyyəti və yaşayışıyla, qazanarkən və xərcləyərkən də nəzərə alması zəruri olan ölçüləri göstərərək, səhabələrin həyatında bir tarazlıq qurulmasını təmin etmişdi. Peyğəmbər Əfəndimiz (s.a.v.) Mədinəyə hicrət etdikdən sonra ilk olaraq müsəlmanlar arasında…

Read More
Əgər müsəlmanıqsa bunları düşünməyimiz lazımdır.

Əgər müsəlmanıqsa bunları düşünməyimiz lazımdır.

Dərin dərin, ciddi ciddi düşünmək lazımdır. Yerlərin, göylərin nə üçün yaradıldığını, aləmdəki hər bir varlığın yaradılış məqsədini düşünmək lazımdır. “Arada bir insan istehsalı olmayan bir dağa, bir ulduza, axan bir çayın qıvrımlarına diqqətlə bax. O…

Read More
Onların namazı

Onların namazı

Əsri Səadət möminləri, namazlarını əda edərkən “Allahu təalə ilə vüslət” həyəcanı yaşayırdılar. Namazlarını, dünyaya vida etmək üzrə olan adamın son namazıymış kimi böyük bir həsrət və xüşu ilə ifa edərdilər. Sad bin Əbi Vəqqas (ra)…

Read More
Nəbəvi tərbiyə metodu

Nəbəvi tərbiyə metodu

Mənəvi tərbiyənin ən mühüm vasitələrindən biri olan “söhbət”dən layiqiylə istifadə etməyin şərti, onun qiymət və mahiyyətini dərk etməkdir. Söhbət, nəbəvi bir tərbiyə metodudur. Peyğəmbər Əfəndimiz (səllallahu əleyhi və səlləm), səhabələrini söhbət ilə yetişdirmişdir. Necə ki…

Read More
Qurban kəsməyin 5 faydası

Qurban kəsməyin 5 faydası

Qurban bizə, Hz. İbrahim və İsmayıl (əs)-ın təslimiyyətini və qulluqdakı üstün hallarını xatırladır. Allahın hər şeyi insanlara tabe etdiyini həqiqətən göstərib, bunlardan üsuluna görə istifadə və sərf etməyi öyrədir. Çünki, Allahın bizə verdiyi nemətlərdən faydalanmamaq…

Read More
Qurban haqqında sual cavablar

Qurban haqqında sual cavablar

Sual: Borclu olan bir müsəlman qurban kəsməlidir? Cavab: Qurban ibadəti zəruri ehtiyaclar və borclardan savayı nisab miqdarı qədər mal-dövlətə sahib olan bir müsəlmana vacibdir. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) imkanı olduğu halda qurban kəsməyənlər haqqında sərt ifadələr…

Read More
Qafilə başçısı başqasının yerinə həcc edə bilərmi?

Qafilə başçısı başqasının yerinə həcc edə bilərmi?

Sual:Bir təşkilat tərəfindən vəzifələndirilərək qafilə başçısı kimi həccə gedən bir şəxs başqasının əvəzinə həcc edə bilərmi? Cavab:Başqası üçün həcc ibadətini yerinə yetirməyin etibarlılıq şərtlərindən birisi də həclə bağlı xərclərin həmin göndərən şəxs tərəfindən təmin edilməsidir.…

Read More
İsmayıl Qurbanı yoxsa İbrahimin Qurbanı?

İsmayıl Qurbanı yoxsa İbrahimin Qurbanı?

Qurban bayramı yaxınlaşdıqca varlı-kasıb hər evdə bir qurban həyəcanı, qurban təlaşı hiss edilir. Qurbanı bayram kimi keçirmək üçün hazırlıqlar aparılır. Görəsən qurbanı bayram kimi keçirmək üçün sifariş verilən iyirmi kiloluq qoç, iri malda ortaq olunan…

Read More
Həyatı “LƏBBEYK” şüuru ilə yaşamaq

Həyatı “LƏBBEYK” şüuru ilə yaşamaq

Allahın insanlara əmr etdiyi bütün ibadətlərin fərdi və sosial həyatı tənzimləyici rolu vardır. Allah bu ibadətləri əmr edərək insanları onun istədiyi kimi yaşamağa sövq edir və cəmiyyət arasında nümunəvi şəxsiyyətlər olmasını istəyir. Məsələn namaz ibadəti…

Read More
Ən böyük məktəb (HƏCC)

Ən böyük məktəb (HƏCC)

Əbu Hüreyrədən (r.a) rəvayət edilən bir hədisi-şərifdə Hz. Peyğəmbərə (s.ə.s): “-Əməllərin hansı daha fəzilətlidir?”,- deyə soruşulduqda: “Allaha və Rəsuluna iman etməkdir”,- buyurmuşdu. “-Sonra hansıdır?”, – deyə soruşulan suala da: “Allah yolunda cihad etməkdir”,- deyə cavab…

Read More
Həcc şüuru

Həcc şüuru

Həzrət Peyğəmbər İslamın əsaslarını hədisi-şərifində belə dilə gətirir: “İslam beş təməl üzərində qurulmuşdur: Allahdan başqa ilah olmadığına və Muhammədin Allahın Rəsulu olduğuna şahidlik etmək. Namazı doğru qılmaq, zəkatı haqqı ilə vermək, Allahın evi olan Kəbəni…

Read More
Müəllimlərə tövsiyələr

Müəllimlərə tövsiyələr

İçinə qapalı, özünü qurtarmanın üzərinə çıxmayan bir anlayış Rəbbani anlayış deyildir. Bütün insanları içinə sığdırabiləcək qəlblər möminlərin qəlbləridir. Hamımız, dinimizin vəzifəlisiyik. Hamımız, insan olmanın əvəzini ödəməyə hazırıq. Mömin idrakı belə olmalıdır. Hər mömin özünü, Allahın…

Read More
Müsəlmanın evinin qayda qanunları

Müsəlmanın evinin qayda qanunları

Müsəlman hara gedərsə əqidəsini də özü ilə aparmalıdır. Əqidəmizin çəkdiyi xəttləri məsciddə qoruduğumuz qədər evlərimizdə və iş yerlərimiz də qoruyacağıq. Qətiliklə bizim evimiz əqidəmizi əks etdirir. Divarlarımız, hamamımız və hər şeyimiz fərqlidir. Əgər, başqalarına bənzədiyimiz…

Read More