• 21 May 2019
Noyabr 2016

Noyabr 2016

noyabr2016

Read More
Allahı qəlbi qırıqların yanında axtar

Allahı qəlbi qırıqların yanında axtar

Həzrəti Mövlana, Məsnəvi kitabında, insanların qəlbini qazanmağın əhəmiyyətinə toxunaraq qəlbi qırıq insanların, Uca Rəbbimizin yanındakı etibar və mövqelərinin yüksək olacağını söyləyir. “Bu könül evinin içində kimin olduğunu bilirsinizsə, nə üçün bu könlün sahibinin qapısı qarşısında…

Read More
Müsəlmanın dost, peşə və xanım seçimi necə olmalıdır?

Müsəlmanın dost, peşə və xanım seçimi necə olmalıdır?

Dost seçimi Rəsulullah (səllallahu əleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur: “Yalnızlık pis yoldaşdan daha xeyirlidir, saleh bir yoldaş isə təklikdən daha yaxşıdır.”(Hakim, III, 343; Beyhaki, Şuab, 256/4993) İnsanın hal və davranışları insandan insana keçicidir. Kişi xeyirli…

Read More
Onunla kral kimi rəftar et, kraliça ol!

Onunla kral kimi rəftar et, kraliça ol!

1. Ərin hirslənəndə, ehtiyatı əldən vermə. Bu zaman nə şən, nə də inadkar ol. Gülümsə və sakit danış. 2. Ərini yemək gözləməyə məcbur etmə. Aclıq qəzəbin atasıdır. 3. Ərin yatanda, onu oyatma. 4. Onun pulları…

Read More
İman və Əxlaq

İman və Əxlaq

Əziz qardaşlar, iman insanı yaxşılıqlara yönəldən və dünyaya aldanmaqdan qoruyan güclü bir qüvvədir. Peyğəmbərimizin (s.ə.s bildirdiyi kimi, imanı güclü olan əxlaqı da güclü olar. Əxlaqı olmayanın ya imanı yoxdur ya da ki zəifdir. Arsız, həyasız,…

Read More
Cənnətin bütün qapılarından çağırılan bəxtəvər insan

Cənnətin bütün qapılarından çağırılan bəxtəvər insan

Bir gün Peyğəmbər əfəndimiz (səv) belə buyurdu: “Allah yolunda sədəqə verən kimsə, Cənnətin müxtəlif qapılarından: “-Ey Allahın sevimli qulu! Buraya gəl, burada xeyir və bərəkət vardır” deyə çağırılır. Namazlarını heç buraxmadan qılanlar namaz qapısından, mücahidlər…

Read More