• 19 Yanvar 2020
Uşaq tərbiyəsində 4 əsas qayda

Uşaq tərbiyəsində 4 əsas qayda

Valideyinlərin ən əhəmiyyətli vəzifələrindən biri də, Uca Allahın, İslam fitrəti üzrə onlara lütf etdiyi övladlarını xeyr və fəzilətlə böyütməkdir. İmanlı, istiqamət əhli və vətənpərvər övlad yetişdirmək, validyinlər üçün böyük bir məsuliyyət olmaqla bərabər, öldükdən sonra…

Read More
Allah sevgisini necə qazana bilərik?

Allah sevgisini necə qazana bilərik?

“Dünyaya könül bağlama ki Haqq səni sevsin, insanların əlindəkinə göz dikmə ki, xalq səni sevsin.” (İbn-i Macə, Zühd, 1) Peyğəmbərimiz (səv), Allahın nüsrəti ilə, səhabələrinin və onları təqib edəcək nəsillərin qitələri və geniş iqlimləri fəth…

Read More
Hz. Ömərin duaları

Hz. Ömərin duaları

Hz. Ömər (r.ə) xəlifə olduqdan sonra minbərə çıxanda ilk sözü bu dua olmuşdur: “Allahım! Mən sərt təbiətli bir qulunam, məni yumşaq xasiyyətli et, zəifəm, məni qüvvətləndir, paxılam məni comərd qullarından et!” (Suyuti, Tarixul-Hulefâ, s. 129)…

Read More