Peyğəmbərimiz (səv) Əfəndimizin şəxsən özünün öyrətdiyi salavatı şərifə:

Əbu Məhəmməd Kab bin Ücre (ra) belə izah edir: Birgün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- yanımıza gəlmişdi. Ona: “Ya Rəsulallah! Sənə necə salam verəcəyimizi öyrəndik, ancaq sənə necə salavat gətirəcəyik? “Deyə soruşduq. O da belə…