• 25 Fevral 2020
  1. Home
  2. Məqalələr

Kateqoriya: Məqalələr

21 DEKABR 2012

  “O saat (qiyamət saatı) mütləq gələcəkdir. Mənim onu az qala açmağım gəlir ki, hər kəs etdiyi əməlin əvəzini (mükafatını, yaxud cəzasını) alsın.”(Taha, 15) Bu gün Dünya gündəminin ən aktual xəbərlərindən biri “Qiyamət” hadisəsidir. İnsanlar…

Məqalələr
Osman Nuri Topbaş Kimdir

Osman Nuri Topbaş Kimdir

       “İslamın məqsəd güddüyü kamil bir mömin olmaq üçün dini elm, əməl və səmimiyyət  bütünlüyü çərçivəsində dərk edib, yaşamaq lazımdır. Rəbbinə qarşı qulluq vəzifəsini tam yerinə yetirə bilmək üçün elm zəruri bir amildir. Ancaq elm…

Məqalələr
Qurani-Kərimdə  rəqəmlərin möcüzəsi

Qurani-Kərimdə rəqəmlərin möcüzəsi

Qurani-Kərimdə rəqəmlərin möcüzəsi Allah-tala Qurani-Kərimdə buyurmaqdadır: «De: “Əgər insanlar və cinlər bir yerə yığışıb bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir-birinə kömək etsələr, yenə də ona bənzərini gətirə bilməzlər.» (İsra 88)  Qurani-Kərim qeybi bilən,…

Məqalələr
Zəm-zəm quyusunun sirləri

Zəm-zəm quyusunun sirləri

Zəm-zəm quyusunun sirləri   Zəm-zəm quyusu və onun tarixi barədə qismən də olsa hər kəsin məlumat var. Məhz elə buna görə də bu gün suyun yaranma tarixi haqqında deyil, özünəməxsus qəribəlikləri və xüsusiyyətləri haqqında söhbət…

Təravih namazı

Təravih namazı Təravih namazı Ramazan ayında yatsı namazından sonra qılınan namazdır. “Təravih” ərəb sözü olub “tərvihə” sözünün cəmidir; mənası “oturmaq, istirahət etmək”dir. Təravih namazı qılınarkən hər dörd rükətin sonunda oturulub istirahət edildiyi üçün namaza bu ad verilmişdir.  …

Orucun orqanizmə müsbət təsir göstərməsi üçün nə etmək lazımdır?

Orucun orqanizmə müsbət təsir göstərməsi üçün nə etmək lazımdır? Mütəxəssislər bildirirlər ki, orucun orqanizmə yaxşı təsir göstərməsi üçün aşağıdakılara riayət etmək lazımdır: 1. Orucu tam şəkildə – sübh tezdən günəş batanadək tutun… 2. Obaşdanlığa (sahura)…

Asan şəkildə oruc tutmaq sizin öz əlinizdədir.

  Asan şəkildə oruc tutmaq sizin öz əlinizdədir Builki Ramazan ayı yay mövsümünə təsadüf etdiyinə görə, oruc tutmaq bir o qədər də asan olmayacaq. Ancaq bu ayda daha rahat oruc tutmaq mümkündür. Budur, həkimlər bədənin…

Yusif əl-Qərdavi Kimdir?

1926-cı ilin  sentyabr ayının 9-da Misirin əl-Ğərbiyyə vilayətinin Sift kəndində dünyaya gələn Qərdavi hələ iki yaşında ikən atasını itirmiş və onun təhsili ilə əmisi məşğul olmuşdur. Balaca Qərdavi hələ on yaşına çatmamış Quranı əzbərləmişdi. Krallıq…

İbn Teymiyyə Kimdir?

“ Düşmənlərim mənə heç nə edə bilməzlər. Mənim cənnətim qəlbimdə, bağçam isə sinəmdədir. Hara göndərilsəm onlar mənimlə bərabərdir. Həbs edilməyim Allah üçün inzivaya çəkilməyimdir, öldürülməyim  şəhadətimdir və məmləkətimdən sürgün edilməyim isə hicrətdir”   Adı, soyadı…

Mustafa İslamoğlu Kimdir?

Mustafa Islamоğlu 28 окtyabr 1960-cı ildə Türкiyənin Кaysеri vilayətinin Dəvəli şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya gəlmişdir. Оrta təhsilini еlə burada almışdır. Atası Кaysеridə ad-san qazanmış alim Əhməd Islamоğludur.   Mustafa Islamоğlu кiçiк yaşlarından еlmə böyüк maraq…

Qardaşlıq yoxsa müsiqidəki haramlıq

Qardaşlıq yoxsa müsiqidəki haramlıq İnsan dəyişkən təbiətli, daima yeni bir şeylər axtarmağa və əylənməyə meyllidir. Bu onun fitrət yönündən gələn həyatdakı nəfsani tələbləridir ki, ətrafımızda olan hər bir şeyin üzərimizdə haqqı olduğu kimi bu istəklərimizin…

Müsəlmanları kafir adlandırmayın!

Müsəlmanları kafir adlandırmayın! Çəkinməyimiz zəruri olan ən dəhşətli ifrat əməl – küfrdə günahlandırmadır (təkfirdir). Bu, olduqca təhlükəli problem olub vahimələndirici nəticələrə aparıb çıxara bilər. Çünki kiməsə kafir demək zəruri edir ki, həmin kəs ümmətdən xaric…

Şəki Cümə Məscidi və Şəki İslam Mədrəsəinin qısa tarixi.

         Şəki Mərkəzi Cümə Məscidinin inşa edilmə tarixi dəqiq  bilinməməsi ilə bərabər  1905-ci il də inşa edilidyi ehtimal olunur. İslam mədəniyyətinin bir təzahüru olaraq məscidin yanında Mədrəsə və Hamam da inşa edilmişdir. Ümumiyyətlə İslam…