• 30 Mart 2020
  1. Home
  2. Məqalələr

Kateqoriya: Məqalələr

Məqalələr
Həyatı “LƏBBEYK” şüuru ilə yaşamaq

Həyatı “LƏBBEYK” şüuru ilə yaşamaq

Allahın insanlara əmr etdiyi bütün ibadətlərin fərdi və sosial həyatı tənzimləyici rolu vardır. Allah bu ibadətləri əmr edərək insanları onun istədiyi kimi yaşamağa sövq edir və cəmiyyət arasında nümunəvi şəxsiyyətlər olmasını istəyir. Məsələn namaz ibadəti…

Məqalələr
Ən böyük məktəb (HƏCC)

Ən böyük məktəb (HƏCC)

Əbu Hüreyrədən (r.a) rəvayət edilən bir hədisi-şərifdə Hz. Peyğəmbərə (s.ə.s): “-Əməllərin hansı daha fəzilətlidir?”,- deyə soruşulduqda: “Allaha və Rəsuluna iman etməkdir”,- buyurmuşdu. “-Sonra hansıdır?”, – deyə soruşulan suala da: “Allah yolunda cihad etməkdir”,- deyə cavab…

Məqalələr
Həcc şüuru

Həcc şüuru

Həzrət Peyğəmbər İslamın əsaslarını hədisi-şərifində belə dilə gətirir: “İslam beş təməl üzərində qurulmuşdur: Allahdan başqa ilah olmadığına və Muhammədin Allahın Rəsulu olduğuna şahidlik etmək. Namazı doğru qılmaq, zəkatı haqqı ilə vermək, Allahın evi olan Kəbəni…

Məqalələr
Müəllimlərə tövsiyələr

Müəllimlərə tövsiyələr

İçinə qapalı, özünü qurtarmanın üzərinə çıxmayan bir anlayış Rəbbani anlayış deyildir. Bütün insanları içinə sığdırabiləcək qəlblər möminlərin qəlbləridir. Hamımız, dinimizin vəzifəlisiyik. Hamımız, insan olmanın əvəzini ödəməyə hazırıq. Mömin idrakı belə olmalıdır. Hər mömin özünü, Allahın…

Məqalələr
Müsəlmanın evinin qayda qanunları

Müsəlmanın evinin qayda qanunları

Müsəlman hara gedərsə əqidəsini də özü ilə aparmalıdır. Əqidəmizin çəkdiyi xəttləri məsciddə qoruduğumuz qədər evlərimizdə və iş yerlərimiz də qoruyacağıq. Qətiliklə bizim evimiz əqidəmizi əks etdirir. Divarlarımız, hamamımız və hər şeyimiz fərqlidir. Əgər, başqalarına bənzədiyimiz…

Məqalələr
Fluoride və zərərləri (hiss etdirmədən zəhərləyirlər)

Fluoride və zərərləri (hiss etdirmədən zəhərləyirlər)

Yaşadığımız dövrdə ən çox diş pastaları və gündəlik təmizlik məhsullarına əlavə olunan “natrium florid” nüvə tullantılardan əldə edilir. Natrium florid, iddiaların əksinə dişləri qorumamaqla bərabər xərçəng xəstəliyinı də yol açır. Elm adamları sakitləşdirici təsiri səbəbiylə…

Məqalələr
Qurban kəsməyin məqsədi nədir?

Qurban kəsməyin məqsədi nədir?

Həzrəti İbrahim (ə.s), Cəbrayıl əleyhissalamın Allahu təalanı xüşu ilə üç dəfə zikr etməsi qarşısında vəcdə gəlir və bütün sürülərini ona hədiyyə edir. Onun mələk olduğunu söyləyib almaması üzərinə də sürülərini satır və geniş bir ərazi…

İbrətli hekayələr
Kiçik olsun, ama, Allah üçün olsun

Kiçik olsun, ama, Allah üçün olsun

Rəvayət edildiyinə görə Əbu Mansur bin Zükeyr (rahmətullahi aleyh) zahid və saleh bir insan idi. Ömrünün son dövrlərində gözyaşlarını tuta bilməz olmuşdu. Həyatının sonlarına doğru, vəfat anı yaxınlaşdıqca çox ağladığı üçün gözləri sanki çeşmə idi.…

Məqalələr
Tövbəmizi son nəfəsə saxlamayaq

Tövbəmizi son nəfəsə saxlamayaq

Qurani Kərimdə bildirildiyi kimi, həyatı Allaha üsyan içərisində keçən Firon, ancaq Qırmızı dənizdə ilahi qəzəbə düçar olarkən özünü və ziyana etdiyi ömrünü həqiqi mənada tanıdı. Dünyadakı nəfsani səltənətinin iç üzünün həqiqətdə nə böyük bir səfalət…

Hədislər
Qədr gecəsinə aid ayət və hədislər

Qədr gecəsinə aid ayət və hədislər

Min aydan daha xeyirli olduğu bildirilən Qədr Gecəsi, Quranın Allahu təala tərəfindən Cəbrayıl Əleyhissalam vasitəsilə Peyğəmbər Əfəndimiz Hz. Məhəmməd (səv)-ə göndərilməyə başlandığı gecədir. Quranı Kərimdə Qədr gecəsi ilə əlaqədar ayət və hədisləri sizlər üçün bir…

Məqalələr
Allahın bizi əfv etməsi üçün lazım olan şərtlər

Allahın bizi əfv etməsi üçün lazım olan şərtlər

Uca Allah bu dünyanı, axirətimizi qazana bilməyimiz üçün, bizlərə bir imtahan mərkəzi olaraq tənzimləmişdir. Həm dünya, həm də axirət hüzuruna nail ola bilmək, qulun bu imtahan mərkəzində Rəbbinə yaxınlığı nisbətində mümkün olur. Bu imtahan aləminə…

Məqalələr
Səhabələrin oruc həyəcanı

Səhabələrin oruc həyəcanı

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)-in mənəvi tərbiyəsindən keçərək onun əmr və buyruğuna eşq ilə bağlanan Səhabə əfəndilərimizin həyatından bizlərə bir-birindən gözəl nümunələr vardır. Əbu Ümamə -radıyallahu anh- Peyğəmbər Əfəndimizə: “Mənə elə bir əməl tövsiyə et ki, Allah…

Məqalələr
Ramazan ayında hansı ibadətləri edə bilərik

Ramazan ayında hansı ibadətləri edə bilərik

Ramazan ayında nələr edə bilərik? Sizlərə Ramazan ayında edə biləcəyiniz ibadətləri təqdim edirik. 1-“Və sənə yəqin (ölüm) gələnədək Rəbbinə ibadət et!” (Əl-Hicr, 99) düsturunu nəzərə alaraq, günlük ibadətlərimidzə çox ciddi olmalıyıq a- Oruc ibadətinə ciddiliklə…

Məqalələr
Bu dünyaya nə üçün gəldin???

Bu dünyaya nə üçün gəldin???

İnsan həmişə öz-özünü hesaba çəkməlidir. Özünü hesaba çəkməyən, sorğulamayan insan kölələşməyə məhkumdur. Hər insan “Mən bu dünyaya nə üçün gəldim? Bu aləmdəki müvəqqəti misafirliğimin hikməti nədir suallarını öz-özünə yönəltməlidir. Sorğulanmamış və cavabı verilməmiş bir həyatın…

Məqalələr
Zəkat verməyənlərin axirətdəki aqibəti

Zəkat verməyənlərin axirətdəki aqibəti

Əbu Hureyrə (radıyallahu anh) Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm)-in belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Sahibi tərəfindən zəkat haqqı verilməyən dəvə, qiyamət günündə güclü qüvvətli olduğu halda sahibinin yanına gələrək ona musallat olub ayaqları ilə sahibini əzişdirəcəkdir.…

Məqalələr
Ramazanda könül qabını böyük tut

Ramazanda könül qabını böyük tut

Mübarək Ramazan ayı, qulluq keyfiyyətimizi artırmaq üçün Rəbbimizin bizə ikram etdiyi bənzərsiz vəsilələrdən biridir. Ehtiva etdiyi fəzilətlər, fürsətlər və imkanlarla Ramazan ayı, bir mənəviyyat dəryasıdır. Ancaq, bu dəryadan istifadə edərək biz qulların həqiqi mənada uğur…

Məqalələr
Ramazan ayının üstünlükləri

Ramazan ayının üstünlükləri

Rəbbimiz, qullarının əbədi səadəti üçün, həyat təqvimində, ilahi rəhmət, əfv və bağışlamanın sanki tüğyan etdiyi bəzi mənəvi qazanc mövsümləri təyin etmişdir. Bu mövsümlərin ən bərəkətlisi, heç şübhəsiz ki, mübarək ramazan ayıdır. Çünki: – Hidayət rəhbərimiz…

Məqalələr
Müsəlmanın həyatını gözəlləşdirən 14 tövsiyə

Müsəlmanın həyatını gözəlləşdirən 14 tövsiyə

Dünyaya bir mülklə gəlmədiyimiz kimi, dünyadan da bir mülklə ayrılmayacağıq. Qəbrimizə əməllərimizlə gedəcəyik. Sədəqələrimizlə, ibadətlərimizlə, qulluğumuzla sonsuzluğun səyyahı olacağıq. Bu fani dünyada acgöz nəfsimizin bitib tükənmək bilməyən arzu və ehtiraslarına müqavimət göstərmək lazımdır. Beləliklə, ən…

Məqalələr
Namaz möminin meracıdır

Namaz möminin meracıdır

Namaz insana dinclik və rahatlıq verir. Ondan ayrı qalınca insan, ondakı əsrarəngiz gücü anlayır. Onun insana verdiyi dincliyi izah etməyə sözlər kifayət etmir. Namaz elə bir şeydir ki, insanı dərdlərindən, kədərlərindən, düşüncələrindən təmizləyir. Bir anda…

Hədislər
Cənnətə yaxın kəslər

Cənnətə yaxın kəslər

Məhəbbət və dostluq, müştərəklikdən qaynaqlanır. Cənabi-Haqq comərd olduğu üçün, qulunun da comərd olmasından xoşlanar. Belə ki, həmin qulunun comərdliyi hörmətinə, onun içərisinə düşməkdən xilas ola bilmədiyi bəzi xəta və qüsurlarını da bağışlayar. Bir hədisi-şərifdə: “Comərdin…

Məqalələr
Özünüzü cəhənnəm odundan qoruyun!

Özünüzü cəhənnəm odundan qoruyun!

Şeyx Sədi həzrətləri buyurur: “Ağıllı insanlar, mallarını, pullarını o biri dünyaya gedərkən özləri ilə apararlar. Ancaq xəsislər, mallarının həsrətini çəkərək onu dünyada buraxıb gedərlər. “Rəsulullah (səv) əfəndimiz, çətinliklər qarşısında ümidsizliyə, mal-mülk sahibi olunca da kibir…

Məqalələr
Allahın ayələri qarşısında kor və kar olmamaq

Allahın ayələri qarşısında kor və kar olmamaq

Allahın dəvəti və mesajları qarşısında insanların duruşları tarix boyunca fərqli olmuşdur. Rəhman və Rəhim olan Rəbbimiz, qullarını dünya və axirət etibarilə həmişə “Darüs-salam” a (dinclik və səadət yurduna) dəvət etməsinə baxmayaraq, nəfsinin həva və həvəsini…

Məqalələr
Qonşusunun incə bir davranışı ilə müsəlman oldu

Qonşusunun incə bir davranışı ilə müsəlman oldu

Müsəlman, sadəcə beş vaxt namazını qılan, orucunu tutan, həccə gedən, nafilə ibadətləri yerinə yetirən kimsə deyildir. Müsəlman, ən yaxınından, ailəsindən, qonşusundan və dünyanın gedişatından məsuldur. Uca Allah belə buyurur: “Allahın sizə verdiyi halal və pak…

Məqalələr
MƏDƏNİYYƏTİMİZDƏ GƏNCLƏRİN YERİ

MƏDƏNİYYƏTİMİZDƏ GƏNCLƏRİN YERİ

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) vəfatından qısa bir müddət öncə İslam ordusunun başına Zeyd İbn Harisin 19 yaşındakı oğlu Üsaməni komandir təyin etmişdi. O ərəfələrdə bir səfərə çıxılacaqdı. Rəsulullah (səv): “Savaşda iştirak etmək istəyənlər, Mədinə kənarında Üsamənin…

Hədislər
Əsl müflis kimdir?

Əsl müflis kimdir?

“Ey iman gətirənlər! Qarşılıqlı razılıqla edilən alış-veriş müstəsna olmaqla, bir-birinizin mallarını haqsız bəhanələrlə (haqsız yerə) yeməyin və özünüzü öldürməyin! Həqiqətən, Allah sizə qarşı mərhəmətlidir!”(Nisa, 29) Rəsulullah (səv) buyurdu: “Şübhəsiz ki, ümmətimin müflisi bu kəslərdir: Onlar…

Məqalələr
Mələklər kimlərə bəddua edər?

Mələklər kimlərə bəddua edər?

Sərvət, Allahın qulularına verdiyi bir əmanətdir. Əgər, Allahu təalanın bizlərə verdiyi var-dövləti Onun əmrlərinə zidd bir şəkildə istifadə edəriksə, həmin mal-mülk bizləri daha tez bir şəkildə yolumuzdan azdırar, hər cür qürur, kibir, zülm və haqsızlıqlara…

Maraqlı Məlumatlar
Dünyada ən çox yayılmış 10 din və xüsusiyyətləri

Dünyada ən çox yayılmış 10 din və xüsusiyyətləri

10. ŞİNTOİZM 4 milyon camaatı ilə ŞİNTOİZM Yaponiyanın yerli dinidir. Əvvəllər isə Yaponiyanın rəsmi dini qəbul edilirdi. Şintoizm’in hər hansı bir qurucusu olmamaqla birlikdə tarixi M.Ö.VII əsrə qədər gedəbilir. ŞİNTOİZM digər dinlərə qarşı olduqca tolerand…

Ailə
Saleha bir xanımın 22 özəlliyi

Saleha bir xanımın 22 özəlliyi

Salehə bir xanım, cəmiyyətin həqiqi memarıdır. Çünki o, nəslin qorunması və xeyirli övlad tərbiyəsi kimi ülvi bir məsuliyyəti ürəyində daşıyır. Bunun üçündür ki; “Bir kişini tərbiyə edin, bir insanı yetişdirmiş olarsınız. Bir xanımı tərbiyə edin,…

Məqalələr
Quran deyir ki dini belə təbliğ et.

Quran deyir ki dini belə təbliğ et.

İlahiyyatçı yazar / Mahir Şəkərov. Salam olsun doğru yola tabe olan hər bir kəsə! (Taha 47) Şübhəsiz ki, Allah yanında din İslamdır… (Ali – İmran 19) ayəsini rəhbər tutaraq həyatını İslama görə yaşayanlar, həm də…

Hədislər
Peyğəmbər əfəndimiz (səv)-in ilk cümə xütbəsi

Peyğəmbər əfəndimiz (səv)-in ilk cümə xütbəsi

Qubada on dörd gün qonaq olaraq qaldıqdan sonra Allah Rəsulu (səllallahu əleyhi və səlləm) və yoldaşları, Mədinəyə hərəkət etdilər. Günlərdən cümə idi. Günorta vaxtı “Ranuna Vadisinə” çatanda, namaz vaxtı girmişdi. Allah Rəsulu (səllallahu əleyhi və…