• 22 Oktyabr 2019
  1. Home
  2. Məqalələr

Kateqoriya: Məqalələr

Məqalələr
Dostun şeytanın dostu oldu

Dostun şeytanın dostu oldu

Bir zamanlar Həzrəti Ömər Allah rizası üçün özünə bir nəfəri qardaş elan etmişdi . O əsnada bu qardaşı Şam şəhərində yaşayırdı. Həzrətii Ömər onun halını soruşmaq üzrə Şamdan gələn bir kimsəni axtardı tapdı və qardaşının…

Hədislər
Xanımını döyənin aqibəti.

Xanımını döyənin aqibəti.

Ənəs bin Malik radıyallahu ənhdən rəvayət ilə bildirilən hədisi şərifdə: “Xanımını haqsız olaraq döyən, mən ki Məhəmmədəm (sav), qiyamətdə rəqibi mən olaram.” “Xanımını döymə: Xanımını döyən, Allahu Təalaya və Rəsuluna üsyankar olar” buyurulmuşdur. Bir nəfər…

Məqalələr
Sən üstünə düşəni elə, gerisini Allaha həvalə et!

Sən üstünə düşəni elə, gerisini Allaha həvalə et!

Səbirsiz və tələsikən şəxslər, əzm sahibi ola bilməz və nəticə əldə edə bilməzlər. Əzm səviyyəsində iradəni ortaya qoymadan təvəkkül (Allaha güvənib dayanma) iddiasını güdənlər, yenə müvəffəq ola bilməyəcəklər. Çünki təvəkkülün əvvəli, əzm səviyyəsində bir qabaqcıl…

Məqalələr
Allaha məhəbbət

Allaha məhəbbət

Allahu təala yaratdiğı bəndəsinin qəlbinə canlı və cansız varlıqlara qarşı sevmək  meyli qoymuşdur.İnsan məhəbbət duyduğu varlığın ləyaqəti sayəsində bir nəticə əldə edə bilər. Bu səbəbdən insan qəlbi fitri olan sevmə meylini ancaq Allah təalaya yönəltdiyi…

Məqalələr
Ağlımızdan necə istifadə etməliyik?

Ağlımızdan necə istifadə etməliyik?

Uca Rəbbimiz buyurur: “O, gecəni və gündüzü, Günəşi və Ayı sizə ram etdi (sizin xidmətinizə verdi). Ulduzlar da Onun əmrinə boyun əymişdir. Doğrudan da, bunda ağılla düşünənlər üçün ibrətlər vardır!”(Nəhl, 12) Rəsulullah (s.a.v.) əfəndimiz buyurdu:…

Məqalələr
Mədinə xalqının ən çox ağladığı gün

Mədinə xalqının ən çox ağladığı gün

Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) Əfəndimizin vəfatından sonra Peyğəmbərimizin müəzzini Bilal-Həbəşi (radıyallahu anh) kədərindən, mədinə səmalarını titrədən gözəl səsiylə bir daha azan oxuya bilmirdi. Həzrəti Bilal, əshabın israrlarına dözə bilməyib, nə zaman azan oxumağa başlasa,…

Hədislər
Kəfil olaraq Allah yetər!

Kəfil olaraq Allah yetər!

Heç şübhəsiz ki, səmimi niyyət, bir işin sonunun xeyirli olmasına birbaşa təsir edir. Çünki xeyirlər ümumiyyətlə səmimi niyyətlərin nəticəsində meydana gəlir. Səmimi niyyətin əlamətlərindən biri olan əhdə vəfa və vədini yerinə yetirmək, ilahi yardıma da…

Hədislər
Peyğəmbər əfəndimiz (səv) vəfat edəndə gözləri kor olan səhabə

Peyğəmbər əfəndimiz (səv) vəfat edəndə gözləri kor olan səhabə

Abdullah bin Zeyd əl-Ənsari (radıyallahu anh), bir gün Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) əfəndimizin yanına gəlib: “Ya Rəsulallah! Sən mənə nəfsimdən, malımdan, övladımdan və ailəmdən  daha sevimlisən. Əgər gəlib Səni görmək kimi bir nemət olmasaydı…

Məqalələr
“Bu bulağın suyu müsəlmanlara haramdır”!

“Bu bulağın suyu müsəlmanlara haramdır”!

Osmanlı dövlətinin xilafəti zamanında Bursada bir müsəlman, bugünkü adı Arap Şükrü olan bölgədə bulaq tikdirmiş və bulağın qzərinə bir kitabə əlavə etmiş: “Hər qula halaldır, müsəlmana haram!” Bursa o dövrdə Osmanlının paytaxtı olduğu üçün şəhər…

Dünya Xəbərləri
İran-Səudiyyə gərginliyi

İran-Səudiyyə gərginliyi

İran və Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı münaqişə bir məzhəb savaşına dönə bilərmi? Səudiyyə Ərəbistanlı şiə alim Nemri Bakir ən-Nimrin 3 şiə məhkumla  birlikdə edamı İranla Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı onsuz da gərgin olan münasibətləri daha da pik…

Məqalələr
Axirəti unudanlar axirətdə unudulurlar

Axirəti unudanlar axirətdə unudulurlar

Uca rəbbimiz yer üzündə bizlər üçün saysız-hesabsız nemətləri vermişdir. Bu nemətləri bizə verərkən də, bizi öz başına buraxmamış, göylərin və dağların yüklənməkdən çəkindikləri çox önəmli bir əmanəti daşımaqla məsul tutmuşdur. Ayəti kərimədə buyrulur. Məgər insan…

Məqalələr
Nə üçün yaşayırsınız???

Nə üçün yaşayırsınız???

Cənabi-Haqq buyurur: “Ey insanlar! Şübhəsiz ki, Allahın (qiyamət barəsindəki) vədi haqdır. Dünya həyatı sizi aldatmasın. O tovlayan (Şeytan) da sizi tovlayıb yoldan çıxartmasın!”(Fatir, 5) Rəsulullah (səv) buyurdu: “Dünyada sanki bir qərib və ya bir yolçu…

Məqalələr
Böyük alim, Allah dostu Osman Nuri Topbaş əfəndidən uşaqlıq xatirələri

Böyük alim, Allah dostu Osman Nuri Topbaş əfəndidən uşaqlıq xatirələri

Hər insanın uşaqlığından bir çox xatirəsi vardır. Bunlardan bəziləri insanda dərin izlər buraxmışdır. Mən də üzərimdə iz buraxmış olan bəzi uşaqlıq xatirələrimdən bəhs etmək istəyirəm. Uşaqlığım İstanbul Erenköydə keçdi. O zamanlar evlərin ətrafı baxça idi.…

Ailə
Uşaqlarınızı cizgi filmlərinin əsiri etməyin!

Uşaqlarınızı cizgi filmlərinin əsiri etməyin!

Bartın Universiteti Təhsil Fakültəsi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Günəş, ailələrin ev işlərini görmək üçün, rahat qala bilmək üçün uşaqlarına saatlarla çizgi film izlətdiklərini ifadə edərək, “Gündə bir saatdan çox ekran qarşısında oturan uşaqlarda, təcavüzkarlıq, yemək,…

Ailə
Qohum-əqrəba ziyarətinin əhəmiyyəti

Qohum-əqrəba ziyarətinin əhəmiyyəti

Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v.) belə buyurur:   “Ruzisinin çoxalmasını və ömrünün uzanmasını istəyən şəxs, qohum-əqrəbasını qoruyub müdafiə etsin!” (Buxari, Ədəb 12, Büyû` 13; Müslim, Birr 20, 21; Əbu Davud, Zəkat 45) İnsanın qohum və yaxınlarıyla əlaqəsini davam…

Məqalələr
Dərviş kimdir???

Dərviş kimdir???

Dərviş, Allah Təalaya yaxın olma yolunda çalışan, gözəl əxlaq sahibi bir mömin ola bilmək üçün mənəviyyat yoluna düşən insan deməkdir. Bu səbəblə bir təsəvvüf yoluna bağlanan kəslərə dərviş deyilir. Ancaq dərvişlik asan bir iş deyildir.…

Məqalələr
Dayanacağımız yeri yaxşı bilməliyik

Dayanacağımız yeri yaxşı bilməliyik

Mömin insanın ayıq-sayıq olması, şeytanın səflərində yer almamaq üçün bəsirətli hərəkət etməsi labütdür . Zalimlərin yanında dayanmaq bir yana dursun, ürəkdən onlara azca meyletmək belə böyük bir əzab səbəbidir. İnsan, öz seçimlərinin nəticəsi olaraq dəyərinə…

Məqalələr
Qeybət nədir qeybətdən necə uzaqlaşmalıyıq

Qeybət nədir qeybətdən necə uzaqlaşmalıyıq

Qeybət, bir kimsənin xoşlanmayacağı bir şəkildə onun arxasından danışmaq, Quran və Sünnənin şiddətlə qadağan etdiyi çox ağır bir cinayətdir. Necə ki qeybət, Quran-ı Kərimdə “ölü qardaşının ətini yemək” kimi iyrənc bir hərəkət olaraq təsvir edilməkdədir.…

Məqalələr
“Ölüyə QURAN oxuyaq?”

“Ölüyə QURAN oxuyaq?”

HƏDİSLƏR: 1. Maqil ibn Yəsar Peyğəmbərin (s.ə.s.) belə dediyini rəvayət edir: “Ölülərinizə Yasin surəsini oxuyun!” (Əbu Davud, Cənaiz: 24; İbn Macə, Cənaiz:4; Nəsai, Aməlul-Yəvm vəl-Leylə, s. 58). Bu hədisi rəvayət edən Əbu Davud hədisin hökmü…

Məqalələr
Bərəkətin sirri: TƏZİM

Bərəkətin sirri: TƏZİM

Allaha təzim, yalnız Onun adını ehtiramla yad etməkdən ibarət deyil. Ondan gələn və Ona nisbət edilən hər şeyə hörmətlə yanaşmaq da təzimin bir başqa təzahürüdür. Hənəfi məzhəbinin böyük imamı Əbu Hənifə Həzrətlərinə nisbət edilən belə…

Məqalələr
Şəkili övliya: MƏHMƏD ZAHİD QOTQU

Şəkili övliya: MƏHMƏD ZAHİD QOTQU

XX əsrin böyük İslam alimlərindən biri olan Məhməd Zahid Qotqu, 1897-ci ildə Bursada dünyaya gəlmişdi. Atasının adı İbrahim Əfəndi, anasının adı isə Sabirə xanım idi. Ailəsi Osmanlı-Rus hərbindən (1877-1878) sonra 1879-cu ildə Azərbaycanın şimal qərbində…

Ailə
FƏDAKARLIQ NÜMUNƏLƏRİ

FƏDAKARLIQ NÜMUNƏLƏRİ

Üzərimizdə ən çox haqqları olan şəxslər, heç şübhəsiz ki ata-analarımızdır. Təbii ki Rəbbimizdən sonra. Çünki dünyaya gəliş səbəbimiz olan valideyinlərimiz, qarşılıq gözləmədən verən, bir fədakarlıq abidələridir . İtaət etməsək belə dəstəyini bizdən əsirgəməyən cənnət vasitələrimizdir.…

Məqalələr
MÜSƏLMANIN DANIŞMA ÜSLUBU NECƏ OLMALIDIR?

MÜSƏLMANIN DANIŞMA ÜSLUBU NECƏ OLMALIDIR?

Mömin, fərasət sahibi olmalı, danışma üslubunu həmsöhbətinə görə tənzimləməlidir. Çünki bir kimsəni sevindirən bir davranış, başqa birisini də kədərləndirə bilər. Bu səbəbdən həmsöhbətinin psixoloji vəziyyətini təsbit edə bilmək və iki üç mərhələ sonrasını düşünərək söz…

Məqalələr
Sələfilik nədir?

Sələfilik nədir?

Günümüz Sələfilyi Vəhhabilərin 18-19-cu əsrlərdə Osmanlı imperiyasının tərkibindən ayrılmaq və Ərəbistan yarımadasına yayılması “Allah yolunda cihad” şüarı ilə həyata keçirilmişdi. 20-əsrin əvvəllərində Əbdüləziz ibn Səud Osmanlı imperiyası, Rəşid oğulları və Şərif sülaləsi ilə mübarizədə də…

Məqalələr
ADƏTLƏR VƏ XÜRAFƏLƏR – I yazı

ADƏTLƏR VƏ XÜRAFƏLƏR – I yazı

Adət-ənənələr bir millətin mədəniyyətini əks etdirir. Bir millətin əbədi olması üçün keçmişini, tarixini və adət-ənənələrini bilməsi və yaşatması labüddür. İslam dinində adət ənənəyə önəm verilmiş, qəbul və ya rədd etməkdənsə dinin təməl əsaslarına uyğun olub-olmaması…

Ailə
Kİşilər ailənin tərbiyəsində nələrə diqqət etməlidir?

Kİşilər ailənin tərbiyəsində nələrə diqqət etməlidir?

Qadın və uşaqların, dini və əxlaqi baxımdan yetişdirilməsi, onların dünya və axirət səadətinə səbəb olacaq şəkildə tərbiyə edilmələri kişiyə aid mühüm vəzifələrdəndir. Necə ki bu vəzifə Quran-ı Kərimdə belə bəyan buyurulmaqdadır: “Ey iman edənlər! Özünüzü…

Ailə
Kİşi ailəsini necə idarə etməlidir?

Kİşi ailəsini necə idarə etməlidir?

Kişi, ailəsini hər cür mənfi davranışlardan qorumalıdır. Ailənin dini dəyərlərini və əxlaqi gözəlliklərini pozacaq yoldaşlardan, ziyarət və gəzintilərdən, televiziya kanallarındakı əxlaqa zidd verilişlərdən, səviyyəsiz kitab, qəzet və nəşriyattan ailə fərdlərini uzaq tutmalıdır. Xülasəsi, ailəni içəridən…

Məqalələr
Ədəb nədir?

Ədəb nədir?

Məhəbbət və ədəb olmadan mənəvi olaraq hər hansı bir səviyyəyə yüksələbilmək mümkün deyil. Əks halda ibadət və əxlaqdan geriyə, quru bir iddia və faydasız bir yorğunluq qalar. Nə imanın, nə ibadətlərin, nə də xidmətlərin dadından…

Məqalələr
Harama yaxınlaşma, halaldan da uzaqlaşma!!!

Harama yaxınlaşma, halaldan da uzaqlaşma!!!

Gəncin biri Kəbədə həmişə: “Ey doğruların köməkçisi olan Allahım, ey haramdan çəkinənlərin köməkçisi olan Allahım, sənə həmd-səna edirəm” deyə dua edir. Bu vəziyyət hər kəsin diqqətini çəkir və bir nəfər : “Niyə həmişə eyni duanı…

Ailə
Ananın, uşaqların baxımı və tərbiyəsində göstərdiyi həssaslıq necə olmalıdır?

Ananın, uşaqların baxımı və tərbiyəsində göstərdiyi həssaslıq necə olmalıdır?

Bir atalar sözündə “əl-Ümmü medresetün: ana məktəbdir.” Deyilməkdədir. Qadın, evdə uşaqlarıyla daha çox birlikdə olduğu üçün uşaqlara gözəl nümunələr sərgiləyərək, onların ruhunda qalıcı izlər buraxmaq surətiylə “ilk və ən böyük tərbiyəçi” olmalıdır. Ananın ağzından çıxan…