• 20 May 2019
  1. Home
  2. Məqalələr

Kateqoriya: səhabələr

Məqalələr
Torpağın belə qəbul etmədiyi cəsəd

Torpağın belə qəbul etmədiyi cəsəd

Bir qul üçün, Allaha qovuşmaqdan daha böyük bir izzət və Allahdan uzaq qalmaqdan daha böyük bir zillət ola bilməz. Allahu Təalanın dəyər verdiyi kəslər, iman nemətini könüllərinə, eşq və vəcd ilə həkk etdiklərinə görə izzət…

Məqalələr
Hz. Osman (ra)-ın comərdliyi

Hz. Osman (ra)-ın comərdliyi

Həzrəti Əbu Bəkr (radiyallahu anh)-ın xəlifəliyi dövründə böyük bir qıtlıq meydana gəlmişdir. Həmin bu qıtlıq vaxtında Həzrəti Osman (ra)-ın Şamdan yüz dəvə yükü buğda karvanı gəldi. Karvanı görənlər, buğda almaq üçün tez karvanın yanına qaçdılar.…

Məqalələr
Namazı tərkedənin İslamdan nəsibi yoxdur

Namazı tərkedənin İslamdan nəsibi yoxdur

Misvər bin məhrəmi (radiyallahu anh) belə nəql edir: “Ömər bin Xəttab (radıyallahu anh) xəncərlənəndə tez-tez huşunu itirirdi. Bir dəfə yanına girdim, üstünə bir örtü örtmüş, özündən keçmiş vəziyyətdə yatırdı. Yanındakılara: “Vəziyyəti necədir?” Deyə soruşdum. “-Gördüğün…

Məqalələr
Mədinə xalqının ən çox ağladığı gün

Mədinə xalqının ən çox ağladığı gün

Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) Əfəndimizin vəfatından sonra Peyğəmbərimizin müəzzini Bilal-Həbəşi (radıyallahu anh) kədərindən, mədinə səmalarını titrədən gözəl səsiylə bir daha azan oxuya bilmirdi. Həzrəti Bilal, əshabın israrlarına dözə bilməyib, nə zaman azan oxumağa başlasa,…

Hədislər
Peyğəmbər əfəndimiz (səv) vəfat edəndə gözləri kor olan səhabə

Peyğəmbər əfəndimiz (səv) vəfat edəndə gözləri kor olan səhabə

Abdullah bin Zeyd əl-Ənsari (radıyallahu anh), bir gün Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) əfəndimizin yanına gəlib: “Ya Rəsulallah! Sən mənə nəfsimdən, malımdan, övladımdan və ailəmdən  daha sevimlisən. Əgər gəlib Səni görmək kimi bir nemət olmasaydı…

Məqalələr
Qoyun çobanının təqva həssaslığı

Qoyun çobanının təqva həssaslığı

Abdullah ibn-i Ömər, yoldaşlarıyla birlikdə Mədinə ətrafında bir yerə çıxmışdı. Onun üçün bir süfrə qurdular. Bu sırada yanlarına bir qoyun çobanı gəldi və salam verdi. İbn-i Ömər: “-Gel ey çoban, süfrəyə buyur.” Dedi. Çoban: “-Mən…