• 31 Mart 2020
  1. Home
  2. Xütbələr

Kateqoriya: Xütbələr

Xütbələr
Təfəkkür

Təfəkkür

    Əziz müsəlmanlar, təfəkkür, hər hansı bir məsələ haqqında dərin-dərin düşünmək, zehni yormaq və məsələnin mahiyyətinə varmaq deməkdir. Təfəkkür yalnız insana aid bir xüsusiyyətdir. İnsan, bunun sayəsində digər varlıqlardan seçilir və üstün tutulur. Yəni, bir…

Xütbələr
Aşurə və Kərbala facisəi

Aşurə və Kərbala facisəi

Möhtərəm müsəlmanlar! bu il Noyabr ayının iyirmi beşinə təsadüf edən Aşurə günü Məhərrəm ayının onuncu günüdür. Bu günün fəziləti ilə əlaqədar Peyğəmbərimiz (səs) bir hədisi şərifində belə buyurur: “Ramazan orucundan sonra ən fəzilətli oruc, Məhərrəm…

Xütbələr
Hicrət və Məhərrəm ayı.

Hicrət və Məhərrəm ayı.

Möhtərəm möminlər, İslam gəlməmişdən əvvəl bəşəriyyət, əxlaqsızlıqlar, xurafələr, düşmənçiliklər, və pütpərəstliklər içində qıvranırdı. İçki, qumar, faiz, iftira və qan davaları dözülməz həddə çatmışdı. Yetimlərin, kimsəsizlərin, gücsüzlərin malları əllərindən zorla alınırdı. Zülm və işgəncədən zövq alınır,…

İxlas nədir?

    Möhtərəm möminlər, bu günkü xütbəmizin mövzusu ixlas haqqında olacaqdır. Elə isə gəlin görək ixlas nə deməkdir. İxlasın əlamətləri nələrdir. İxlaslı müsəlman necə omalıdır. İxlas, hər iş və əməldə Allahın rizasını əsas alaraq hər cür…

Bağışlamaq

Möhtərəm müsəlmanlar, bağışlamaq-xəta və günahı əfv etmək, işlənən günaha görə cəzalandırmamaq, qüsuru olan kəsləri qınamamaq mənalarını ifadə edir. Uca Rəbbimizin gözəl adlarından biri də “əl-Ğafur” dur. Bu ad qullarını dünya və axirətdə rəzil etməyən, onların…

Xütbələr
Qurban Satılmaz

Qurban Satılmaz

Əziz möminlər, Allah Rəsulu (s) qurbanla əlaqəli bir hədisi-şərifində buyurur: “Adəm oğlunun Qurban bayramının birinci günü gördüyü işlərin Allaha ən sevimli olanı (qurban) qanı axıtmaqdır. (Həmin gün Allah qatında bundan daha sevimli bir əməl yoxdur.)…

Xütbələr
QURBAN BAYRAMI

QURBAN BAYRAMI

Əziz müsəlman qardaşlarım! Uca Allaha şükür və həmd olsun ki, bu mübarək günü bizə göstərdi. Uca Allaha şükürlər olsun ki, bu gün növbəti bir Qurban bayramını da qeyd edirik. Uca Allah şükür və həmd olsun…

Xütbələr
QURBANIN HİKMƏTİ

QURBANIN HİKMƏTİ

Çox hörmətli müsəlmanlar! Bugünkü xütbəmizin mövzusu Qurban haqqında olacaqdır. Qurban, ibadət niyyətiylə Qurban bayramı günlərində Allah rizası üçün kəsilən heyvana verilən addır. Qurban kəsmək hicrətin ikinci ilində əmr edilmişdir. İmkanı olan hər müsəlmana Qurban bayramı…

Xütbələr
İÇKİ

İÇKİ

Əziz müsəlman qardaşlarım, bu günki, xütbəmizin mövzusu içki haqqında  olacaqdır. İçki həm fərd, həm də cəmiyyət üçün böyük bir fitnə-fəsad səbəbidir. İçki içmək insanın ağlına mənfi təsir göstərir. Halbuki, dünya və axirətlə bağlı bütün işlər…

Xütbələr
Zikr

Zikr

Əziz möminlər, bu günkü xütbəmizin mövzusu zikr haqqında olacaqdır. Elə isə gəlin görək zikr nə deməkdir. Zikr anmaq, xatırlamaq mənalarını verir. Zikr demək bəzilərinin zənn etdiyi kimi yalnız əlinə təsbeh alıb sübhanallah, əlhəmdulilləh, Allahu əkbər…

Xütbələr
Ramazandan Sonra

Ramazandan Sonra

  Möhtərəm müsəlman qardaşlar, Artıq Ramazan ayını arxada qoyduq. Hər gələn bir gün getdiyi kimi Ramazan da gəldi və getdi. Ramazan, hər il gələn bir mədəniyyətdir. Qaranlıqlara işıq saçan bir günəşdir. Möminlər üçün bir rəhmətdir.…

Xütbələr
Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı

   Çox hörmətli müsəlman qardaşlar, hər dinin öz əlamətdar günləri və xüsusi zövqlə qeyd edilən bayramları vardır. Həmin bayramlar cəmiyyətdə birlik və həmrəyliyin daha geniş vüsət almasında böyük əhəmiyyət daşıyırlar. İslam aləmində iki böyük bayram-Rmazan…

Xütbələr
Təbliğ

Təbliğ

    Əziz müsəlmanlar, insanlığın səhv yola düşməsinin qarşısını almaq və onlara həqiqi vəzifələrini öyrətmək istəyən Rəbbimiz   bir çox elçilər göndərmişdir. Bu elçilərin əsas vəzifəsi isə təbliğdir. İnsanlıq ilk başlanğıcdan bəri təbliğə möhtac olmuşdur. Təbliğ, onun…

Xütbələr
ZƏKAT İSLAMIN KÖRPÜSÜDÜR

ZƏKAT İSLAMIN KÖRPÜSÜDÜR

Əziz müsəlmanlar! Bütün insanlığın yeganə haqq dini olan Uca dinimiz İslam, beş təməl əsas üzərində qurulmuş müqəddəs bir dindir. Bu beş təməl əsaslardan biri, fəzilət və hikməti çox böyük olan zəkat ibadətidir. Zəkat hicrətin ikinci…

Ramazan Və Quran

Möhtərəm möminlər, Ramazan ayının gəlişindən etibarən bir çox müsəlman qardaşımız Quran oxumağa çalışır. Bu ayda kimisi bir dəfə kimisi iki dəfə Quranı xətm edir. Bu ayda Quranın daha çox oxunması təbidir. Çünki Ramazan Quran ayıdır.…

Orucun Faydaları

Möhtərəm müsəlmanlar, islam dininin bütün təlimləri özündə müəyyən məqsədi, hikməti ehtiva edir. Elə bir hökm, ibadət, əmr və qadağa yoxdur ki, nə isə bir hikmətlə bağlı olmasın. Allah təala hər şeyi, o cümlədən insanı yaradarkən,…

Rəhmət Ayı Ramazan

Möhtərəm möminlər, təbii olaraq, Ramazan ayı dedikdə ağla gələn ilk ibadət orucdur. O oruc ki, bizi mənəvi olaraq yüksəldir. Nemətlərini qədrini bildirir. Əxlaqımızı gözəlləşdirir. Varlıyla kasıbı biri-birinə yaxınlaşdırır. Amma bütün bunlarla yanaşı oruc tutmaq məqsəd…

Rəhmət ayı gəlir!

Möhtərəm musəlmanlar, sizin də bildiyiniz kimi bir neçə gündən sonra mübarək ramazan ayı gəlir.  Ramazan ayı ayların ən fəzilətlisidir. Quranın dünyaya nazil olması məhz bu ayda başlayıb. Bu ay Allaha itaət və ibadət, yaxşılıq və…

Qəflət və qafil insan

     Əziz möminlər, Qəflət qulun axirətini zəhərləyən xəstəlikdir və bu xəstəliyi qulun onu yoxdan yaradan Rəbbini unutması kimi tərif edə bilərik. Belə ki, Uca Allahı unudan insanın qəlbi qəflətə düşər və əməlləri ona axirətdə…

Hər kəs Allahın nəzarətindədir.

    Möhtərəm möminlər, Kainatın ən üstün varlığı olaraq yaradılan insanın qarşısında əbədiyyətə gedən bir yolçuluq vardır. Bu yolçuluq insanın dünyadakı inancına və əməllərinə görə cənnətə və ya cəhənnəmə aparan bir yolçuluqdur. İnsan bu çətin yolçuluqda…

Yenidən Diriliş

     Möhtərəm möminlər, bütün insanlar ən azı ildə bir dəfə qiyamət sonrası dirilişi yaşayır. Qış təbiətin qiyamətidir. Qara soyuqlar gülü, çiçəyi, otu, yarpağı “öldürməklə” sanki onlar üçün  kiçik qiyamət qopardır. Uzun, nəhəng qollu-budaqlı ağaclar qış…

MERAC VƏ NAMAZ

Möhtərəm möminlər! Aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən sevimli Peyğəmbərimizə (səs) Rəcəb ayının iyirmi yeddinci gecəsində İsra və Merac möcüzəsi verilmişdir. Allah Rəsulunun (səs) gecənin bir anında Məkkədəki Məscid-i Haramdan, Məscid-i Aqsaya aparılmasına İsra;  Məscid-i Aqsadan da…

Namaz Və Şeytan

Möhtərəm möminlər, Allaha ibadət Yaradana olan sevgi və hörmətin ən yüksək dərəcəsidir. İslama görə, insana verilən ömür Allaha ibadət etmək üçün bir sərmayədir. Lakin şeytan müxtəlif yollarla insanları aldadır, namazı və digər ibadətləri ona tərk…

Quran Həyat Kitabıdır

    Möhtərəm möminlər, Allah-Təala 1400 il bundan əvvəl Hira mağarasında Həzrət Peyğəmbərə (s) “Oxu”-deyib Qurani-Kərimin ilk ayəsini bu sözlə başladı və insanların sonuncu ilahi kitabı oxumağa dəvət etdi. Quranı oxumaqda məqsəd başa düşmək, başa düşməkdə…

İSRAF VƏ QƏNAƏT

      Əziz müsəlmanlar, “israf” ərəb dilindən tərcümədə hədsiz dərəcədə istifadə etmək, ehtiyacdan artıq xərcləmək və həddi aşmaq mənalarını verir. Dini termin kimi isə halal və qanuni yollarla əldə edilmiş pul və sərvətdən lazımi qədərdən…

Xurafatlar 3-cü hissə

      Əziz möminlər, dinimizi təhrif etmək istəyən bəzi qüvvələr ona bəzi xurafatlar qarışdrmaq üçün hər zaman durmadan çalışmışlar. Xüsusiylə münafiqlər və xristian misyonerlər tərəfindən planlı bir şəkildə dinə əlavə edilməyə çalışılmış və bunda da olduqca…

QUL HAQQI

     Əziz müsəlmanlar, qul haqqına girmək böyük günahlardandır. Uca Allah, qul haqqını bağışlamağı və ya bağışlamamağı, haqsızlığa məruz qalan bəndəsinə həvalə etmişdir. Bütün davranışları ilə bəşəriyyətə nümunə olan Kainatın Fəxri Həzrət Peyğəmbərimiz (s) Allah Təalanın…

Tövbə

Möhtərəm müsəlmanlar, Uca Allah bəşər övladını həm yaxşı, həm də pis əməllər törətməyə qadir yaratmışdır. İnsanoğlu ağıl və iradənin gücü ilə dinin buyurduğu gözəl əməlləri həyata keçirdiyi kimi, bəzən nəfsinin və mənfi duyğularının təsirində qalaraq…

Ölümə Hazır Olmaq

Möhtərəm möminlər! Bu dünya fanidir. Yalnız dünya deyil Allahdan başqa hər şey fanidir. Fani olmayan yalnız Allahdır. Deməli bu dünyada kimsə qalmayacaqdır. İstəsəkdə-istəməsəkdə hər kəs yolçudur. Dönüş Allahadır. Hakimlərin Hakimi olan Uca Allah şərəfli kitabımız…

Peyğəmbərimizi Tanıyaq II Hissə

Əziz Möminlər, Həzrət Peyğəmbərimiz (səs) ehtiyacı üçün yanına gələnlərlə baş-başa oturar, onlar durmadıqca o da yerindən qalxmazdı. Ondan bir şey istəyəni əliboş geri qaytarmazdı. Ən azından, onu xoş sözlə yola salardı. İnsanlar onun gözəl əxlaqına…