• 29 Yanvar 2020
  1. Home
  2. Xütbələr

Kateqoriya: Xütbələr

Münafiqliyin Əlamətləri

     Möhtərəm Möminlər! İslam Peyğəmbəri Hz. Muhamməd Mustafa (səs) Allahın əmir və qadağalarını təbliğ etməyə başlayarkən butun insanlıq bu dəvətə qarşı çıxdı.  O günə qədər hər kəsin sevimlisi olan hətta: “Əl- Əmin” deyə xitab edilən…

SOYQIRIM

Əziz müsəlman qardaşlar, dünya yaranandan bəri haq-batillə, iman küfürlə, ədalət zülmlə mücadilə aparıblar. Haqsız olan yaşaya bilməsi üçün haqlını məhv etmək istəmişdir. Çünki onun yaşaması haqqın yox olmasına bağlıdır. Çünki həqiqətin olduğu bir yerdə nahaq…

Xurafatlar

Möhtərəm  müsəlmanlar! Dinimizin saflığını təhlükə qarşısında qoyan amillərdən biri xurafat və mövhumatlardır.  Təsadüfi  deyil ki, dini dəyərlərimizi  tənqid edənlər dəlil kimi, məhz müsəlmanlar arasında geniş yayılmış xurafatları misal çəkir, İslamın adına çıxarıb dinimizi gözdən salmağa…

AXİRƏT HAQDIR

Möhtərəm müsəlmanlar, İslam inancına görə, dünyanın başlanğıcı olduğu kimi sonu da vardır. Uca Yaradandan başqa heç kim, heç nə əbədi və əzəli ola bilməz. Bu səbəbdən Axirət inancı dinimizdə imanın şərtlərindən hesab edilir. “Əl-yəvmul axir”…

CAMAATLA NAMAZ QILMAĞIN FƏZİLƏTİ

Əziz möminlər, ibadətlərdən bir qisminin camaatla yerinə yetirilməsinin bir çox fərdi və ictimai faydaları vardır. Namaz kimi hamıya fərz olan ən mühüm bir ibadəti camaatla qılmaq müsəlmanlar üçün ən faydalı əməllərdən biridir. Heç şüphəsiz ki,…

İslamda Ticarət

islamda Ticaret Möhtərəm müsəlmanlar, Ticarət halal və bərəkətli qazanc yollarından ən gözəlidir. Peyğəmbərimiz (səs) “bərəkətin ondadoqquzu ticarətdədir” demiş, qırx yaşınadək ticarətlə məşğul olmuş və digərlərini də bu işə təşviq etmişdir. İslama görə, ticarət insanları bu…

Xocalı Soyqırmı

Xocali Faciesi Möhtərəm möminlər, bugünkü, xütbəmizin mövzusu xocalı faciəsi haqqında olacaqdır. Mövzumuza keçmədən əvvəl bir məsələni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Sizin də bildiyiniz kimi bu mövzu haqqında əsasən xocalı faciəsinin ildönümü ərəfəsində bəhs edirik.  Ancaq çox…

Zaman İsrafı

     Möhtərəm müsəlmanlar, bu günkü xütbəmizin mövzusu zaman israfı haqqında olacaqdır. Bəlkə də çoxlarımız zamanın Allahın bizə ən böyük neməti oldğunun fərqində deyilik. Uca Yaradan hər canlıya  ömrü bir dəfə bəxş edir və vaxt yetişdikdə…

Biz kimik?

Biz kimik? Dəyərli möminlər! Bir ümmət həyatını hüzur içində davam etdirə bilməsi üçün özünü tövhid ilahi nuru ilə aydınlatmalı, qəlbini Hz. Rəsulullah (s.ə.s)in məhəbbəti ilə doldurmalı, idrakını Qurani-Kərimin həyat nuru ilə canlandırmalıdır. Bu, yaşamanın  və…

İSLAMDA HEYVAN HAQLARI

    Əziz möminlər, insan oğlu həyatını davam etdirə bilmək üçün bir çox şeyə möhtacdır. Bunların ən əhəmiyyətlərindən biri də heyvanlardır. Qida, geyim minik kimi zəruri ehtiyacların təmin edilməsindən zinət əşyalarına qədər heyvanlar insan üçün yaradılmışdır.…

TÖVHİDƏ ZƏRƏR VERƏN BATİL İNANCLAR

Möhtərəm möminlər, Həzrət Adəmdən (a.s.) Peyğəmbərimizə (səs) qədər bütün peyğəmbərlər, insanları eyni iananc əsaslarına dəvət etmişdirlər. İman edilməsi istənilən əsasların başında isə Allahın birliyi və mütləq mənada olan başqa güc və ixtiyar sahibi tanımamaq. Yəni…

Peyğəmbərimizin kasıblara münasibəti

 Möhtərəm möminlər, Həzrəti Peyğəmbərin (səs) kasıbların qayğısına qalmaq və onlara dəyər verməklə bağlı bir çox hədisləri vardır. Bunlardan bir neçəsini sizə təqdim edirik: “Bu dünya malı həqiqətən cəzb edici və şirindir. Buna müsəlmanın sahib olması…

Qəbr ziyarəti

QƏBR ZİYARƏTİ Möhtərəm möminlər, Peyğəmbərimiz (səs) hələ tövhid inancının tam olaraq oturmadığı və qəbirlərə səcdə edildiyi, onlarla öyünmə və bütə sitayiş kimi cahiliyyə adətlərinin davam etdiyi dövrdə, qəbir ziyarətini müvəqqəti olaraq qadağan etmişdir. Əvvəllər yəhudilər…

CƏNAZƏNİN DƏFNİ

Möhtərəm möminlər, bir müsəlmanın cənazə namazını qılıb qəbirə qədər daşımaq mənasına gələn dəfn, bir möminə ediləcək son xidmətlərindən biridir. Rəsulullah (səs), bu barədə ediləcək işləri əməli şəkildə bizə öyrətmişdir. Məsələn vəfat edən Əbu Sələmənin yanına…

HAQQ SAHİBLƏRİNİN HAQLARINI VERMƏK

Möhtərəm möminlər! İnsan, kainatın ən üstün varlığı olaraq yaradılmışdır. İnsan bu üstünlüyünü qoruyub saxlaması  üçün, Allaha iman və ibadət etməsi şərtdir. Çünki, insan yalnız Allaha qulluq etmək üçün yaradılmışdır. Elə isə, yaxşı bir insan ola…

AŞURA VƏ KƏRBALA FACİƏSİ

Möhtərəm müsəlmanlar!  Bildiyiniz kimi Məhərrəm ayının 10-cu günü aşura günüdür. Aşura günündə tutulan  oruc bir illik günahların bağışlanmasına vəsilə olmaqdadır. Bir hədisi-şərifdə Rəsuli-Əkrəm (səs) belə  buyurur: “Aşura günündə tutulan  oruc səbəbiylə  Allahın bir  ildə edilən…

QƏZƏB

Möhtərəm möminlər, dinimizdə hirslənmək və özündən çıxmaq mənasına gələn qəzəb, qəlbin dərinliklərində yerləşən bir duyğu, kül altında gizlənən bir köz kimidir. Məqsədinə çata bilməyən insanın daxilində yanan bu atəş qəlbdəki qanın qaynamasına (çoşmasına) səbəb olur.…

İSLAM HƏR ŞEYDƏN ÜSTÜNDÜR

       Möhtərəm möminlər! Uca Allahın bizim üçün seçdiyi son və haq din heç şüphəsiz ki, İslamdır. İslama inanan və onu həyatında tətbiq edən  kimsələrə müsəlman adı verilir. Müsəlmanların inandığı  Allah yaradandır, yaşadandır, qanun qoyandır, öldürəndir,…

QURBAN

Çox hörmətli müsəlmanlar! Bugünkü xütbəmizin mövzusu Qurban haqqında olacaqdır. Qurban, ibadət niyyətiylə Qurban bayramı günlərində Allah rizası üçün kəsilən heyvana verilən addır. Qurban kəsmək hicrətin ikinci ilində əmr edilmişdir. İmkanı olan hər müsəlmana Qurban bayramı…

Həcc

Möhtərəm müsəlmanlar! Həcc Kitab, Sünnə və ümmətin icması ilə sabit olan ən qüvvətli fərzlərdən biridir. Şərtlərinə sahib olan möminlərin ömürlərində bir dəfə həccə getmələri fərzdir. Həcc Hz. İbrahimin canı, malı, övladı və hər şeyi ilə…

İKİ YOLUMUZ VAR (ıı hissə)

Əziz möminlər, bu dünyada yolunu azmışlar, haram yeyənlər, istədikləri kimi yaşayanlar, başqalarını saymayanlar, haqq yolu bilməyənlər, haqqları tapdalayanlar çoxdur, hədsiz dərəcədə çoxdur, yaxşı insanları isə tapmaq çox çətindir. Necə ki, daş kömür tapmaq asandır, amma…

İKİ YOLUMUZ VAR (I HİSSƏ)

Möhtərəm möminlər, elə hesab edək ki, hər hansı birimiz tək-tənha bir səfərə çıxmışıq. İki yol ayrıcına çatdıqda, yolların biri çox asan, o biri isə çox çətin görünür. Amma çətin yolun üstündə “Bu yol şəhərə aparır”…

ÜMİDSİZLİK KÜFRDÜR

Möhtərəm möminlər, Ümid var olmanın səbəbidir. Bir insanın əlindən ümidini alsanız, o, yaşamaq, var olmaq səbəbini itirər. Ümidi ölərsə, insanın yaşamaq arzusu qalmaz və həyat eşqi sönər. Ümidin keçmişlə heç bir bağı yoxdur, o, yalnız…

Salam

Möhtərəm müsəlmanlar! Bugünkü, xütbəmizin mövzusu İslamda salamın fəziləti haqqında olacaqdır. Salam, İslam, müsəlman və təslim. Bu kəlimələrdən hər birinin kökü eynidir. Salam deyəndə ilk əvvəl ağlımıza müsəlman olan biri gəlir. Salam duadır. Salam İslamdır. Salam…

İSLAMDA AİLƏ

Ailə qurmaq iki fərqli nəslin birləşməsi, tanış olması, qohumluq bağlarla bir‐birinə bağlanması deməkdir. Ailə, bir – birinə möhtac olan, güvənən, bir-birində sükunət və hüzur tapan bir qurumdur. Bir ayədə buyurulur: “Sizi tək bir candan xəlq…

YETİMLƏRİ HİMAYƏ ETMƏK

Möhtərəm möminlər! Bu dünyaya göz açan insanın həyatı acı və şirin bir çox xatirələrlə doludur. Bir qisim insanlar ana və atalarının isti nəfəsləri, şəfqət və mərhəmət himayəsində böyüyür. Bir qisim insanlar da, Allahın təqdiriylə hələ…

Ramazan Bayramı.

Əziz müsəlmanlar, hər dinin öz əlamətdar günləri və xüsusi zövqlə qeyd edilən bayramları vardır. Həmin bayramlar cəmiyyətdə birlik və həmrəyliyin daha geniş vüsət almasında böyük əhəmiyyət daşıyırlar. İslam aləmində iki böyük bayram-Rmazan və Qurban bayramları…

Şəhidlik

Möhtərəm möminlər, şəhidlik yüksək bir mərtəbədir. Şəhidlik müsəlmanın ölümü ilə ibadət etməsidir. Şəhidlik əsasən cihad kimi müqəddəs bir əməlin, ibadətin məhsuludur. Bildiyimiz kimi şəhidliyin əsas mənası müsəlmanın canını Allah yolunda fəda etməsidir. Belə ki bir…

RAMAZANDA QURAN OXUMAQ

Möhtərəm möminlər, Ramazan ayının gəlişindən etibarən bir çox müsəlman qardaşımız Quran oxumağa çalışır. Bu ayda kimisi bir dəfə kimisi iki dəfə Quranı xətm edir. Bu ayda Quranın daha çox oxunması təbidir. Çünki Ramazan Quran ayıdır.…

RAMAZANI SƏMƏRƏLİ KEÇİRMƏK.

Möhtərəm möminlər, Uca Allaha sonsuz şükürlər olsun ki, bu ilki Ramazanı da bizə lütf etdi. Təbiki, Ramazan ayı dedikdə ağla gələn ilk ibadət orucdur. Məhz bu oruc ibadəti sizin də bildiyiniz kimi isti yay günləriylə…