• 24 Yanvar 2020
  1. Home
  2. Xütbələr

Kateqoriya: Xütbələr

Rəhmət ayı gəlir.

Möhtərəm musəlmanlar, sizin də bildiyiniz kimi bir neçə gündən sonra mübarək ramazan ayı gəlir. Ramazan ayı ayların ən fəzilətlisidir. Quranın dünyaya nazil olması bu ayda başlayıb. Bu ay Allaha itaət və ibadət, yaxşılıq və ehsan,…

Yas və Toy Mərasimlərimiz.

Əziz möminlər, son zamanlar cəmiyyətimizdə yas və toy mərasimləri zamanı həddindən artıq ifrata və israfçılığa yol verilir. Eyni zmanda bu məclislərin çoxu dini dəyərlərə zidd təşkil edilir. Hazırda keçirilən yas və toy mərasimlərin bir çoxu…

DANIŞMAQ ƏDƏBİ

    Əziz möminlər, bugünkü xütbəmizin mövzusu danışmaq ədəbi haqqında olacaqdır. Danışmaq, insanlar arasında ünsiyyəti, məhəbbəti və qaynayıb qarışmağı təmin edən böyük bir vasitədir. Yəni insanlar duyğu və düşüncələrini, arzu və istəklərini danışaraq ifadə edərlər. Hər…

Cümə günü və namazı.

Əziz müsəlmanlar! Bu günkü xütbəmizin  mövzusu cümə günü və namazı haqqında olacaqdır. Uca Allah Qurani-Kərimdə öz ismiylə yad etdiyi Cümə surəsinin doqquz və onuncu ayələrində  cümə günü və namazın əhəmiyyətini bildirərək belə buyurur: “Ey iman…

İslamda Borc.

   Əziz müsəlmanlar, Bu günkü xütbəmzin mövzusu  borc alıb-vermək haqqında olacaqdır. Düzdür bu mövzudan bəhs etmiştik. Ancaq məsələ çok aktual olduğu üçün və bir çox qardaşların xahişini nəzərə alaraq bu mözvuya yenidən touxunmaq qərarına gəldik.…

MERAC VƏ NAMAZ

Merac ve namaz Möhtərəm möminlər! Aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən sevimli Peyğəmbərimizə (səs) Rəcəb ayının iyirmi yeddinci gecəsində İsra və Merac möcüzəsi verilmişdir. Allah Rəsulunun (səs) gecənin bir anında Məkkədəki Məscid-i Haramdan, Məscid-i Aqsaya aparılmasına İsra; Məscid-i…

ÖVLADIN VALIDEYNLƏRİNƏ QARŞI VƏZİFƏSİ

Möhtərəm möminlər, Bu günkü xütbəmizin mövzusu övladın ana-atasına qarşı vəzifəsi  haqqında olacaqdır. Ana övladını doqquz ay bətnində daşıyır, hamiləlik zamanı bir çox çətinliklərə məruz qalır, bəzən həyatını  risqə qoyaraq övladını dünyaya gətirir. Aciz olan körpəsini…

Abort

Əziz möminlər, dünya tarixi ilk ən böyük doğum nəzarətini fironların timsalında görüb. Əsarətində olan xalqların malını və yaşamaq haqqını istismar edən firon əyanları gələcəyə dayanan araşdırmaları nəticəsində anlamışdılar ki, İbrahimin oğlu İshaqın nəslindən gələn İsrail…

Şeytanın hiylələri

  sheytanin hiylelelri    Əziz müsəlmanlar, Sizində bildiyiniz kimi Şeytanlar insanın ən qəddar, ən təhlükəli və ən qorxulu düşmənləridir.  Onlar elə gizli düşmənlərdir ki, insan həmişə onların hiyləsinə düşür. Şeytan əvvəl gündən insan oğluna düşmən kəsilib və düşmənçiliyində…

Şükr etmək.

 Shukr etmek  Əziz müsəlmanlar! Uca Allah qullarına öz  nemətlərindən heçbir xəsislik etmədən bol vermişdir. Bununla yanaşı qullarını müsibətlərlə imtahan elədiyi kimi, nemətlərlə də imtahan edir. Uca Allah bir ayədə buyurur: “Dözüb-dözməyəcəyinizi, şükr edəcəyinizi, yaxud nankor…

Əsl müsəlman kimdir?

Əziz möminlər, ağlımız kəsəndən bəri özümüzü “Müsəlman” sayırıq. “Sən müsəlman deyilsən” ifadəsini bir təhqir hesab edirik. Bəzən “müsəlman olmayanları” qınayır, aşağılayır, düşüncələrimizdə küçümsəyir və sözlərimizlə alçaldırıq. Günahkarların günahlarını elə ağız dolusu müzakirə edir, mühakimələrdən doymuruq…

ƏSL XOŞBƏXTLİK NƏDİR?

Əziz möminlər, xoşbəxtlik haqqında düşünmək, oxumaq, yazmaq və eşitmək həmişə maraqlıdır. Bu haqda müxtəlif fikirlər və rəylər olsa da onların hamısı xoşbəxt olmaq istəyən insanlar üçün maraqlıdır. Əslində Xoşbəxtlik – Gözlə görünməyən, ölçülməsi mümkün olmayan,…

Axirət

AXİRƏT Əziz müsəlmanlar, öldükdən sonra dirilib Uca Allahın hüzurunda hesab verməyə inanmaq imanın bir şərtidir. Bu səbəblə axirətə inanmayan kimsə müsəlman ola bilməz. Gecədən sonra səhərin, qışdan sonra baharın gəlməsi nə qədər mütləqdirsə, öldükdən sonra…

Vay onların halına

Əziz möminlər, Qurani-Kərimin 29 yerində “Vay onların halına!” mənasında bir çox ayələr vardır. Qurani-Kərimdə, hansı əməlləri işləyən, hansı xususiyyətlərə sahib olan kimsələrə “vay onların halına” deyilir, bu cür kimsələrin ağır bir şəkildə Uca Allah tərəfindən…

Allah yolunda xərcləmək

Əziz möminlər, İnsanı maddi və mənəvi pisliklərdən təmizləyən, nəfsini tərbiyə edərək Allahın rızasını əldə etməyə səbəb olan ən önəmli ibadətlərdən biri də Allah yolunda və xeyir iş üçün çəkilən xərclərdir. İnsanlar yolda gördükləri dilənçilərə xırda…

İslamda qardaşlıq

Möhtərəm möminlər, Quranda bildirilən hökmə görə, bütün möminlər bir-birlərinin qardaşlarıdır. Onlar eyni yolla gedən, eyni kitaba tabe olan, eyni hədəfə malik olan, eyni duyğuları daşıyan insanlardır. Beləliklə, möminlərin aralarında böyük bir sevgi və həmrəylik olur.…

Söz oyunu

Əziz qardaşlar, İslam alimlərimiz əsrlər boyu ayə və hədislərə əsaslanaraq bizi gözəl söz söyləməyə, gözəlliklərə əxlaq və mənəviyyata çağırmışlar. Doğru sözlü olmağın, pis sözdən uzaqlaşmağın əhəmiyyətini vurğulamış, qiymətli əsərlərində bunu insanlara aşılamışlar. Lakin təəssüf ki,…

Tövbə və İstiğfar

Möhtərəm möminlər, günah işlətmək bəşəri xüsusiyyətlərdən biridir. Peyğəmbərlər xaric heç kim məsum deyildir. Uca Allah İnsanı palçıqdan və ruhdan yaradıb. İnsanda bu iki ünsür mövcuddur. Yer ünsürü və Rəbbani ünsürü. Çox vaxt bu ünsürlərdən biri…

Xütbələr
31 Mart Soyqırımı

31 Mart Soyqırımı

31 mart soyqirim Dinlə! Əziz müsəlman qardaşlar, dünya yaranandan bəri haq-batillə, iman küfürlə, ədalət zülmlə mücadilə aparıblar. Haqsız olan yaşaya bilməsi üçün haqlını məhv etmək istəmişdir. Çünki onun yaşaması haqqın yox olmasına bağlıdır. Çünki həqiqətin…

Boşanma

Boşanma                                 Möhtərəm möminlər, Ailələr cəmiyyətin ana sütunlarıdır. Onlar nə qədər möhkəm olsa, cəmiyyət də o qədər sağlam olar. Ailə iki nəfərin qurduğu bir müəssisədir. Ailə sağlam bir cəmiyyətin formalaşması üçün qoyulan bir kərpicdir. Necə…

Fala baxmaq da baxdırmaq da haramdır

Fal. Əziz möminlər,  Uca Allah  insanlara nəyi qadağan edibsə, onların nəticə etibarilə insana ziyanı var. Nəyi də halal etmişsə onun insanlar üçün xeyiri var. Misal üçün, əgər içki içmək, qadağan edilibsə bunun insan sağlamlığına və…

Xalqa görə deyil Haqq görə yaşamaq

Xalqa gorə deyil Haqqa gorə yasamak Əziz müsəlmanlar, bu dünyada ən çətin işlərdən biri ətrafımızda olan insanları özümüzdən razı salmaqdır.  Əslində bu iş qeyri-mümkün olmaqla yanaşı, həm də lüzumsuzdur. Dünyadakı insanların bir çoxu onu yoxdan…

Qədər və insan

  Qeder ve insan     Əziz müsəlmanlar, Bu günkü  xütbəmizin mövzusu “taleyim qədərim belə imiş mən nə edim ki,” deyib hər şeyi Allahın üstünə  ataraq özünün heç bir məsuliyyət daşımadığını irəli sürən insanlar haqqında olacaqdır. Əsasən…

Sələm (Faiz)

Faiz Möhtərəm möminlər, bugünkü xütbəmizin mövzusu sələm yəni faiz haqqında olacaqdır. Əvəzsiz mal əldə etməyə əsaslanan faiz böyük bir qul haqqına toxunmaqdır. Zahirən insanlara yardım və əlac kimi görünsə də həqiqətdə çətin vəziyyətdəki insanların çarəsizliyini…

Zənn etməkdən çəkinin!

Zenn etmek. Əziz müsəlmanlar, bugünkü mövzumuz dəqiq bilmədiyimiz bir şey haqqında dəqiq bir fikir söyləmək, yəni zənn etmək haqqında olacaqdır. Zənn iki cürdür. Hüsnü zənn; yəni yaxşı zənn. Sui zənn; yəni pis zənn. Hər hansı…

İntihar.

intihar,

Azan.

İslamın mühüm əlamətlərindən biri də azandır. Azan namaz vaxtının daxil olduğunu xüsusi sözlərlə bildirmək deməkdir. Azan vasitəsilə İslamın əsasları gündə beş dəfə yüksək səslə elan edilərək kafirlər imana, müsəlmanlar da camaatla ibadətə və birliy dəvət…

Xəstə ziyarəti.

  Əziz müsəlmanlar, sağlamlıq və xəstəlik insanların imtahan edildikləri iki mühüm xüsusiyyətdir. İnsanların hər yaşda mübtəla ola biləcəyi müxtəlif xəstəliklər vardır. Xəstəlik üzüntü və kədər mənbəyidir. Belə vəziyyətdə insan, xanımını, dostunu və qohumlarını yanında görmək,…

Sədəqə.

Əziz qardaşlar, bu gün ki, xütbəmizin mövzusu varlının da, kasıbın da yerinə yetirə biləcəyi bir ibadət olan sədəqə haqqında olacaqdır. Bildiyiniz kimi zəkat ibadətini yerinə yetirə bilməyimiz üçün müəyyən bir mala sahib olmağımız şərtdir. Bunun…

Salavat.

Salavat Əziz müsəlmanlar, Rəsulullah (səs) Allahın ən çox sevdiyi, peyğəmbərlərin ən üstünü olan çox alicənab və möhtərəm bir nəbidir. Allah təala, Özünü sevən bəndələrinə bu məhəbbətin bir təzahürü olaraq Rəsulullaha (səs) tabe olmalarını əmr etmişdir.…