• 27 Yanvar 2022

Başa Düşmürsünüz?

“Başa düşmürsünüzmü?”

“Düşünüb ibrət almazsınızmı?”

“Görmürsünüzmü?”

“Təfəkkür etmirsinizmi?”

Təfəkkürün nə qədər böyük bir iman açarı olduğunu bu ayeyi- kərimələr də ifadə edir. Qiyamətdə fəryad edənlərə bu iki xüsus xatırladılacaq:

Məgər orada sizə Öyüd-nəsihət qəbul edəcək kimsənin öyüd-nəsihət qəbul edə biləcəyi qədər ömür vermədikmi?! Hələ sizə (Allahın əzabı ilə) qorxudan peyğəmbər də gəlmişdi (əl-Fatir, 37)

Cəhənnəm əhli belə etiraf edəcək:

Əgər biz (peyğəmbərlərin öyüd-nəsihətinə) qulaq asıb ağlımızı başlmıza yığsaydıq, cəhənnəm əhli içində olmazdıq! (əl-Mulk, 10)

Qurani-Kərim dünya dərsxanasında tamaşa olunan təcəlliləri təmsil və təsvirlər halında, sirr və hikmətlərinə təmas edərək izah edir:

Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəl çəkib (mənasını) onlara izah etdik (əl-İsra, 89)

Beləliklə də, Quran oxuyan və dünya dəraxanasına təfəkkür nəzəri ilə baxan insanın qəlbində səviyyə və qabiliyyəti nisbətində təfəkkür meydana gəlir, bununla da “mşrifətullah” a pəncərələr açılmış olur.

Quranı təfəkkürlə oxuduğumuz zaman imanımızı gücləndirən, yəqinimizi artıran bir ilahi yardımla da qarşılaşarıq.

On dörd əsr əvvəl Quranın bəlağəti ilə ifadə edilmiş kövni (yaradılışla bağlı) həqiqətlər.

Oxunub: Bu gün - 0 dəfə, Cəmi - 13 dəfə.

Fərahim Əzizov

Read Previous

MƏSCİDİ-NƏBƏVİDƏ 70 GÜN SONRA CÜMƏ NAMAZI QILINDI

Read Next

AZƏRBAYCAN ORDUSU, TÜRKİYƏ SİLAHLARI İLƏ ARSENALINI GÜCLƏNDİRƏCƏK