• 22 İyul 2024
XEYİRLİ AİLƏ BAŞÇISI NECƏ OLMALIDIR?

XEYİRLİ AİLƏ BAŞÇISI NECƏ OLMALIDIR?

Həyatdakı rahatlığımızın və xoşbəxtliyimizin əsaslarından biri də ömrümüzü içərisində keçirdiyimiz evimizdir. Ortaq həyatı paylaşaraq bölüşdüyümüz ailə fərdlərimizdir. Ümumi mənada ailənin xoşbəxtliyin mənbəyi olması şübhəsiz ki ailənin əsas təməl ünsürü olan bəylə xanımın qarşılıqlı münasibətləri ilə

Read More
Qurani-Kərim Oxumağı Əmr Edir

Qurani-Kərim Oxumağı Əmr Edir

Qurani-Kərimin ilk enən ayəsi اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ “Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu!” (Ələq, 96/1) ayəsidir. Bu ayə Həzrət Peyğəmbərin timsalında bizə də oxumağı əmr edir. Ayədə bu əmrlə nəyin oxunması gərəkdiyi qeyd olunmamışdır.

Read More
QURANIN ƏN UZUN AYƏSİ NƏDƏN BƏHS EDİR?

QURANIN ƏN UZUN AYƏSİ NƏDƏN BƏHS EDİR?

Qurani-Kərimin ən uzun ayəsi əlimizdəki Quran müshəfinin tam bir səhifəsini əhatə edir. Bu uzun ayə insanların sosial həyatı ilə əlaqəli çox əhəmiyyətli bir mövzudan bəhs edir: Borc. Bəli, hər birimiz həyatımızın müxtəlif anlarında kimdənsə borc

Read More
HƏR GÜN AŞURA, HƏR YER KƏRBƏLA

HƏR GÜN AŞURA, HƏR YER KƏRBƏLA

Böyük bir topluluq ya bilərək, ya da bilməyərək ildə bir dəfə «hər yer aşura, hər yer Kərbəla» deyə hayqırıb, bu ifadələri bir şüara, bir duruşa çevirər. Ağlayar, sızlayar, yanar, yandırar. Göz yaşı töküb Hüseyni anar,

Read More
Öyrəndiklərinizi Unutmamaq Üçün Nə Etməli?

Öyrəndiklərinizi Unutmamaq Üçün Nə Etməli?

İlk olaraq unutma hadisəsinin normal insanlarda görülən bir hal olduğunu unutmayın və panikaya düşməyin. Unutduğunuzu zənn etdiyiniz bir çox bilgini əslində unutmursunuz və onları lazım olduğu yerdə xatırlayırsınız. Ancaq ciddi şəkildə şikayətiniz varsa çalışma şəklinizi

Read More
MƏHƏRRƏM AYI

MƏHƏRRƏM AYI

Bu ayın İslamdan əvvəl adının “mütəmir” və “mücib” deyə adlandırıldığı rəvayət edilir. (Hicri təqvimində yer alan ay adlarının, miladi V əsrin əvvəlində Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s.) atası tərəfindən beşinci babası Kilab ibn Mürrə tərəfindən qoyulduğu nəql

Read More
Hicrət və Məhərrəm ayı

Hicrət və Məhərrəm ayı

İslam gəlməmişdən əvvəl bəşəriyyət, əxlaqsızlıqlar, xurafələr, düşmənçiliklər, və pütpərəstliklər içində qıvranırdı. İçki, qumar, faiz, iftira və qan davaları dözülməz həddə çatmışdı. Yetimlərin, kimsəsizlərin, gücsüzlərin malları əllərindən zorla alınırdı. Zülm və işgəncədən zövq alınır, əsirlər diri-diri

Read More
QURBAN VƏ ONUN HİKMƏTİ

QURBAN VƏ ONUN HİKMƏTİ

Mövzumuz Qurban haqqında olacaqdır. Qurban, ibadət niyyətiylə Qurban bayramı günlərində Allah rizası üçün kəsilən heyvana verilən addır. Qurban kəsmək hicrətin ikinci ilində əmr edilmişdir. İmkanı olan hər müsəlmana Qurban bayramı günlərində Qurban kəsmək  vacibdir. Qurani-Kərimdə

Read More
Zöhd nədir?

Zöhd nədir?

Bu dəfə ki mövzumuz zöhd və zahidlik haqqında olacaqdır. Elə isə gəlin görək bu barədə dinimizin görüşü nədir. Zöhd, bu dünyaının keçici bər-bəzəyinə qarşı həris olmamaq, dünyanı kiçik və fani görüb dünya sevgisini qəlbdən çıxarmaq

Read More
HƏYATDA QARŞILAŞACAĞINIZ 6 NÖV İNSAN

HƏYATDA QARŞILAŞACAĞINIZ 6 NÖV İNSAN

 1. Dəstək olanlar: Bir xəyal meydana gəldiyi andan etibarən eynilə bir körpə uşaq kimi qayğıya möhtacdır. Kimlərinsə onun inkişafına dəstək verməsinə ehtiyac duyar. Bu insanlar həqiqətən çox önəmli insanlardır. Biz onlara çox zaman həyat yoldaşı, övlad,

Read More
QURANDA VƏTƏN MÜDAFİƏSİNİN HÖKMÜ

QURANDA VƏTƏN MÜDAFİƏSİNİN HÖKMÜ

Bir insanın doğulub böyüdüyü, yaşadığı, yeri gələndə ana qucağı kimi sığındığı və uğrunda can verdiyi yerə vətən deyirik. Dilimizdəki “vətən” sözü ərəb dilindəki وَطَنَ / vətənə kəlməsindən götürülmüş və hərfi mənası “bir yeri özünə yurd

Read More
Kəbəni tavaf edənin təmizliyi

Kəbəni tavaf edənin təmizliyi

Həcc ərəfəsində qadlnların xüsusi hallarına görə ibadətlərində müəyyən asanlaşdırma imkanları vardır. Belə heyz görən bir qadın tavafdan başqa həccin bütün əməllərini yerli-yerində edə bilər. Ancaq ziyarət tavafını bayramın üçüncü günündən sonra təxriyə salıb adətin bitməsini

Read More
Hər haqsızlıq zülmdür

Hər haqsızlıq zülmdür

Ədalətin ziddi olan zülm bir şeyi olması layiq olduğu şəkildə deyil, layiq olmadığı şəkildə etmək, haqqı lazımi yerinə qoymamaqdır. Həmçinin zülm haqsızlıq etmək, başqasının haqqı üzərində haqsız bir göstəriş vermək və hər hansı bir mövzuda

Read More
Əcəl nədir? Ömür qısalıb uzanar?

Əcəl nədir? Ömür qısalıb uzanar?

Əcəl, lüğətdə təyin edilmiş vaxt, bir şeyin müddəti və ya müəyyənləşdirilmiş zamanın sonu mənalarına gəlir. Bu kəlmə daha çox insan ömrü ilə bağlı mənada işlənərək terminalogiyada ömür həyatının axırı, insan ömrünün sonu mənasında işlədilir. Buna

Read More
VAXT QIZILDIR

VAXT QIZILDIR

Hər bir müsəlman vaxtının qədrini bilməli və ondan səmərəli istifadə etməlidir. İslama görə zaman qızıldan da qiymətlidir. Saat əqrəbinin hər bir hərəkəti ömrümüzdən daha bir saniyəni itirdiyimizi xəbər verir. Saniyələr dəqiqəyə, dəqiqələr saata, saatlar günə

Read More
ZƏKAT İSLAMIN ŞƏRTİDİR

ZƏKAT İSLAMIN ŞƏRTİDİR

Bütün insanlığın yeganə haqq dini olan Uca dinimiz İslam, beş təməl əsas üzərində qurulmuş müqəddəs bir dindir. Bu beş təməl əsaslardan biri, fəzilət və hikməti çox böyük olan zəkat ibadətidir. Zəkat hicrətin ikinci ilində fərz

Read More
Zəndən çəkinin!  Çünki, sözün ən yalanı zəndir

Zəndən çəkinin! Çünki, sözün ən yalanı zəndir

Bugünkü mövzumuz dəqiq bilmədiyimiz bir şey haqqında dəqiq bir fikir söyləmək, yəni zənn etmək haqqında olacaqdır. Zənn iki cürdür. Hüsnü zənn; yəni yaxşı zənn. Sui zənn; yəni pis zənn. Hər hansı bir kimsəyə hüsnü zənn

Read More
BİR GÜNÜ DƏYƏRLİ ETMƏYİN YOLLARI!

BİR GÜNÜ DƏYƏRLİ ETMƏYİN YOLLARI!

Keçmişi düşünmə o sənə göz yaşları, gələcəyi düşünmə o sənə qorxu gətirər. Sən içərisində olduğun anı təbəssümlə yaşa o sənə uğur gətirər. Bu gün yaşadığın hadisə dünənin qalıntısı və ya sabah yaşayacağın günə hazırlıqdımı? Əgər

Read More
Zərərli vərdişlərdən olan içki və qumar

Zərərli vərdişlərdən olan içki və qumar

Əmr verən, qadağa qoyan hər şeyi yaradan Uca Allahdır. Onun əmr etdiklərinə fərz, qadağan etdiklərinə də haram adı verilir. Müsəlman olan bir kimsə Allahın əmrlərini yerinə yetirməli, qadağan etdiklərindən çəkinməlidir. Çünki Uca Allahın bizlərə əmr

Read More
Zikr nədir?

Zikr nədir?

    Bu dəfəki mövzumuz zikr haqqında olacaqdır. Elə isə gəlin görək zikr nə deməkdir. Zikr anmaq, xatırlamaq mənalarını verir. Zikr demək bəzilərinin zənn etdiyi kimi yalnız əlinə təsbeh alıb sübhanallah, əlhəmdulilləh, Allahu əkbər demək deyildir.

Read More
Nafilə Namazlar

Nafilə Namazlar

Fərz və ya vacib namazlardan başqa namazlara nafilə namazlar deyilir. Fərz namazlardan əvvəl və sonra qılınan sünnə namazlar, həmçinin zuha, təhəccüd, əvvabin namazları ilə tətəvvü olaraq qılınan namazlar nafilə namazlardır. Bəzi İslam alimləri sünnə ilə

Read More
NƏ ÜÇÜN QURAN ÖYRƏNMƏLİYİK?

NƏ ÜÇÜN QURAN ÖYRƏNMƏLİYİK?

Allahın kainatı idarə etdiyi sistemin adı İslamdır. Vəhy isə ilahi bir in­şa layihəsidir. Həyat yol, insan isə bu yolun yolçusudur. Yolu da, yolçunu da yaradan Odur. Deməli, yolun xəritəsini də müəyyən etmək Onun haqqıdır. Bütün

Read More
Günəş və Ay

Günəş və Ay

Ayeyi-kərimələrdə hər ikisinin işığı üçün başqa-başqa ifadələrdən istifadə olunur: "Səmada bürclər yaradan, orada bir çıraq (günəş) və nurlu ay vücuda gətirən (Allah) nə qədər (uca, nə qədər) uludur!" ( əl-Furqan, 61) Günəş üçün işığının mənbəyi

Read More
Başa Düşmürsünüz?

Başa Düşmürsünüz?

"Başa düşmürsünüzmü?" "Düşünüb ibrət almazsınızmı?" "Görmürsünüzmü?" "Təfəkkür etmirsinizmi?" Təfəkkürün nə qədər böyük bir iman açarı olduğunu bu ayeyi- kərimələr də ifadə edir. Qiyamətdə fəryad edənlərə bu iki xüsus xatırladılacaq: Məgər orada sizə Öyüd-nəsihət qəbul edəcək

Read More
Həzrət Peyğəmbərin vəfatı

Həzrət Peyğəmbərin vəfatı

Həzrət Aişədən gələn rəvayətə görə Allah Rəsulu (s.ə.s) ən-Nəsr surəsi endikdən sonra hər bir namazında "Sübhanəkə Rabbəna! Və bihəmdikə Allahumməğfirli (Ey Rəbbimiz! Səni təsbih və həmd ilə tənzih edirəm. Allahım! Məni bağışla)" deyə dua edərdi.[1]

Read More
BİR DƏ GƏLƏCƏKMİ?

BİR DƏ GƏLƏCƏKMİ?

Ramazan Sultanlar kimi gəldi, amma Sultanlara layiq qarşılanmadı. Öldürdüyü qardaşının cəsədini çiynində daşıyan Qabil kimi biz də dəyərini bilmədiyimiz, layiqincə yaşamadığımız Ramazanın ağrı-acısını çiynimizdə daşıdıq. Ramazan bizi təmizləmək, yeniləmək və bir də təqvaya yaxınlaşdırmaq üçün

Read More
GEDİRSƏN…

GEDİRSƏN…

Gedirsən...Bu fani dünyada nə əbədidir ki, səndən də ömür boyu bizimlə qalmanı istəyək? Nə vaxtsa bitəcək bütün nemətlər kimi sən də bitib gedirsən, ey RAMAZAN!Nə həddimizə sənə "dur, getmə!" - deyək…Hələ səndən doymadıq, doya-doya ibadətlərimizi,

Read More
YALANÇI ACLIQ

YALANÇI ACLIQ

Nəhayət ki, saatlarla gözlədiyin bir yay gününün sonunda süfrə arxasına oturursan. Qarşında fərqli növdə naz-nemətlər düzülüb. Suyu, təbii şirəsi, qatığı, ayranı, xurması, şorbası, əti, toyuğu, düyüsü, meyvəsi, şirniyyatı və s. Ramazandır axı, qoy süfrələrimiz ruzili,

Read More
SADƏCƏ QUR`ANLA DANIŞAN QADIN

SADƏCƏ QUR`ANLA DANIŞAN QADIN

Təbei-Tabein nəslindən Abdullah ibn Mübarək (r.a.) rəvayət edir ki:" Həccə gedirdim. İraq-Suriya torpaqlarından keçərkən yalqız bir qadına rast gəldim.Salam verdim, salamımı, “Üstəlik Rəhmli Rəbb (onlara) `Salam` deyəcək!” (Yasin 58) ayəsi ilə aldı. -Buralarda nə edirsən?-

Read More
SALAM

SALAM

Salam, İslam, müsəlman, təslim...Hər birinin kökü eynidir. Salam deyəndə ilk əvvəl ağlımıza müsəlman olan biri gəlir. Çünki yalnız müsəlman olan, təslimiyatı yaşayanlar SALAM daşıyıcısıdılar. Salam Allahın Əsmasından bir ismdir.Salam duadır.Salam İslamdır.Salam hər təhlükədən salamatlığa çıxarandır."Ey

Read More