• 22 İyul 2024
SEVMƏK CƏSARƏTDİR

SEVMƏK CƏSARƏTDİR

Sevgi cəsarətdir! Sevəndən sevgisini sübut üçün cəsarət istəyər.Sevgi fədakarlıqdır! Sevəndən sevgisi üçün sevdiklərindən fəda etməsini istəyər.Sevgi paylaşmaqdır! Sevəndən sevgi sədəqəsi umar.Ən sonunda sevgi həyatdır! Sevənin sevdiyini yaratmasıdır... Sevdiyinin yaşaya biləcəyi həyatı ona verməsidir...Sevginin ən böyük

Read More
İntihar etmək

İntihar etmək

Can sahibinin əmanətidir. Ona görə də insan həyatı özünün şəxsi mülkü deyil. Allahın ina verdiyi bir əmanət və ətasıdır. Onu dirildən də, öldürəcək olan da Allahdır. Uca Allah deyir: “Həqiqətən, dirildən də, öldürən də bizik,

Read More
QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

QURANİ-KƏRİMİN ECAKARLIĞI VƏ ÜSLUBU

Peyğəmbərlər tarixinə nəzər saldıqda hər peyğəmbərə öz ümmətini imana gətirməsi üçün müəyyən möcüzələrin və digər insanlarda müşahidə olunmayan bəzi üstünlüklərin verildiyini görürük. Məsələn, İsa peyğəmbərə (əleyhissəlam) müxtəlif zöhrəvi xəstəlikləri müalicə etmək, korların gözünə nur gətirə

Read More
TALUTUN YOL YOLDAŞLARI

TALUTUN YOL YOLDAŞLARI

Yolda itirdiyim dostlarıma ithaf edirəm... Hər Talutun bir Calutu mütləq vardır. Amma bir də Davudu olmalıdır. Yanında Davud kimi biri ilə yola çıxmısansa nə yoldan qorxacaqsan, nə yolun sonundakı düşməndən. Bu, bir İsrailoğulları hekayəsidir. Yanlarında

Read More
OSMAN NURİ TOPBAŞ – RƏHMƏT, MƏĞFİRƏT VƏ TƏZKİYƏ İQLİMİ

OSMAN NURİ TOPBAŞ – RƏHMƏT, MƏĞFİRƏT VƏ TƏZKİYƏ İQLİMİ

Ramazani-Şərif ömür təqvimi içərisində insana bəxş edilən müstəsna lütf və rəhmət ayıdır. Haqq-Təalanın ümməti-Muhammədə lütf etdiyi, mənəvi qiymətlərlə dolu ilahi bir xəzinədir. Bir hədisi-şərifdə buyurulduğu kimi: “Əgər insanlar Ramazanın fəzilətlərini bilsəydilər, bütün ilin Ramazan olmasını

Read More
HABİLMİYİK, QABİLMİ?

HABİLMİYİK, QABİLMİ?

Allah bizə son kitabında Adəmin iki oğlunun qissəsini danışır. Yəni iki Adəmoğlu qissəsini: Habil və Qabil…Quranda onların adları açıqlanmır. Açıqlanmama səbəbi də bəllidir. Hər zamanın, hər dövrün, hər toplumun Habili də var, Qabili də. Bir

Read More
QƏDR SURƏSİ

QƏDR SURƏSİ

Qədr surəsi Məkkədə nazil olub, 5 ayədən ibarətdir. Qurani-Kərimin enməyə başlamasından və Qədr gecəsinin digər gün və aylardan  daha üstün olduğundan bəhs edir.Qədr gecəsi, içində ilahi nur təcəlliləri və Uca Yaradanın mömin qullarına bol-bol endirdiyi

Read More
Fərasət: Hər İki Dünyanı Qazanmaq

Fərasət: Hər İki Dünyanı Qazanmaq

Mal, mülk, şöhrət və məqam kimi dünya nemətlərini Allahı sevər kimi sevmək və axirəti unutmaq dünyanı özünə "tanrı" etməkdir. Allah bu kimsələri, "Xeyr siz tez keçən dünyanı sevirsiniz və axirəti buraxırsınız"[1] buyuraraq qınamışdır. Dünya nemətləri

Read More
ORUC TUTANLAR HARADADIR?

ORUC TUTANLAR HARADADIR?

Oruc islamın dördüncü əmridir. Oruc tutmaq insanı pis davranışlardan və əxlaqsızlıqlardan qoruyar. Və cəhənnəmə girməsinə mane olar. Allah təala bu kimi xüsusiyyətləri səbəbilə orucu həm Məhəmməd ümmətinə həm də ondan əvvəlki ümmətlərə fərz qılmışdır. Orucun

Read More
TƏFƏKKÜR YENİLİYİ: RAMAZAN

TƏFƏKKÜR YENİLİYİ: RAMAZAN

On bir ayın kirliliyi üstümüzdə. Bu kirlilik əl kirinə, ayaq kirinə bənzəməz.Onları yuyarsanız təmizlənərlər.Bu kirlilik ürək kiri, zehin kiri, ağıl kiri, ən əsası isə təsəvvür kiridir. Şüurun, təsəvvürün kirlənməsi günümüzün amansız bir xəstəliyidir. Ağlı və

Read More
QƏDR SURƏSİ

QƏDR SURƏSİ

Qısa məlumat:Surə "qədir-qiymət, dəyər, ölçü" mənasına gələn adını ilk ayəsindən alır. Mushaflarda, təfsir və hədis ədəbiyyatında surə bu adı ilə anılmışdır.Məkkə dönəminin ilk illərində nazil olan surələrdəndir. Məşhur tərtiblərdə surəni Abəsə surəsinin arxasına yerləşdirmişlər. Bu

Read More
Bir kimsənin qıldığı namaz, tutduğu oruc sizi aldatmasın!

Bir kimsənin qıldığı namaz, tutduğu oruc sizi aldatmasın!

Hz. Ömərdən (ra) bir nəsihət Bir insanın ibadətlərində, davranışlarında, əxlaqında və həyat tərzində Allah və Rəsulunun əmrlərinə riayət etmə həssaslığı yoxdursa, onu mənən tərəqqi etməyi umması boşdur. Bu barədə hz Ömərin (ra) bizə verdiyi ölçülər

Read More
Kaş ki, aclıq yoluxucu olsaydı

Kaş ki, aclıq yoluxucu olsaydı

"Kaş ki, aclıq da yoluxucu olsaydı" dedi yeniyetmə. Dünya tikan üstündədir. Bu gözəl  bir şeydir. Heç kimsə  xəstələnməsin,  ölməsin deyə. Amma üzərlərinə  kimyəvi bomba yağan, cəsədləri sahillərdən  toplanan, qumda oynayarkən mərmilərə tuş gələn  uşaqlar, qadınlar

Read More
DÜNYA DÜZDÜRMÜ?

DÜNYA DÜZDÜRMÜ?

«İnsanlar, dünyanın düz olduğunu düşünəndə yanılırdılar. İnsanlar, dünyanın kürə olduğunu düşünəndə də yanılırdılar. Amma əgər sən dünyanın kürə olduğunu düşünənlərin yanılqısıyla onun düz olduğunu düşünənlərin yanılqısının eyni olduğunu düşünürsənsə, sənin yanılman ikisinin cəmindən çoxdur» (İsaak

Read More
Ədəb bir çərçivədir

Ədəb bir çərçivədir

Ərəb dili mənşəli "ədəb" sözü Azərbaycan dilində "hörmət, ehtiram, tərbiyə" mənasını ifadə edir. Terminologiya baxımından "ədəb" dini qaydalar əsasında insanda formalaşan ikinci xarakter və ya geniş mənada ruhun dinlə birləşərək sabat əldə etməsidir. İnsanı digər

Read More
RAMAZAN – QURAN

RAMAZAN – QURAN

Müqəddəs Quran bəzi toplumlar üçün hidayət və baş ucalığı olacaq. Onların lehinə olub, cənnətə aparan yollarını açacaq. Bəzi qövmlərin isə əleyhinə olacaq. Onlara peşmançılıq, həsrət və dərd çəkdirəcək. “De: “O, iman gətirənlərə hidayətdir və şəfadır.

Read More
HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

Daim düşüncəli idi.Susmağı danışmağından uzun çəkərdi.Lazımsız yerə danışmazdı.Danışarkən nə həddindən artıq, nə də əksik söz işlədərdi.Dünya işləri üçün heç özündən çıxmazdı.Öz mənafeyi üçün əsla hirslənməz və qisas almazdı.Pis söz söyləməzdi.Bağışlamaqda səmimi idi, intiqam almazdı.Düşmənlərini sadəcə

Read More
Varlıq da, Darlıq da İmtahandır

Varlıq da, Darlıq da İmtahandır

Zənginlik və kasıblıq Uca Allahın təqdiridir. Allah bəndələrinə niyə varlı-dövlətli olmadın və yaxud niyə yoxsul oldun sualını soruşmayacaqdır. Zəngin bəndəsindən sərvətini necə qazandığını, harada xərclədiyini soruşacaqdır. Eyni zamanda kasıb bəndəsindən də səbir göstərib-göstərmədiyini soruşacaqdır. Uca

Read More
Hər şeyin çoxu ziyandır

Hər şeyin çoxu ziyandır

Dünya və axirət həyatı insanın üzləşəcəyi, orada yaşayacağı yerlərdir. Bir müddət dünya həyatını yaşadıqdan sonra axirət həyatına qovuşacaq olan insan oğlu ilk yaşadığı dünya həyatında hər iki həyatı üçün çalışmalıdır.Bu iki həyatdan ancaq biri üçün

Read More
Yetimləri himayə etmək.

Yetimləri himayə etmək.

Bu dünyaya göz açan insanın həyatı acı və şirin bir çox xatirələrlə doludur. Bir qisim insanlar ana və atalarının isti nəfəsləri, şəfqət və  mərhəmət himayəsində böyüyür. Bir qisim insanlar da, Allahın təqdiriylə hələ doğulmadan vəya

Read More
Zərərli Vərdişlər

Zərərli Vərdişlər

         Əmr verən, qadağa qoyan hər şeyi yaradan Uca Allahdır. Onun əmr etdiklərinə fərz, qadağan etdiklərinə də haram adı verilir. Müsəlman olan bir kimsə Allahın əmrlərini yerinə yetirməli, qadağan etdiklərindən çəkinməlidir. Çünki Uca Allahın bizlərə

Read More
İnsanı Allahdan uzaqlaşdıran səbəblər

İnsanı Allahdan uzaqlaşdıran səbəblər

Uca Allah insanın qəlbini və ağlını Peyğəmbəri anlayacaq, Qurani-Kərimi qavrayacaq və dinə inanacaq şəkildə yaratmış və ona məsuliyyət duyğusu vermişdir. Məhz buna görə din, yalnız ağıllı olan insana xitab edir və məsul tutur. “Ağlı olmayanın

Read More
Sehr və cadudan necə qorunmalı?

Sehr və cadudan necə qorunmalı?

Sual: Elə insanlar var ki, qarşılaşdıqları bir çox hadisəni − ən xırda çətinlikləri belə cadu ilə əlaqələndirir, özlərinə cadu edildiyini düşünür, bundan qurtulmaq üçün qapı-qapı gəzərək “nəfəsi qüvvətli” adam axtarırlar. Bizim əqidəmizə görə bu nə

Read More
ELM VƏ DUA

ELM VƏ DUA

Günlərdən bəri ölümlə çarpışan körpəsinə baxmaqdan bağrı parçalanan ana evin qəfil bir küncünə çəkilib, göz yaşları içində içindən gələn səmimi bir duyğularla əl açıb Uca Yaradana yalvarır: “Allahım, övladı verən də Sənsən, alan da Sən.

Read More
Vücud fabrikini işlədən kimdir?

Vücud fabrikini işlədən kimdir?

İnsan başda özü olmaqla göylərdə və yerdəki canlıların hər şeyləri ilə Allah Təalaya möhtac olduğunu daim müşahidə etməlidir. Ən sadə bir misal olaraq bunu görməlidir: Vücudumuzdakı fəaliyyətlərin demək olar ki, hamısı iradəmiz xaricində idarə edilir.

Read More
Kainatda Təfəkkür

Kainatda Təfəkkür

Bu aləmdə zərrədən kürəyə qədər nə varsa hər biri ilahi sənət xariqəsidir. Hər tərəfdə insan idrakına təqdim edilən saysız hikmət təcəlliləri ilə kainat, sanki ilahi qüdrət naxışlarının bir sərgi salonu kimidir. Kainat yaradılışı, nizamı və

Read More
“Yanacağı insan və daşlar olan” Cəhənnəm

“Yanacağı insan və daşlar olan” Cəhənnəm

فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّت۪ي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُۚ اُعِدَّتْ لِلْكَافِر۪ينَ  Madam ki, belə bir işi bacarmırsınız, və heç bacara da bilməzsiniz, o halda kafirlə üçün hazırlanmış, yanacağı (günahkar) insanlardan və daşlardan ibarət

Read More
Riya

Riya

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا Öz mallarını xalqa göstərmək (şöhrət qazanmaq) xətrinə xərcləyənləri, Allaha və axirət gününə inanmayanları da (Allah sevməz).

Read More
Dünyanın bir günü Axirətin min ilindən daha xeyirlidir

Dünyanın bir günü Axirətin min ilindən daha xeyirlidir

Dünya qazanma yeri, axirət isə əvəzini alma yeridir. Axirətdə qazanmaq və ya itirmək yoxdur. Bu səbəblə dünyadakı zamanın dəyəri çox böyükdür. Cüneyd Bağdadi həzrətləri belə buyurur: “Dünyanın bir günü axirətin min ilindən daha xeyirlidir. Çünki

Read More
Orucu Pozmağın Cəzası

Orucu Pozmağın Cəzası

Kəffarət, həm cəza, həm də ibadət mahiyyəti daşıyan fiqh terminidir. Digər müamələ və ibadətlərdə olduğu kimi Ramazan orucunda da bu ibadətin qəsdən pozulması halında ibadət növündən cəzası vardır. Belə ki, səhabədən biri Ramazan ayında xanımı

Read More