• 20 May 2024

İslamda cinsi əxlaq – Qadın və cinsəllik (üçüncü hissə)

Bəzək və ətir Moda ilə yaxın əlaqəsi olan bəzək və ətir vurma qadının diqqətli davranması gərəkən məsələlərdəndir. İslam qadının bəzək əşyalarından istifadə etməsini və ətir vurmasını yasaqlamamışdır. Ancaq, bunların istifadəsində bəzi ölçülər gətirmişdir. Məsələn, müsəlman

Read More
Qurani-Kərim oxumağın fəziləti

Qurani-Kərim oxumağın fəziləti

Yer üzərinə göndərilən ilk insan və ilk peyğəmbər Hz. Adəm əleyhissəlamı və ona inananları Allah Təala on səhifə ilə (bunlara suhuf deyilir) doğru yola yönləndirmişdir. Hz. Şit, Hz. İdris və Hz. İbrahimə də səhifələr verilmiş,

Read More

Qərblilər Həzrəti Məhəmməd haqqında

Qərbdə olduqca qeyri-səmimi və fanatik mütəfəkkirlərlə yanaşı, insaflı elm xadimləri də mövcuddur. Onların arasında İslam dinini və onun şərəfli elçisinin həyatını öyrəndikdən sonra haqqı ifadə etməkdən çəkinməyənlər az deyildir. Budəfəki məqaləmizdə sözügedən alim və mütəfəkkirlərin,

Read More

BƏS SƏN NECƏ İNANIRSANMI?

Belə bir hekayə var; Hamilə bir qadının ana bətnində iki körpə danışır, biri imanlı digəri isə imanlı deyil. Biri digərinə soruşur: Sən doğulundan sonrakı həyata inanırsanmı? İmanlı: Təbiki, Doğulandan sonra bir həyat olduğunu hər kəs

Read More

İslamda cinsi əxlaq – Qadın və cinsəllik (ikinci hissə)

İslamda cinsi əxlaq – Qadın və cinsəllik (ikinci hissə) Moda İslam insan şəxsiyyətinin ucaldılmasını istər. İnsanın şərəfinə də yaraşan budur. İnsanı alçaldan hər əməl və münasibəti İslam qadağan etmişdir. İnsanı insan olmaqdan çıxardan, onun insanlıq

Read More

İslamda cinsi əxlaq – Qadın və cinsəllik (birinci hissə)

Yaşadığımız cəmiyyət düyanın bir parçası olaraq surətlə bütün dəyərləri, o cümlədən əxlaqi, mədəni dəyərləri tərketməkdədir. İtirilən və ya deformasiyaya uğrayan əxlaqi dəyərlərin başında cinsi əxlaq yəni qadın-kişi münasibətlərini müəyyən... ...edən mənəvi dəyərlər gəlməkdədir. İndi sizə

Read More

Şeyx Şamil (1797-1871)

İmam Şamil 1797-ci ildə Dağıstanın Gimri kəndində anadan olub. Atası Qafqazın qədim xalqlarından olan avarlara mənsub Məhəmməddir. Şamil 15 yaşına çatdığı zaman artıq at minməkdə qılınc oynatmaqda çox mahir idi. 20 yaşına isə 2 metr

Read More

Əsrimizin xəstəlikləri

Xərçəng. Latın dilindən tərcümədə “xərçəng” mənasını verən bu xəstəlik dövrümüzün ən ölümcül xəstəliklərindəndir. Belə ki dünyada hər beş nəfərdən biri həyatının müəyyən dövründə sözügedən xəstəlikdən əziyyət çəkir. Bütün təkmilləşdirilmiş yeni müalicə üsullarına rəğmən xərçəng xəstəliyindən

Read More

AĞLAYAN SƏCCADƏ… (ibrətli hekayə)

Yorğunluğun verdiyi ağırlıqla dərhal yuxuya getmişdi. Bir iniltiylə oyandı adam. Ətraf hələ də qaranlıq idi. İniltini yuxu gördüyünə yozdu. Dodaqları susuzluqdan çatlayırdı, yaman susamışdı. İşıqları yandırmadan mətbəxə gedib suyunu içdi və yatağına döndü. Tam yatmaq

Read More

Nostradamus kimdir?

Yalançı, yoxsa müqəddəs adam?Müharibə olur, deyirlər ki, Nostradamus bunu yazmışdı. Zəlzələ baş verir, yenə də Nostradamusun proqonozlarının doğru çıxdığını iddia edirlər. Bəs əslində, Nostradamus kimdir? Nostradamus XVI əsrdə yaşayan astroloq, kahin, münəccim və ya bir

Read More

Ölümünü Peyğəmbərə (s) tkian batmasından üstün tutanlar

Ölümünü Peyğəmbərə (s) tkian batmasından üstün tutan səhabə: HUBEYBİN EDAMI Allah Rəsulunun (s) Qureyşlilər tərəfindən əsir tutulan səhabəsi Hubeyb bin əl-Adiyyin (r) edam edilməsini seyr etmək üçün minlərlə qureyşli Məkkə ətrafındakı bir vadiyə toplaşmışdılar... Bu

Read More

Müsəlmanın yeni il şənliyi…

Maykl adında xristian bir qonuşunuz olsa, Qurban bayramı namazında Mayklı məsciddə yanınızdakı cərgədə sizinlə birlikdə namaz qıldığını görsəniz, sonra Mayklın bir qurbanlıq qoç alaraq qurban kəsilən yerə getdiyinə şahid olsanız, sonra kəsdirdiyi qurban ətindən kasıblara

Read More

Bəzi alimlər İmam Əbu Hənifə haqqında

Bəzi alimlər İmam Əbu Hənifə haqqında Şö`bət ibn əl-Həccac hədis elmində “möminlərin əmiri” idi. İmam Əbu Hənifə isə əhli-rəyin qüdrətli nümayəndəsi olmuşdur.  Metodları hər nə qədər fərqli olsa da, Şö`bət Əbu Hənifənin biliyini, məqamını yüksək

Read More

Yeni ili necə keçirməliyik?

Yeni ili necə keçirməliyik? Son günlərdə şəhərdə hər tərəf bəzədilir, mağazaların şüşələri, avtobuslar boyama reklamlarla “dolu olur”, süni də olsa  şam ağacları qoyulur, qırmızı paltar geyinmiş ağ saqqallı kişilər yanlarında bir cavan qız ilə küçələrdə

Read More

21 DEKABR 2012

  "O saat (qiyamət saatı) mütləq gələcəkdir. Mənim onu az qala açmağım gəlir ki, hər kəs etdiyi əməlin əvəzini (mükafatını, yaxud cəzasını) alsın."(Taha, 15) Bu gün Dünya gündəminin ən aktual xəbərlərindən biri “Qiyamət” hadisəsidir. İnsanlar

Read More
Osman Nuri Topbaş Kimdir

Osman Nuri Topbaş Kimdir

       “İslamın məqsəd güddüyü kamil bir mömin olmaq üçün dini elm, əməl və səmimiyyət  bütünlüyü çərçivəsində dərk edib, yaşamaq lazımdır. Rəbbinə qarşı qulluq vəzifəsini tam yerinə yetirə bilmək üçün elm zəruri bir amildir. Ancaq elm

Read More
Qurani-Kərimdə  rəqəmlərin möcüzəsi

Qurani-Kərimdə rəqəmlərin möcüzəsi

Qurani-Kərimdə rəqəmlərin möcüzəsi Allah-tala Qurani-Kərimdə buyurmaqdadır: «De: "Əgər insanlar və cinlər bir yerə yığışıb bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir-birinə kömək etsələr, yenə də ona bənzərini gətirə bilməzlər.» (İsra 88)  Qurani-Kərim qeybi bilən,

Read More
Zəm-zəm quyusunun sirləri

Zəm-zəm quyusunun sirləri

Zəm-zəm quyusunun sirləri   Zəm-zəm quyusu və onun tarixi barədə qismən də olsa hər kəsin məlumat var. Məhz elə buna görə də bu gün suyun yaranma tarixi haqqında deyil, özünəməxsus qəribəlikləri və xüsusiyyətləri haqqında söhbət

Read More

Təravih namazı

Təravih namazı Təravih namazı Ramazan ayında yatsı namazından sonra qılınan namazdır. “Təravih” ərəb sözü olub “tərvihə” sözünün cəmidir; mənası “oturmaq, istirahət etmək”dir. Təravih namazı qılınarkən hər dörd rükətin sonunda oturulub istirahət edildiyi üçün namaza bu ad verilmişdir.  

Read More

Orucun orqanizmə müsbət təsir göstərməsi üçün nə etmək lazımdır?

Orucun orqanizmə müsbət təsir göstərməsi üçün nə etmək lazımdır? Mütəxəssislər bildirirlər ki, orucun orqanizmə yaxşı təsir göstərməsi üçün aşağıdakılara riayət etmək lazımdır: 1. Orucu tam şəkildə – sübh tezdən günəş batanadək tutun... 2. Obaşdanlığa (sahura)

Read More

Asan şəkildə oruc tutmaq sizin öz əlinizdədir.

  Asan şəkildə oruc tutmaq sizin öz əlinizdədir Builki Ramazan ayı yay mövsümünə təsadüf etdiyinə görə, oruc tutmaq bir o qədər də asan olmayacaq. Ancaq bu ayda daha rahat oruc tutmaq mümkündür. Budur, həkimlər bədənin

Read More

Yusif əl-Qərdavi Kimdir?

1926-cı ilin  sentyabr ayının 9-da Misirin əl-Ğərbiyyə vilayətinin Sift kəndində dünyaya gələn Qərdavi hələ iki yaşında ikən atasını itirmiş və onun təhsili ilə əmisi məşğul olmuşdur. Balaca Qərdavi hələ on yaşına çatmamış Quranı əzbərləmişdi. Krallıq

Read More

İbn Teymiyyə Kimdir?

“ Düşmənlərim mənə heç nə edə bilməzlər. Mənim cənnətim qəlbimdə, bağçam isə sinəmdədir. Hara göndərilsəm onlar mənimlə bərabərdir. Həbs edilməyim Allah üçün inzivaya çəkilməyimdir, öldürülməyim  şəhadətimdir və məmləkətimdən sürgün edilməyim isə hicrətdir”   Adı, soyadı

Read More

Mustafa İslamoğlu Kimdir?

Mustafa Islamоğlu 28 окtyabr 1960-cı ildə Türкiyənin Кaysеri vilayətinin Dəvəli şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya gəlmişdir. Оrta təhsilini еlə burada almışdır. Atası Кaysеridə ad-san qazanmış alim Əhməd Islamоğludur.   Mustafa Islamоğlu кiçiк yaşlarından еlmə böyüк maraq

Read More

Qardaşlıq yoxsa müsiqidəki haramlıq

Qardaşlıq yoxsa müsiqidəki haramlıq İnsan dəyişkən təbiətli, daima yeni bir şeylər axtarmağa və əylənməyə meyllidir. Bu onun fitrət yönündən gələn həyatdakı nəfsani tələbləridir ki, ətrafımızda olan hər bir şeyin üzərimizdə haqqı olduğu kimi bu istəklərimizin

Read More

Müsəlmanları kafir adlandırmayın!

Müsəlmanları kafir adlandırmayın! Çəkinməyimiz zəruri olan ən dəhşətli ifrat əməl – küfrdə günahlandırmadır (təkfirdir). Bu, olduqca təhlükəli problem olub vahimələndirici nəticələrə aparıb çıxara bilər. Çünki kiməsə kafir demək zəruri edir ki, həmin kəs ümmətdən xaric

Read More

Şəki Cümə Məscidi və Şəki İslam Mədrəsəinin qısa tarixi.

         Şəki Mərkəzi Cümə Məscidinin inşa edilmə tarixi dəqiq  bilinməməsi ilə bərabər  1905-ci il də inşa edilidyi ehtimal olunur. İslam mədəniyyətinin bir təzahüru olaraq məscidin yanında Mədrəsə və Hamam da inşa edilmişdir. Ümumiyyətlə İslam

Read More