• 20 May 2024
Orucun qəzası

Orucun qəzası

Ramazan ayında üzr (gün ərzində səhhətindəki problemlə bağlı olaraq dərman və ya iynələrdən istifadə edən xəstələr) və ehtiyac səbəbi ilə oruc tuta bilməyənlərin bu ayda tutmadıqları günlərin sayı qədər başqa aylarda oruc tutması fərzdir.[1] Heyz,

Read More
Fitrə və Mahiyyəti

Fitrə və Mahiyyəti

Fitrə sədəqəsi zəkatın bir növüdür və Ramazan ayına məxsus bir ibadətdir. Bəzi fiqh ədəbiyyatlarında "bədənin zəkatı" deyə adlandırılmışdır. Çünki "fitr" yaradılış demək olub, yaşayan ağıllı- dəli, böyük-kiçik hər insan üçün verilən bir yaradılış şükrünün sədəqəsidir.

Read More
Fərasət: Hər İki Dünyanı Qazanmaq

Fərasət: Hər İki Dünyanı Qazanmaq

Mal, mülk, şöhrət və məqam kimi dünya nemətlərini Allahı sevər kimi sevmək və axirəti unutmaq dünyanı özünə "tanrı" etməkdir. Allah bu kimsələri, "Xeyr siz tez keçən dünyanı sevirsiniz və axirəti buraxırsınız"[1] buyuraraq qınamışdır. Dünya nemətləri

Read More
Ədəb bir çərçivədir

Ədəb bir çərçivədir

Ərəb dili mənşəli "ədəb" sözü Azərbaycan dilində "hörmət, ehtiram, tərbiyə" mənasını ifadə edir. Terminologiya baxımından "ədəb" dini qaydalar əsasında insanda formalaşan ikinci xarakter və ya geniş mənada ruhun dinlə birləşərək sabat əldə etməsidir. İnsanı digər

Read More
Varlıq da, Darlıq da İmtahandır

Varlıq da, Darlıq da İmtahandır

Zənginlik və kasıblıq Uca Allahın təqdiridir. Allah bəndələrinə niyə varlı-dövlətli olmadın və yaxud niyə yoxsul oldun sualını soruşmayacaqdır. Zəngin bəndəsindən sərvətini necə qazandığını, harada xərclədiyini soruşacaqdır. Eyni zamanda kasıb bəndəsindən də səbir göstərib-göstərmədiyini soruşacaqdır. Uca

Read More
Hər şeyin çoxu ziyandır

Hər şeyin çoxu ziyandır

Dünya və axirət həyatı insanın üzləşəcəyi, orada yaşayacağı yerlərdir. Bir müddət dünya həyatını yaşadıqdan sonra axirət həyatına qovuşacaq olan insan oğlu ilk yaşadığı dünya həyatında hər iki həyatı üçün çalışmalıdır.Bu iki həyatdan ancaq biri üçün

Read More
Qonşumuz İftar Etdimi?

Qonşumuz İftar Etdimi?

Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s) qonşuluq haqlarına çox həssaslıq göstərilməsini arzu edərdi. Hədisi-şərifdə : "Cəbrail mənə qonşuma yaxşılıq etməyi o qədər çox tövsiyyə etdi ki, hardasa qonşunu qonşuya varis edəcək deyə fikirləşdim."- buyurmuşdur.[1] Digər hədisdə : "Kafir

Read More
Artıq çox gecdir

Artıq çox gecdir

Gözəl güllərin açdığı bir yaz gününün axşamı idi, artıq hava qaralmışdı. Tahir ən yaxın dostunun ad günündən qayıdırdı. Evə çatmazdan əvvəl içkili olduğunu və atasının onu gördükdə çox əsəbləşəcəyini bir anlıq düşündü. Səhhətində problem olan

Read More
Küsməyək

Küsməyək

Hz. Peyğambərimiz (s.ə.s) belə buyurmuşdur: Möminlər hər parçası bir-birinə birləşdirilmiş bina kimi bir-birinə bağlı olmalıdır.[1] Çünki onlar bir-birilərini sevməkdə, şəfqət göstərməkdə və bir-birini qorumaqda bir vücuda bənzəyirlər.[2] Şeytan müsəlmanların özünə sitayiş etməyindən ümidini kəsmişdir. Lakin

Read More
Qədərə imanın özəllikləri

Qədərə imanın özəllikləri

İnsan xoşlamadığı bir vəziyyətlə qarşılaşanda: "Qədərim pis imiş" deyərək qəm-qüssədə boğulur və qorxuya düşür. Xoşlandığı bir vəziyyətlə qarşılaşdıqda isə çox xoşbəxt olur. Halbuki onun xoşlanmadığı bir şey onun xeyrinə, xoşlandığı bir şey də zərərinə ola

Read More
Korların günəşi təkzib etməsi

Korların günəşi təkzib etməsi

Əsrlər boyu insanlar içərisindən Allahın varlığını, birliyini qəbul etməyən insanlar olmuşdur və bu qiyamətə qədər davam edəcək bir haldır. Ətrafa baxdığımız zaman gördüklərimiz düşünən insan üçün yetərli dəlildir. Allahın varlığını təkzib etmək dünya həyatının keçici

Read More
Səxavət

Səxavət

Əlində olan malını,mülkünü itirmə qorxusuyla yaşayan insan oğlu davamlı olaraq bunların  bir az daha çoxalmasını istəməkdədir. Ancaq insan həmin əlindəki malda ehtiyac sahibi olan başqa insanlarında haqqı olduğunu dərk etməlidir. Və bu haqqı zəkat,sədəqə və

Read More
Nümunə götürmə və təqlidə meyl

Nümunə götürmə və təqlidə meyl

İnsan doğulduğu andan etibarən hər sahədə bir nümunəyə möhtacdır. Çünki o, dil, din, əxlaqi sifətlər,vərdiş kimi həyatını formalaşdıran bütün fikir,iman və fəaliyyətlərini məhz qarşısına çıxan nümunələr və onlardan aldığı anlayışlarla inkşaf etdirir. Bəzi xırda istisnalar

Read More
Ruzi üçün çalışmaq

Ruzi üçün çalışmaq

İnsan Allaha təvəkkül etmədiyi üçün ac qalma qorxusuna qapılır və bu səbəblə də, haram qazanc yollarına əl atır. Bu, Allaha təvəkkülün olmamasından irəli gəlir. Allahın təqdir etdiyi ruzi bir az geciksə belə, nəticədə insanı tapacaqdır.

Read More
Nəfs: Cəhənnəmə aparan marşrut

Nəfs: Cəhənnəmə aparan marşrut

Bir yaradıcının olduğuna inanmaq insanın fitrətində vardır. Bir sandığa qoyulmuş əşya kimi.Kimisi o sandığı açar o dəyərli əşyanı lazımı yerə yönləndirər,kimisi isə ümumiyyətlə o sandıq yoxmuş kimi davranar.İnsan övladı özünün ən böyük düşməni olan nəfsə

Read More
Xoşbəxt ailə

Xoşbəxt ailə

Günümüzün ən vacib problemlərindən olan ailədaxili münaqişələrdir və bu münaqişələrin sonu ailələrin fərdləri arasında kinin,nifrətin  yaranmasından başlayaraq həmin ailənin dağılmasına qədər irəliləyə bilir. İlk olaraq bu cür problemlərin ortaya çıxma səbəblərinə baxdığımızda, fərdlər arasında "tanımama"

Read More
Dostluq və onu ifadə edən Quran qavramları

Dostluq və onu ifadə edən Quran qavramları

"Dost": bir insanı könüldən sevən,onun yaxşılığını istəyən,yaxşı və pis günündə yanında olan,ona kömək edən kimsəyə deyilir.Ziddi düşmandır. "Dostluq:sevginin irəliləmiş halına deyilir.İnsan ancaq sevdiyi kimsə ilə dost olur. "Dos" qavramı Quranda : "vəli", "vali", "məvlə", "xalil",

Read More
Qurtuluşa çatmış kimsə

Qurtuluşa çatmış kimsə

Qurtuluşa çatanlar Qurani kərimdə "fələh", "iflah", "feyz" və "məfazə" qavramları ilə ifadə edilmişdir.      Arzusuna nail olmaq mənasındakı "f-l-h" kökündən gələn "iflah" kəliməsi istədiyini əldə etmək, qurtuluşa çatmaq, qorxduğu şeydən və çətinlikdən qurtulmaq, axirətdə cənnətə

Read More
Sevgi

Sevgi

Ruh və bədəndən ibarət olan insanı Allah bir sıra duyğular bəxş edərək yaratmışdır.Bu duyğulardan biri də sevgi dir. Rəngləri, irqləri, cinsləri, qabiliyyətləri və digər xüsusiyyətləri fərqli olduğu kimi insanların sevgiləri və sevdikləri şeylərdə fərqlidir. İnsanlar

Read More