• 14 İyun 2024
Qurban pulunu sədəqə vermək

Qurban pulunu sədəqə vermək

Qurban, digər ibadətlərdə olduğu kimi, şərtləri və məqsədlərinə müvafiq olaraq qurbanlıq bir heyvanın, üsuluna uyğun kəsilməsi ilə yerinə yetirilən vacib və ya sünnə bir ibadətdir. Heyvanın qiymətini yoxsula verərək buna nail olmaq olmaz. Əgər verilsə

Read More
Həccin qəbul olma şərtləri

Həccin qəbul olma şərtləri

Həcc ibadətinin qəbul olması üçün dörd şərt qaçınılmazdır. Müsəlman olmaq: Bu (şərt) həccin həm fərz olmasının, həm də etibarlı olması üçün şərtdir.Xüsusi məkanlar: Həcc ibadəti məkan olaraq Ərəfat, Kəbə və ətrafında yerinə yetirilir.Xüsusi vaxt. Ərəfatda

Read More
Kəbəni tavaf edənin təmizliyi

Kəbəni tavaf edənin təmizliyi

Həcc ərəfəsində qadlnların xüsusi hallarına görə ibadətlərində müəyyən asanlaşdırma imkanları vardır. Belə heyz görən bir qadın tavafdan başqa həccin bütün əməllərini yerli-yerində edə bilər. Ancaq ziyarət tavafını bayramın üçüncü günündən sonra təxriyə salıb adətin bitməsini

Read More
Əcəl nədir? Ömür qısalıb uzanar?

Əcəl nədir? Ömür qısalıb uzanar?

Əcəl, lüğətdə təyin edilmiş vaxt, bir şeyin müddəti və ya müəyyənləşdirilmiş zamanın sonu mənalarına gəlir. Bu kəlmə daha çox insan ömrü ilə bağlı mənada işlənərək terminalogiyada ömür həyatının axırı, insan ömrünün sonu mənasında işlədilir. Buna

Read More
Müsəlmanlar

Müsəlmanlar

Müsəlman kişilər, müsəlman qadınlarla olduğu kimi, əhli-kitab yəhudi və xristianlarla da evlənə bilər. Ancaq müsəlman qadınlar isə, sadəcə müsəlman kişilərlə ailə qura bilər, islamdan başqa bir dinin nümayəndəsi ilə evlənməsi qadağandır. Qeyri-müsəlman ər-arvad müsəlman olduqda

Read More
Nafilə Namazlar

Nafilə Namazlar

Fərz və ya vacib namazlardan başqa namazlara nafilə namazlar deyilir. Fərz namazlardan əvvəl və sonra qılınan sünnə namazlar, həmçinin zuha, təhəccüd, əvvabin namazları ilə tətəvvü olaraq qılınan namazlar nafilə namazlardır. Bəzi İslam alimləri sünnə ilə

Read More
Günəş və Ay

Günəş və Ay

Ayeyi-kərimələrdə hər ikisinin işığı üçün başqa-başqa ifadələrdən istifadə olunur: "Səmada bürclər yaradan, orada bir çıraq (günəş) və nurlu ay vücuda gətirən (Allah) nə qədər (uca, nə qədər) uludur!" ( əl-Furqan, 61) Günəş üçün işığının mənbəyi

Read More
Başa Düşmürsünüz?

Başa Düşmürsünüz?

"Başa düşmürsünüzmü?" "Düşünüb ibrət almazsınızmı?" "Görmürsünüzmü?" "Təfəkkür etmirsinizmi?" Təfəkkürün nə qədər böyük bir iman açarı olduğunu bu ayeyi- kərimələr də ifadə edir. Qiyamətdə fəryad edənlərə bu iki xüsus xatırladılacaq: Məgər orada sizə Öyüd-nəsihət qəbul edəcək

Read More
Həzrət Peyğəmbərin vəfatı

Həzrət Peyğəmbərin vəfatı

Həzrət Aişədən gələn rəvayətə görə Allah Rəsulu (s.ə.s) ən-Nəsr surəsi endikdən sonra hər bir namazında "Sübhanəkə Rabbəna! Və bihəmdikə Allahumməğfirli (Ey Rəbbimiz! Səni təsbih və həmd ilə tənzih edirəm. Allahım! Məni bağışla)" deyə dua edərdi.[1]

Read More
Şəvval ayında oruc tutmaq

Şəvval ayında oruc tutmaq

Qəməri təqvimə görə, Ramazan ayından sonrakı ay Şəvval ayıdır. Bu ayda altı gün oruc tutmaq müstəhəbdir. Ayrı-ayrı günlərdə tutula bildiyi kimi, bayram günlərinin ardından ardarda tutulması daha da fəzilətlidir. Qəza, nəzir və s. oruclar da

Read More
Övladlıq götürmək

Övladlıq götürmək

Övladı olmayan bir ailə üçün təvəkkül anlayışı ilə hər cür vasitələrin təcrübəsindən sonra qədərə təslimiyyət baxımından ilahi rizaya boyun əyməsi imandandır. Unutmamaq lazımdır ki, Quran ifadəsi ilə uca Allah deyir: "Bəzən xoşlamadığınız bir şey sizin

Read More
Bayram namazını evdə qıla bilərikmi?

Bayram namazını evdə qıla bilərikmi?

Əziz Müsəlman qardaşlar salğın xəstəliyin davam etməsi səbəbindən Məscidlərimizdə Bayram Namazı üçün camaat ola bilməzsək evimizdə bayram namazını qıla bilərikmi sual bu şəkildə. Bu günə qədər bu sual soruşulmurdu çünki Məscidlərimiz camaatımıza açıq camaatımızla da

Read More
İntihar etmək

İntihar etmək

Can sahibinin əmanətidir. Ona görə də insan həyatı özünün şəxsi mülkü deyil. Allahın ina verdiyi bir əmanət və ətasıdır. Onu dirildən də, öldürəcək olan da Allahdır. Uca Allah deyir: “Həqiqətən, dirildən də, öldürən də bizik,

Read More
Nəsihət və gözəl rəftar

Nəsihət və gözəl rəftar

Ülvi dəyərlərin təməlli olaraq davamiyyəti əsas təşkil edən yeganə qurum ailədir. Onun qorunması və möhkəm əsaslara bağlanması ictimai bir zərurətdir. O halda ata-ana arasındakı münasibət bu dəyərlərin inkişafına xidmət məqsədi daşımalı və ailə daxili kiçik-böyük

Read More
Orucun Fidyəsi

Orucun Fidyəsi

Uca Allah, həm də mərhəmət sahibidir. Ona görə də bəndələrin gücü çatmadığı işləri onlara təklif etmir. Qurani-Kərimdə bunun haqqında belə buyurur: "Allah, hər kəsə yalnız gücü nisbətində yük yükləyər."[1] Fidyə də belə ibadətlərdən olub, oruc

Read More
Dünyanın bir günü Axirətin min ilindən daha xeyirlidir

Dünyanın bir günü Axirətin min ilindən daha xeyirlidir

Dünya qazanma yeri, axirət isə əvəzini alma yeridir. Axirətdə qazanmaq və ya itirmək yoxdur. Bu səbəblə dünyadakı zamanın dəyəri çox böyükdür. Cüneyd Bağdadi həzrətləri belə buyurur: “Dünyanın bir günü axirətin min ilindən daha xeyirlidir. Çünki

Read More
Din Qardaşına Dəstək Olmaq

Din Qardaşına Dəstək Olmaq

Fateh Sultan Mehmet Xan İstanbulun fəthindən sonra Bizans zamanında zindana atılan bəzi insaflı keşişlərin Osmanlı Dövləti haqqındakı fikirlərini soruşmuşdu. Onlar da ancaq bir müddət araşdırdıqdan sonra öz qənaətlərini bildirəcəklərini söylədilər. Keşişlər özlərinə verilən fərmanla hər

Read More
Orucu Pozmağın Cəzası

Orucu Pozmağın Cəzası

Kəffarət, həm cəza, həm də ibadət mahiyyəti daşıyan fiqh terminidir. Digər müamələ və ibadətlərdə olduğu kimi Ramazan orucunda da bu ibadətin qəsdən pozulması halında ibadət növündən cəzası vardır. Belə ki, səhabədən biri Ramazan ayında xanımı

Read More
Küsülü Qalmamaq

Küsülü Qalmamaq

İslam qardaşlığı istər sevincli, istərsə də hüznlü günlərdə qardaşların hər vaxt bir-birlərinə dəstək olmasını tələb edir. Din qardaşlarının bir-birindən küsməsi isə heç vaxt tövsiyə edilmir. Bu vəziyyət, qardaşlığa zəhər verər. Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “Bir möminin

Read More
Namazdan Məhrum Qalanlar

Namazdan Məhrum Qalanlar

Namazdan uzaq olan kəslərin dünya həyatı bərəkətsiz olar. Simalarında ilahi gözəlliyin nuru qalmaz. Bu kəslər saleh şəxslərin sevgisindən də məhrum qalarlar. "Necə yaşasanız, o cür ölərsiniz!" hədisi-şərifinə görə son nəfəsləri çox böyük bir təhlükə qarşısındadır

Read More
Din dildə yaşayar

Din dildə yaşayar

Bir möminin doğumundan ölümünə qədər həyatının hər anında din və müqəddəs şeylər yer tutur: Müsəlmanlar qəlblərindəki inanca tərcüməçi olaraq dilləriylə zikr və dua edirlər. Mömin bir ailədə bir uşaq dünyaya göz açdıqda: "Allah xeyirli uzun

Read More
Axirət İnancının Faydaları

Axirət İnancının Faydaları

Axirət inancı insanın məsuliyyət şüurunu və əxlaqi tərəfini inkişaf etdirir. Ölümün qorxunc üzünün insan psixologiyası üzərindəki mənfi təsirini aradan qaldırır.    Digər tərəfdən qeyd edək ki, fani və müvəqqəti dünya zövqləri insan ruhuna rahatlıq verə

Read More
Bərzəx Aləmi

Bərzəx Aləmi

Bilal ibn Səid və Ömər ibn Əbdüləziz kimi xeyirli-sələf insanların (r.anhum) dediyi kimi, nöqsan sifətlərdən uzaq Allah-Təala Adəm oğullarını fani olmaq üçün deyil, ədəbiyyət üçün yaratmışdır. Onları xəlq etdikdən sonra bir yerdən başqa bir yerə

Read More
Dərd və Bəlaların Səbəbi Nədir?

Dərd və Bəlaların Səbəbi Nədir?

Çox vaxt belə bir sualla qarşılaşırıq. Niyə dərdlər və bəlalar müsəlmanların başına gəlir? Halallıqla yaşayan insan kasıblıq çəkdiyi halda, necə olur ki, harama meyil edən insan firavan həyat sürür? Təbii ki, hər kəs bu kimi

Read More
Ömrünü Elmə Həsr Edən Bir Yetim: İbn Kəsir

Ömrünü Elmə Həsr Edən Bir Yetim: İbn Kəsir

Atasını itirəndə hələ üç yaşı vardı İbn Kəsirin... Əsl adı Əbul-Fida İsmayıl İmaduddin ibn Ömər ibn Kəsirdir. İbn Kəsir gözlərini dünyaya Şam yolunun üstündə strateji əhəmiyyəti olan Bəsrədə açdı. Lap qədim zamanlardan bəri ticarət karvanlarının

Read More
DƏRDİMİZ

DƏRDİMİZ

İnsan ətrafındakı var ola bilən bir varlıqdır. Ətrafıyla özünə məna qazanan və daxildən xaricə doğru varlıq göstərən bir canlıdır. İnsan yaşadıqca ətrafındakılara laqeyd qa bilməz. Qalmamalıdır da. İslamın təməl prinsiplərindən biri də yaxşılığı əmr edib,

Read More
Uşaqlara Gözəl ad vermək

Uşaqlara Gözəl ad vermək

İslam təfəkkürünə görə dünyaya gələn hər bir uşağa gözəl adlar verilməlidir. Məqaləmizdə bu haqda söhbət açacağıq. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: "Allahın ən çox sevdiyi adlar Abdullah və Abdurrahmandır."[1] Hz. Aişənin bildirdiyinə görə Hz. Peyğəmbər (s.ə.s)

Read More
Gözəl insan ola bilirikmi?

Gözəl insan ola bilirikmi?

Son dövrlərdə insanlar arasında müraciət formasında işlənən bir ifadə var: "Gözəl insan" Gözəl insan olmaq... Əslində bu, hər bir insanın arzusudur. Ümumiyyətlə insan yaradılış olaraq gözəl yaradılmışdır. Cəmil (gözəl) olan və gözəl olanı sevən uca

Read More