• 20 Aprel 2024
Peyğəmbər əleyhissəlamın şeytan ilə danışması

Peyğəmbər əleyhissəlamın şeytan ilə danışması

İbn Abbas (ra) anladır: Hz. Peyğəmbər  (səs) bir gün Məscidi Nəbidən çölə çıxarkən girişdə şeytanla qarşılaşdı. Peyğəmbər (səs) ona soruşdu: –“Səni bura gətirən səbəb nədir?”  Şeytan: –“Məni bura Allah göndərdi.” -dedi. Peyğəmbər Əfəndimiz: –“Nə üçün?” deyə soruşunca belə

Read More
Bir kimsənin qıldığı namaz, tutduğu oruc sizi aldatmasın!

Bir kimsənin qıldığı namaz, tutduğu oruc sizi aldatmasın!

Hz. Ömərdən (ra) bir nəsihət Bir insanın ibadətlərində, davranışlarında, əxlaqında və həyat tərzində Allah və Rəsulunun əmrlərinə riayət etmə həssaslığı yoxdursa, onu mənən tərəqqi etməyi umması boşdur. Bu barədə hz Ömərin (ra) bizə verdiyi ölçülər

Read More
“Yanacağı insan və daşlar olan” Cəhənnəm

“Yanacağı insan və daşlar olan” Cəhənnəm

فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّت۪ي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُۚ اُعِدَّتْ لِلْكَافِر۪ينَ  Madam ki, belə bir işi bacarmırsınız, və heç bacara da bilməzsiniz, o halda kafirlə üçün hazırlanmış, yanacağı (günahkar) insanlardan və daşlardan ibarət

Read More
Riya

Riya

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا Öz mallarını xalqa göstərmək (şöhrət qazanmaq) xətrinə xərcləyənləri, Allaha və axirət gününə inanmayanları da (Allah sevməz).

Read More
Təqva Məktəbi – Ramazan

Təqva Məktəbi – Ramazan

Danılmaz bir həqiqətdir ki Allah, hər dövrdə insanları aclıqla, qorxu ilə, mal və canlarından əksiltmək surətilə imtahan etmişdir.[1] Hətta “Sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlməmiş Cənnətə daxil olacağınızımı güman edirsiniz? Onları fəlakət və sıxıntı

Read More
Müsəlmanların bəzi halları

Müsəlmanların bəzi halları

Mağazaya gedən bir insan, cibində 5 manat pulu varsa, bu pula nə ala bilərəm ki, deyə düşünər. Ancaq 5 manat sədəqə verməli olsa, çox olduğunu düşünər.10 dəqiqə zikir edən insan, bu vaxtın çox olduğunu fikirləşər.

Read More
Hikmət nədir?

Hikmət nədir?

Hikmət üçün müxtəlif təriflər deyilir, fərqli mənalar verilmişdir. “İşi ən düzgün və ən uyğun şəkildə görməkdir.”“Əşyanın həqiqətindən bəhs edən elmdir.”“Maddədə olan gizli İlahi sirr və məqsədlər.”“Əməl ilə birgə elm.”“Faydalı elm və saleh əməl.”“İnsandakı ağıl gücünün

Read More
Dinimizə Görə Orqan Bağışlamaq Olarmı?

Dinimizə Görə Orqan Bağışlamaq Olarmı?

Qurani Kərim və Hədisi şəriflərdə orqan və toxuma köçürülməsi mövzusunda açıq bir hökm yoxdur. İlkin dövr müctəhid və fəqihləri (islam hüquqçuları) də öz dövrlərində belə bir məsələ  ilə qarşılaşmadıqları üçün, belə bir bağışın hökmü barəsində

Read More
Baxmaq və Görmənin Hekayəsi

Baxmaq və Görmənin Hekayəsi

Bir adam, ilk dəfə getdiyi kiçik bir qəsəbədə ətrafın çaşqın baxışlarla baxıb gəzinirkən, yolun kənarında dayanmış maşına yaxınlaşır. Arxa oturacaqda tək başına əyləşən uşağa belə deyir; Buralı deyiləm. Parkın yanındakı çörək sexini axtarıram, yaxınlıqda olduğunu

Read More
İsmi Azam nədir?

İsmi Azam nədir?

İsmi Azam, lüğətdə ən böyük isim mənasına gəlir. Termin olaraq Allahın ən gözəl isimləri içində yer alan bəzi isimlər üçün işlədilir. İslam alimlərinin bir qismi, Allahın adlarının hamısının fəzilət və dərəcə baxımından bərabər səviyyədə olduğunu

Read More
Toylarda əylənmənin hökmü nədir?

Toylarda əylənmənin hökmü nədir?

İslam dini, istər inanc və ibadət əsasları olsun, istərsə də sosial həyat və əxlaq qaydaları etibari ilə olsun, fərd və cəmiyyət olaraq insanın yaradılışına uyğundur. İslam, insanın yaradılışı etibriylə olan ehtiyaclarının, arzularının yerinə yetirilməsini önəmli

Read More
Qadınların öz aralarında başlarını açmaları və ya əylənmələri caizdirmi?

Qadınların öz aralarında başlarını açmaları və ya əylənmələri caizdirmi?

Qadınlar bir birinə qarşı örtüb – açmaqları caiz (icazə verilmiş) olan ya da olmayan yerlər haqqında hökmlər aşağıdakı kimidir. • Bir qadın, digər bir qadının diz qapağı (diz qapağı da qadağaya daxildir ) və göbək

Read More
Həzrət Peyğəmbərin çox evliliyi

Həzrət Peyğəmbərin çox evliliyi

Çox  evlilik mövzusunda hz Peyğəmbərin (səs) özünə məxsus bir yeri olduğunu qeyd etmək lazımdır. Onun ömrünün sonuna doğru doqquz xanımı bir nikahda tutması, bəziləri tərəfindən dünya zövqünə düşkünlüklə izah edilməyə çalışılmışdır. Halbuki  onun evliliklərinə baxıldığı

Read More
Bəla və müsibət  başımıza niyə gəlir?

Bəla və müsibət başımıza niyə gəlir?

İnsanın anlamaya çalışdığı, cavabını daim axtardığı mövzulardan biri də, başına gələn müsibətlərin səbəbinin nə olduğudur.Müsibətlər kimini ucaldarkən, kimini də zəlil edər. Əslində bizi buralara çatdıran başımıza gələn dərd və problemlər deyil, o andakı davranışımız və

Read More
Rəsulullahı və Sünnəni Anlamaqda Aktual Probləmlər

Rəsulullahı və Sünnəni Anlamaqda Aktual Probləmlər

Günümüzdə Rəsulullah (səs) və sünnə istər bilərək, qəstdən istərsə də sünnənin dinimizdəki yerini və əhəmiyyətini bilmədən, sünnə Qurandan ayrı bir ünsürmüş kimi göstərilməyə çalışırlar. Beləcə sünnəni gözdən salmağa cəhd edirlər. Gəlin sünnə və Quranın necə

Read More
Qurana görə insanın dəyəri

Qurana görə insanın dəyəri

“Biz Adəm övladını şərəfli və hörmətli elədik, onları quruda və suda müxtəlif nəqliyyat vasitələri ilə daşıdıq, özlərinə (cürbəcür nemətlərdən) təmiz ruzi verdik və onları yaratdığımız məxluqatın çoxundan əməlli üstün etdik”. (İsra surəsi 70)  Şübhəsiz insan

Read More
Yəhudi alimi Zeyd bin Sunənin müsəlman olması

Yəhudi alimi Zeyd bin Sunənin müsəlman olması

Abdulla b. Səlam rəvayət edir: Allah Təala Zeyd b. Sunənin hidayətə çatmasını istəyincə, Zeyd belə demişdi: - Peyğəbəmrin üzünə baxınca onun üzündə nəbilik əlamətlərinin hamısını gördüm. Ancaq ikisini görə bilməmişdim. O ikisi də, təvazökarlığının qəzəbinə

Read More