• 22 İyul 2024
QƏDR GECƏSİ NƏ VAXTDIR?

QƏDR GECƏSİ NƏ VAXTDIR?

Qədr gecəsi barədə Quran ayələri: Qurani-Kərimdə bildirildiyinə görə Qədr gecəsi,  içində Qəədr gecəsinin olmadığı min aydan daha xeyirlidir. “İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və (haqqı batildən) ayıran (Quran) ramazan ayında

Read More
OSMAN NURİ TOPBAŞ – RƏHMƏT, MƏĞFİRƏT VƏ TƏZKİYƏ İQLİMİ

OSMAN NURİ TOPBAŞ – RƏHMƏT, MƏĞFİRƏT VƏ TƏZKİYƏ İQLİMİ

Ramazani-Şərif ömür təqvimi içərisində insana bəxş edilən müstəsna lütf və rəhmət ayıdır. Haqq-Təalanın ümməti-Muhammədə lütf etdiyi, mənəvi qiymətlərlə dolu ilahi bir xəzinədir. Bir hədisi-şərifdə buyurulduğu kimi: “Əgər insanlar Ramazanın fəzilətlərini bilsəydilər, bütün ilin Ramazan olmasını

Read More
Yetimləri himayə etmək.

Yetimləri himayə etmək.

Bu dünyaya göz açan insanın həyatı acı və şirin bir çox xatirələrlə doludur. Bir qisim insanlar ana və atalarının isti nəfəsləri, şəfqət və  mərhəmət himayəsində böyüyür. Bir qisim insanlar da, Allahın təqdiriylə hələ doğulmadan vəya

Read More
Zərərli Vərdişlər

Zərərli Vərdişlər

         Əmr verən, qadağa qoyan hər şeyi yaradan Uca Allahdır. Onun əmr etdiklərinə fərz, qadağan etdiklərinə də haram adı verilir. Müsəlman olan bir kimsə Allahın əmrlərini yerinə yetirməli, qadağan etdiklərindən çəkinməlidir. Çünki Uca Allahın bizlərə

Read More
İnsanı Allahdan uzaqlaşdıran səbəblər

İnsanı Allahdan uzaqlaşdıran səbəblər

Uca Allah insanın qəlbini və ağlını Peyğəmbəri anlayacaq, Qurani-Kərimi qavrayacaq və dinə inanacaq şəkildə yaratmış və ona məsuliyyət duyğusu vermişdir. Məhz buna görə din, yalnız ağıllı olan insana xitab edir və məsul tutur. “Ağlı olmayanın

Read More
Sehr və cadudan necə qorunmalı?

Sehr və cadudan necə qorunmalı?

Sual: Elə insanlar var ki, qarşılaşdıqları bir çox hadisəni − ən xırda çətinlikləri belə cadu ilə əlaqələndirir, özlərinə cadu edildiyini düşünür, bundan qurtulmaq üçün qapı-qapı gəzərək “nəfəsi qüvvətli” adam axtarırlar. Bizim əqidəmizə görə bu nə

Read More
ELM VƏ DUA

ELM VƏ DUA

Günlərdən bəri ölümlə çarpışan körpəsinə baxmaqdan bağrı parçalanan ana evin qəfil bir küncünə çəkilib, göz yaşları içində içindən gələn səmimi bir duyğularla əl açıb Uca Yaradana yalvarır: “Allahım, övladı verən də Sənsən, alan da Sən.

Read More
Ölümdən sonrakı həyat

Ölümdən sonrakı həyat

  İslam inancına görə, dünyanın başlanğıcı olduğu kimi sonu da vardır. Uca Yaradandan başqa heç kim, heç nə əbədi və əzəli ola bilməz. Bu səbəbdən Axirət inancı dinimizdə imanın şərtlərindən hesab edilir. “Əl-yəvmul axir” adlandırılan

Read More
Allahın razı qaldığı nəsil

Allahın razı qaldığı nəsil

Uca dinimiz İslam, Allah Təalanın qullarına göndərdiyi son və mükəmməl bir dindir. İslam onu yaşamaq üçün göndərilmişdir. Bu baxımdan hər müsəlman İslamı düzgün başa düşməli və onu öz həyatında tətbiq etməlidir. İslamı düzgün başa düşmək

Read More
İmanınızı qoruyun!

İmanınızı qoruyun!

Peyğəmbərimiz (s.ə.s) buyurur: “Doğulan hər uşaq (İslam) fitrəti ilə doğulur…”[1]  Bu mənada hər dünyaya gələn insan təmizdir, iman etməyə daha əlverişlidir. Sadəcə olaraq daha sonra onu ətraf mühitin mənfi təsirlərindən qorumaq lazımdır. İslam fitrəti ilə doğulan bir

Read More
Cərir bin Abdullah (r.a) nəql etdikləri

Cərir bin Abdullah (r.a) nəql etdikləri

Cərir bin Abdullah  (r.a.), sevimli peyğəmbərimizin (s.ə.s) yanında qısa bir müddət olmasına  baxmayaraq,Onun (s.ə.s)-mübarək dilindən bizə 100 hədis rəvayət etmişdir. Onlardan sadəcə ikisini sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Çünki,  xüsusi ilə hazırki vəziyyətdə bizim üçün bu iki

Read More
Yaxşılıq et, at dənizə. Balıq bilməsə, Xaliq (Yaradan) bilər

Yaxşılıq et, at dənizə. Balıq bilməsə, Xaliq (Yaradan) bilər

Bir gün bir adam qəlbindən “ Bu gün bir sədəqə verəcəyəm” deyərək bir hiss keçirir və bir nəfərə sədəqə verir. Ertəsi gün insanlar arasında belə bir söz dolaşır. “Bilirsiniz...? bu gecə fılan oğruya sədəqə verilmiş”.

Read More
Hz. Əbu Bəkirdən xatirələr

Hz. Əbu Bəkirdən xatirələr

Əbu Hüreyrə (r.a) belə rəvayət edir: Bir gün səhər namazından sonra Peyğəmbərimiz (s.ə.s) səhabələrinə belə buyurdu: “ Bu gün aranızda oruclu olan varmı? Hz. Əbu Bəkr (r.a) “ Mən orucluyam Ey Allahın Peyğəmbəri!” deyə cavab

Read More
Peyğəmbərimizi (s.ə.s) Həzrət Əbu Bəkr kimi sevmək…

Peyğəmbərimizi (s.ə.s) Həzrət Əbu Bəkr kimi sevmək…

Məkkə fəth edilmiş, sirkin beli bir daha doğrula bilməyəcək şəkildə o torpaqlarda qırılmışdı. O gün Hz. Əbu Bəkr (r.a)  hələdə iman gətirməyən , gözləri kor olan, yaşı isə 80 –i haqlayan atası Əbu Kuhafənin müsəlman

Read More
ALLAH ÜÇÜN MÜSƏLMANLARIN BİR BİRİLƏRİNİ SEVMƏSİ

ALLAH ÜÇÜN MÜSƏLMANLARIN BİR BİRİLƏRİNİ SEVMƏSİ

Sevgi Uca Allah (c.c)- ın biz qullarına verdiyi ən önəmli xüsusiyyətlərindən biridir. İnsan oğlu sevgi sayəsində özündə olan mənfi xüsusiyyətlərin qarşısına keçərək, çirkin davranışlardan uzaqlaşır və beləcə daha hüzurlu və firavan həyata adım atmış olur.

Read More
Allah qorxusu

Allah qorxusu

Uca Allah (c.c) Qurani-Kərimdə belə buyurur: “Allah yanında ən üstününüz Allahdan ən çox qorxanınızdır (pis əməllərdən ən çox çəkinəninizdir). Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, (hər şeydən) xəbərdardır.” Elə isə ilk olaraq öz nəfsimə, daha sonra

Read More