• 25 Fevral 2020

Həcc

Möhtərəm müsəlmanlar! Həcc Kitab, Sünnə və ümmətin icması ilə sabit olan ən qüvvətli fərzlərdən biridir. Şərtlərinə sahib olan möminlərin ömürlərində bir dəfə həccə getmələri fərzdir. Həcc Hz. İbrahimin canı, malı, övladı və hər şeyi ilə…

Read More

İKİ YOLUMUZ VAR (ıı hissə)

Əziz möminlər, bu dünyada yolunu azmışlar, haram yeyənlər, istədikləri kimi yaşayanlar, başqalarını saymayanlar, haqq yolu bilməyənlər, haqqları tapdalayanlar çoxdur, hədsiz dərəcədə çoxdur, yaxşı insanları isə tapmaq çox çətindir. Necə ki, daş kömür tapmaq asandır, amma…

Read More

İKİ YOLUMUZ VAR (I HİSSƏ)

Möhtərəm möminlər, elə hesab edək ki, hər hansı birimiz tək-tənha bir səfərə çıxmışıq. İki yol ayrıcına çatdıqda, yolların biri çox asan, o biri isə çox çətin görünür. Amma çətin yolun üstündə “Bu yol şəhərə aparır”…

Read More

ÜMİDSİZLİK KÜFRDÜR

Möhtərəm möminlər, Ümid var olmanın səbəbidir. Bir insanın əlindən ümidini alsanız, o, yaşamaq, var olmaq səbəbini itirər. Ümidi ölərsə, insanın yaşamaq arzusu qalmaz və həyat eşqi sönər. Ümidin keçmişlə heç bir bağı yoxdur, o, yalnız…

Read More