• 21 May 2019
“Nə tökərsən aşına o da cıxar qarşına”

“Nə tökərsən aşına o da cıxar qarşına”

Yaşlı bir kişi, evdə xanımının hazırladığı kərəyağlarını yaxınlıqdakı dukana aparıb satir, gündəlik dolanışığını təmin edirdi. Dükanın sahibi ona inandığı üçün yağları tərəziyə qoymadan birbaşa təhvil alırdı. Ancaq bir gün həmin adam getdikdən sonra yağları tərəziyə qoydu,…

Read More
Gündə 10000 uşaq yetim qalır

Gündə 10000 uşaq yetim qalır

Savaş, xəstəlik və yoxsulluq kimi başlıca səbəblərə görə dünya yetimlərinə hər gün ortalama 10 min uşaq əlavə olunur. Yetimləri hədəf edən missionerlər isə kiçik yaşda sahipləndikləri yetimləri xristyanlaşdırırlar. Missioner yetimxanalarının 70 faizini müsəlman ailələrin uşaqları…

Read More
Allahın bizi əfv etməsi üçün lazım olan şərtlər

Allahın bizi əfv etməsi üçün lazım olan şərtlər

Uca Allah bu dünyanı, axirətimizi qazana bilməyimiz üçün, bizlərə bir imtahan mərkəzi olaraq tənzimləmişdir. Həm dünya, həm də axirət hüzuruna nail ola bilmək, qulun bu imtahan mərkəzində Rəbbinə yaxınlığı nisbətində mümkün olur. Bu imtahan aləminə…

Read More
Allah Rəsulu (səv)-in Hz. Əliyə (r.a) tövsiyələri

Allah Rəsulu (səv)-in Hz. Əliyə (r.a) tövsiyələri

Ey Əli! Gecələri qoyun sağacaq qədər bir müddət də olsa gecə namazı qıl. Səhər vaxtlarında dua və yalvarışda ol. Cünki bu vaxtda edilən dualar geri çevrilməz. Uca Allah belə buyurur: “Onlar səhərlərdə istiğfar edərlər, (günahlarının…

Read More
Qurani kərim oxumağın fəzilətinə aid hədislər

Qurani kərim oxumağın fəzilətinə aid hədislər

Əbu Ümamə radıyallahu anh, mən Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmi: “Quran oxuyun. Çünki Quran, qiyamət günündə özünü oxuyanlara şəfaətçi olaraq gələcəkdir” buyurarkən eşitdim, demişdir. (Müslim, Müsafirin 252.) İbni Məsud radıyallahu anhdan rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah…

Read More
Səhabələrin oruc həyəcanı

Səhabələrin oruc həyəcanı

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)-in mənəvi tərbiyəsindən keçərək onun əmr və buyruğuna eşq ilə bağlanan Səhabə əfəndilərimizin həyatından bizlərə bir-birindən gözəl nümunələr vardır. Əbu Ümamə -radıyallahu anh- Peyğəmbər Əfəndimizə: “Mənə elə bir əməl tövsiyə et ki, Allah…

Read More