• 27 May 2022

Qurtuluşa çatmış kimsə

Qurtuluşa çatanlar Qurani kərimdə “fələh”, “iflah”, “feyz” və “məfazə” qavramları ilə ifadə edilmişdir.

     Arzusuna nail olmaq mənasındakı “f-l-h” kökündən gələn “iflah” kəliməsi istədiyini əldə etmək, qurtuluşa çatmaq, qorxduğu şeydən və çətinlikdən qurtulmaq, axirətdə cənnətə qovuşmaq; “feyz” və “məfaz” isə bir şeyi əldə etmək, şerdən qurtulmaq deməkdir. Quranda qurtuluşa çatan kimsələr “muflih” (cəm-muflihun), “fəiz” (cəm-fəizun) olraq ifadə edilmişdir.

Bir insanın qurtuluşa çatması ilk öncə mömin olması lazımdır. Mömin olmaq qurtuluşa çatmanın ən başlıca şərtidir (muminun, 23/1). Digər şərtlər əlavə vəsflərdir.

    İndi isə Quranda “muflihun” və “fəizun” (qurtuluşa çatan kimsələrin hansı özəlliklərə sahib olduqlarına baxaq:

   -( şirk,küfür və və nifaqdan) təmizlənən kimsələr (Şəms,91/9).

   -Allaha qarşı gəlməkdən çəkinən möminlər (Bəqərə,2/189).

   -Səbirli möminlər (Ali İmran,3/200).

   -Malları və canlarıyla Allah yolunda çalışan möminlər (Tövbə,9/88).

   -Allaha yaxınlaşmağa yol axtaran möminlər (Maidə,5/35).

   – İçki,qumar,şans oyunları və bütlərdən uzaq duran möminlər (Maidə,5/90).

   -Allahın nemətlərini xatırlayan (nemətləri verənin Allah olduğunu bilən) möminlər (Araf,7/69)

   -Allahı çox zikr edən möminlər (Nur,24/31).

   -İbadət edən möminlər (Hacc,22/77).

   -Xeyir iş görən möminlər (Hacc,22/77).

   -Tövbə edən,Allaha yönələn möminlər (Nur,24/31).

   -Allahın verdiyi rizqi Allahın yolunda infaq edən möminlər (Bəqərə,2/4).

   -İnsanları xeyirə çağıran möminlər (Ali İmran,3/104).

   -Yaxşılığı əmr edib,pislikdən uzaqlaşdıran möminlər (Tövbə,9/71-72).

   -Peyğambərimizi dəstəkləyən və ona (dininə) kömək edən möminlər (Araf,7/157).

   -Qurana uyan möminlər (Araf,7/157).

   -Allaha və peyğambərinə itaət edən möminlər (Nisa,4/13).

   -Allahdan qorxan möminlər (Araf,7/157).

   -Xeyirli işləri ən gözəl şəkildə yerinə yetirən möminlər (Loğman,31/3-5).

   -Ləğviyyatdan (dünya və axirətdə faydası olmayan söz, fel və davranışdan) üz çevirən möminlər (Muminun,23/3).

   -Irzlarını qoruyan (zina etməyən) möminlər (Muminun,23/5).

   -Nəfsini cimrilikdən qoruyan möminlər (Haşr,59/9).

   -Allah yolunda savaşan (dövrümüzdə ən böyük savaş insanın öz nəfsi ilə mübarizəsidir) möminlər (Tövbə,9/100).

    -Fərz,vacib,sünnət və ədəblərinə riayət edərək,heç ara vermədən namazlarını qılan möminlər (Muminun,23/2,9).

   -Zəkat verən möminlər (Loğman,31/4-5).

   -Əmanətlərə və əhdlərə (Allaha və insanlara verdiyi sözlərə,sözləşmələrə) əməl edən möminlər (Muminun,23/8).

   -Allah tərəfdarı olan möminlər (Mücadələ,58/22).

   -Mizanda (əməllərin ölçüldüyü axirət tərəzisində) savabı ağır gələn möminlər (Araf,7/8).

   Bu şərtləri toplu olaraq dəyərləndirsək  “Qurtuluşa çatanlardan” ola bilmək üçün iman edib Allaha və Peyğambərinə (s.ə.s) itaət etmənin gərəkli olduğunu görərik. Allahu təala hər birimizi qurtuluşa çatmışlardan etsin.

Oxunub: Bu gün - 0 dəfə, Cəmi - 23 dəfə.

Araz İbrahimli

Read Previous

SƏN DİNDAR OLANI SEÇ!

Read Next

ALLAH ÜÇÜN MÜSƏLMANLARIN BİR BİRİLƏRİNİ SEVMƏSİ

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.