• 21 May 2019
Ehtiyacı olan qədərlə yetinmək

Ehtiyacı olan qədərlə yetinmək

 Əbu Hurəyrə (ra)-dan Peyğəmbər əfəndimiz (səs)-in belə dediyi rəvayət edilmişdir: “İsanlar üzərinə elə bir zaman gələcəkdir ki, bir kimsə halaldan mi haramdan mı qazandığına əhəmiyyət verməyərək alacaq” (Buxari). Bu hədisi–şərif peyğəmbərimiz (səs)-in möcüzələrindəndir. Çünki hədisdə…

Read More
Həqiqi mömin kimdir və necə olmalıdır?

Həqiqi mömin kimdir və necə olmalıdır?

Aşağıdakı kimi qırx cümlədən ibarət olan xalis möminin sifətlərini göstərən bir siyahını qarşımıza qoyub öz Müslümanlığımızı müsbət və ya mənfi işarələmələrlə test etsək, necə bir nəticə ilə qarşılaşarıq görəsən? Elə sanıram beləsi bir vəziyyət, bir…

Read More
İmam Nəvəvi (rahmətullahi aleyh)

İmam Nəvəvi (rahmətullahi aleyh)

Adı Əbu Zəkəriyyə Yəhya İbni Şərəf İbni Müri ən-Nəvəvidir.631 ili Məhərrəm ayının ortalarında (Oktyabr 1233) Suriyanın cənubundakı Havran bölgəsində yerləşən Nəva kəndində doğuldu. Kəndinə nisbətlə ən-Nəvəvi və ya ən-Nəvavi, o bölgəyə nisbətlə əl-Havrani, babalarından Hizama…

Read More
Müəllimin bir ataya yazdığı məktub

Müəllimin bir ataya yazdığı məktub

 Aşağıda, bir-birindən qiymətli olan atalara xitabən yazılmış bir məktub oxuyacaqsınız. Ailəsinin çobanı olması lazım olan, xanımını və uşaqlarını idarə etməklə vəzifəli olan atalar, cəmiyyətin xoşbəxt gələcəyi üçün son dərəcə əhəmiyyətli bir rolu boynuna götürmüşdürlər. Dolanışıq…

Read More
İmam Buxari (rahmətullahi aleyh)

İmam Buxari (rahmətullahi aleyh)

Muhəmməd ibn İsmail ibn İbrahim ibn əl-Müğirə ibn Bərdizyə əl-Cufi əl-Buxari hicrətin 194-cü(miladi 810) ilində şəvval ayının 13-ü cümə günü, Xərtənk adlı, Buxara şəhərinə yaxın bir kənddə dünyaya gəlmişdir. Onun künyəsi “Əbu Abdullah”-dır.O, kiçik yaşda atasını itirmiş…

Read More
Şəkili Allah dostlarından Mehmet Zahid Kotku (k.s)

Şəkili Allah dostlarından Mehmet Zahid Kotku (k.s)

XX əsrin böyük İslam alimlərindən biri olan Məhməd Zahid Kotku, 1897-ci ildə Bursada dünyaya gəlmişdi. Atasının adı İbrahim Əfəndi, anasının adı isə Sabirə xanım idi. Ailəsi Osmanlı-Rus hərbindən (1877-1878) sonra 1879-cu ildə Azərbaycanın şimal qərbində…

Read More