• 30 Mart 2020
Rəsulullahı və Sünnəni Anlamaqda Aktual Probləmlər

Rəsulullahı və Sünnəni Anlamaqda Aktual Probləmlər

Günümüzdə Rəsulullah (səs) və sünnə istər bilərək, qəstdən istərsə də sünnənin dinimizdəki yerini və əhəmiyyətini bilmədən, sünnə Qurandan ayrı bir ünsürmüş kimi göstərilməyə çalışırlar. Beləcə sünnəni gözdən salmağa cəhd edirlər. Gəlin sünnə və Quranın necə…

Read More
Qurana görə insanın dəyəri

Qurana görə insanın dəyəri

“Biz Adəm övladını şərəfli və hörmətli elədik, onları quruda və suda müxtəlif nəqliyyat vasitələri ilə daşıdıq, özlərinə (cürbəcür nemətlərdən) təmiz ruzi verdik və onları yaratdığımız məxluqatın çoxundan əməlli üstün etdik”. (İsra surəsi 70)  Şübhəsiz insan…

Read More
Yəhudi alimi Zeyd bin Sunənin müsəlman olması

Yəhudi alimi Zeyd bin Sunənin müsəlman olması

Abdulla b. Səlam rəvayət edir: Allah Təala Zeyd b. Sunənin hidayətə çatmasını istəyincə, Zeyd belə demişdi: – Peyğəbəmrin üzünə baxınca onun üzündə nəbilik əlamətlərinin hamısını gördüm. Ancaq ikisini görə bilməmişdim. O ikisi də, təvazökarlığının qəzəbinə…

Read More