• 22 May 2024

Azan.

İslamın mühüm əlamətlərindən biri də azandır. Azan namaz vaxtının daxil olduğunu xüsusi sözlərlə bildirmək deməkdir. Azan vasitəsilə İslamın əsasları gündə beş dəfə yüksək səslə elan edilərək kafirlər imana, müsəlmanlar da camaatla ibadətə və birliy dəvət

Read More

Xəstə ziyarəti.

  Əziz müsəlmanlar, sağlamlıq və xəstəlik insanların imtahan edildikləri iki mühüm xüsusiyyətdir. İnsanların hər yaşda mübtəla ola biləcəyi müxtəlif xəstəliklər vardır. Xəstəlik üzüntü və kədər mənbəyidir. Belə vəziyyətdə insan, xanımını, dostunu və qohumlarını yanında görmək,

Read More

Sədəqə.

Əziz qardaşlar, bu gün ki, xütbəmizin mövzusu varlının da, kasıbın da yerinə yetirə biləcəyi bir ibadət olan sədəqə haqqında olacaqdır. Bildiyiniz kimi zəkat ibadətini yerinə yetirə bilməyimiz üçün müəyyən bir mala sahib olmağımız şərtdir. Bunun

Read More

Salavat.

Salavat Əziz müsəlmanlar, Rəsulullah (səs) Allahın ən çox sevdiyi, peyğəmbərlərin ən üstünü olan çox alicənab və möhtərəm bir nəbidir. Allah təala, Özünü sevən bəndələrinə bu məhəbbətin bir təzahürü olaraq Rəsulullaha (səs) tabe olmalarını əmr etmişdir.

Read More

Zina.

Əziz müsəlmanlar, bugünkü xütbəmizin mövzusu zina haqqında olacaqdır. Zina qədimdən bu günə qədər insan təfəkkürünün, əxlaq və hüquq normalarının və digər səmavi dinlərin tamamilə səhv və çirkin gördüyü bir davranış olub İslamda da böyük  günahlardan

Read More

Yemək ədəbi.

Yemək ədəbi. Möhtərəm möminlər, həyatın hər sahəsində ədəbə riayət etməyi şüar kimi qəbul edən hər müsəlmanın yeyib-içməsi də peyğəmərimizin sünnəsinə uyğun olmalıdır. Yeyib-içmək ehtiyacı ödənilərkən, halal yolla qidalanmağa və israfdan qaçmağa səy göstərilməsi əmr edilmişdir.

Read More

Namazın Əhəmiyyəti.

Əziz müsəlmanlar, Bu gün ki, xütbəmizin mövzusu beş vaxt namazın əhəmiyyəti haqqında olacaqdır. Namaz mövzüsu o qədər mühim bir mövzudur ki, bu barədə nə qədər bəhs etsəkdə yenə də azdır. Namaz İslamın ən mühüm əlamətidir.

Read More

Həcc.

Möhtərəm müsəlmanlar! Həcc Kitab, Sünnə və ümmətin icması ilə sabit olan ən qüvvətli fərzlərdən biridir. Şərtlərinə sahib olan möminlərin ömürlərində bir dəfə həccə getmələri fərzdir. Hələ üzərinə fərz olmamış şəxs ilə fərz həccini yerinə yetirmiş

Read More

Xocalı Faciəsi.

xocali faciesi 2 Möhtərəm möminlər, bugünkü, xütbəmizin mövzusu xocalı faciəsi haqqında olacaqdır.  1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni terror dəstələri, rus hərbi birləşmələrinin 366-cı polkunun müasir silahlarla təchiz olunmuş muzdlularının genişmiqyaslı hücumu

Read More

Yalan

Möhtərəm möminlər, bəşəriyyət üçün ən zərərli günahlardan biri də yalandır. Yalan, mənəvi bir xəstəlikdir. Yalan, qiyamət günü insanın əleyhinə ən böyük dəlil olaraq çıxan bir günahdır. Yalan böyük günahlardan sayılmaqdadır. Əsasən insanlar xəcalətdən çıxmaq və

Read More

Kərbala faciəsi.

Möhtərəm müsəlmanlar! Hicri təqvimin ilk ayı olan Məhərrəm ayı Allah qatında çox höymətli aylardan biridir. Hz. Peyğəmbər bu ayı “Şəhrullah”, yəni “Allahın ayı” deyə adlandırmışdır. Bu ayın içində elə bir gün vardır ki, o gün

Read More

Borc

   Əziz müsəlmanlar, Uca Allah bütün insanları bir-birlərinə möhtac olaraq yaratmışdır. Malı, mülkü, vəzifəsi və rütbəsi nə olursa olsun, hər insan başqasına möhtacdır. Bu baxımdan sıxıntı içərisində olan  bir müsəlmanın, sıxıntısını ortadan qaldırması üçün imkanlı

Read More

Faiz

Möhtərəm möminlər, bu gün ki xütbəmizin mövzusu sələm yəni faiz haqqında olacaqdır. Əvəzsiz mal əldə etməyə əsaslanan faiz böyük bir qul haqqına toxunmaqdır. Zahirən insanlara yardım və əlac kimi görünsə də həqiqətdə çətin vəziyyətdəki insanların

Read More