• 21 Fevral 2020
  1. Home
  2. Sual-Cavab

Kateqoriya: Sual-Cavab

Musiqi dinləmək haramdırmı?

Musiqinin dindəki hökmü İslam aləmində ixtilaf və mübahisə doğuran bir mövzudur. Bütün tərəflərin dəlil və əsaslarına nəzər salıb təhlil etdikdən sonra bir çox elm əhli belə bir qənaətə gəlıb ki, heç kəs musiqinin bir mənalı…

Nəsimi və Babək

Bizim Azərbaycan xalqının tarixinin qəhramanları Nəsimi və Babək haqqında nə deyə bilərsiniz, onlar müsəlman idilər, yoxsa kafir?   Dediyiniz şəxslər fərqli əsrlərdə yaşamış, fərqli sahələrin adamları olub, fərqli əqidələrə xidmət etmişlər. Bu baxımdan onların dəyərləndirilməsi…

Qarabağ Döyüşlərində Ölən Şəhid Sayılırmı?

   Sabah Qarabağda müharibə başlasa, bu cihad olacaqmı və əgər mən ora gedib ölsəm şəhid olacağammı? Bu gün biri-birinə zidd fərvalar verilir… Kiminsə marağına görə… müharibələr cihad və ya qeyri-cihad adlanır. .. Məsələn SSRİ Əqanısatanı…

Camaat namazında topuqları birləşdirmək

Camaatla namaz qılarkən ayaqların birləşdirilməsi haqqında hədislər varmı? Uca  Allah bütün işlərdə müsəlmanlardan nizamlı olmağı, birliyi və möhkəmliyi istəmişdir. Bu eyni zamanda müsəlmanların ibadətlərində də öz əksini tapmışdır: “Şübhəsiz ki, Allah möhkəm bir divar kimi…

Hicablı qadınlar pasporta necə şəkil çəkdirsin?

Ölkədə pasporta hicabla şəkil çəkdirmək olmaz. Bu təqdirdə müsəlman qadınlar nə etsinlər.   Allah Ona inanan, Ona təslim olmuş mömin qadınlara örtünməyi vacib buyurmuşdur. Hicabın vacib olması həm Quranla həm sünnətlə, həm də icma ilə…

Namazın ilk rükətlərində Fatihənin əvvəlindəki “Bismilləhir-rahmənir-rahim”i səssiz və səsli oxumaq haqda

Fatihə surəsinin 1-ci ayəsi Bismillahirrəhmanirrahim olduğu halda nəyə görə biz namazda 2-ci ayədən yəni Əlhəmdululilləhi rabil aləmin ayəsini oxumaqla başlayırıq və ya 1-ci ayəni səssiz (ürəyimizdə) 2-ci ayəni isə ucadan oxumaqla başlayırıq. Və bunu 2-ci,…

İsra surəsi 64 – cü ayə və musiqi

Xaiş edirəm İsra sursəinin 64-cü ayəsini şərh edəsiniz. Məgər bu ayə musiqinin haram olub olmadığına sübut ola bilərmi? Allaha həmd olsun.Sizin zikr etdiyiniz ayənin məalı belədir: “Onlardan kimi bacarırsansa, SƏSİNLƏ YERİNDƏN OYNAT, atlı və piyadanı…

“Allah hər yüz ilin əvvəlində bu ümmətə dinini yeniləyən kəs göndərər” hədisini necə başa düşməliyik?

“Allah hər yüz ilin əvvəlində bu ümmətə dinini yeniləyən kəs göndərər” hədisini necə başa düşməliyik? Bəzi insanlar Əbu Hüreyrəyə istinadən Əbu Davud və Hakimin rəvayət etdikləri, bir çoxlarının da səhih saydığı “Allah hər yüz ilin…

Hansı balıqları yemək olar, hansıları olmaz?

Dəniz canlılarının (suda yaşayanların) hamısının əti halaldır. İstər bunlar diri tutulmuş olsun, istər ölü əldə edilmiş olsun, istər müsəlman tutsun, istər bütpərəst və ya qeyri-dindən olan tutsun heç nə dəyişilməz bütün hallarda dəniz canlıları halaldır.…

Dəccal Kimdir?

Dəccal kəlməsi ərəbcə “bir şeyin üzərini örtən, onu bəzəyərək aldadıcı gözəl göstərən”  “dəcl” kəlməsindən törəmişdir. Axır-zamanda meydana çıxıb göstərəcəyi qeyri-adi işlərlə bəzi insanları zəlalətə salıb haqq yoldan çıxaracaq bir şəxsdir. Qeyd edək ki, İslama qədərki,…

Muhyiddin İbn Ərəbi haqqında nə bilirsiz?

İslam tarixində bəlkə də ikinci bir fikir adamı, alim yoxdur ki, Muhyiddin İbn Ərəbi (ölümü h. 543 / m. 1148)  qədər həm ölçüsüz, ifrat dərəcədə sevilsin, mədh edilsin və ya  əksinə söyülərək təkfir edilsin. Həqiqətən…

Fərz namazları minikdə (nəqliyyatda) qılmaq olarmı? Olarsa necə qılınmalıdır?

Allaha həmd olsun. Allah ibadəti qullara bütün hallarda asanlaşdırmışdır. Minik vasitələrində fərz namazlar ancaq zərurət halı olduğu zamanlarda qılına bilər. Nafilə namazlar isə minik vasitəsinin üzərində istənilən qədər qılına bilər. Buna Allah Rəsulunun sünnəsində də…

İslamda Siğə/Muta Varmı?

Allaha həmd olsun! Dinimizdə (İslam dinində) siğə qəti olaraq haramdır və böyük günahlardan sayılır. Sizin sualınıza cavab verməkdən əvvəl siğənin mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu açıqlamağa çalışaq. Siğə Allah tərəfindən buyurulmuş normal, qanuni nikahdan ciddi şəkildə…

Müsəlmanlara qarşı müşriklərə yardım etmənin hökmü nədir?

Allah müsəlmanların qanını, malını, şərəfi-namusunu haram qılmışdır. Bu barədə bir çox açıq nəsslər (açıq höküm ifadə edən ayət və ya hədis) gəlmişdir. Rəsulullah (s) belə buyurmuşdur: “Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona xəyanət etməz, yalan söyləməz və…

Qızların qulaqlarını deşib sırğa taxmaq haramdırmı?

Xalqımız arasında yayğın olan adətlərdən biri də sırğa taxılmaq məqsədi ilə qız uşaqlarının qulağının deşilməsidir. Dinimizin qaydalarına gəldikdə, Əhməd ibn Hənbəl, Əbu Hənifə, İbn Qəyyim kimi böyük alimlərin bildirdiyi kimi, bu barədə bir qadağa yoxdur..…

Cümə namazında 4 rükət ilk sünnətin qılınması barədə hədis varmı?

Allaha həmd olsun. Cümə namazı müsəlmanlara Allaha təla tərəfindən əmr olunmuş namazdır. Allaha təla Qurani Kərimdə buyurmaqdadır: “Ey iman gətirənlər! Cümə günü namaza çağırıldığınız zaman Allahı zikr etməyə tələsin və alış-verişi buraxın. Bilsəniz, bu sizin…

Cümə namazını qılmaq qadınlara vacibdirmi?

Cümə namazının kişilərə fərz olmasında fikir yekdilliyi var. Qadınlara cümə namazının fərz olmadığı hökmündə də bütün məzhəblər və müctəhidlər eyni fikirdədirlər. Ancaq qadınlar imkan tapsalar, məscidə gedib cümə namazını qılsalar, cümələri səhih olar, artıq o…

Tağut Nə Deməkdir?

Allaha həmd olsun. Səlat və salam Onun rəsulu Muhammədə, ailəsinə, əshabına və yolunu izləyənlərə olsun. Tağut Qurani Kərimdə keçən bir məfhum olub Allahdan başqa ibadət edilən bütün şeyləri ehtiva etməkdədir. Bu bir büt, ilahlıq nisbət…

Hicab taxmaq, yoxsa taxmamaq günahdı?

Hicab taxmaq, yoxsa taxmamaq günahdı? Hicab taxıb sonradan fikrim dəyişsə, bir müddət sonra onu aça bilərəmmi? Hicab taxan bir qadın dinə görə hansı qaydalara riayət etməlidir?    Hicab taxmaq Allahın əmridir. Müsəlman qadına hicab taxmaq…

Insan ürəyindən keçən heç də yaxşı olmayan fikirlərə görə nə dərəcədə məsuliyyət daşıyır və ya günah qazanır?

  Qeyri-ixtiyari olaraq istər namaz vaxtı, istərsə də digər vaxtlarda insanın ürəyindən heç də yaxşı olmayan fikirlər keçir. Bilmək istəyirəm ki, bu fikirlərə görə, insan nə dərəcədə məsuliyyət daşıyır və ya günah qazanır?   Birbaşa…

Namaz qılan bir insanın bankda işləməsi gunahdırmı?

Birbaşa sualın cavabına keçməzdən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, İslam dinində iqtisadi sistemin bünövrəsi faizə qarşı mübarizəyə, faizi fərdin və cəmiyyətin bərəkətini yox edən, dünya və axirətdə isə böyük əzaba məruz qalmağa səbəb olan…

Dində sol əl ilə yemək günahdırmı?

Əvvəlcə, bu barədə peyğəmbərimizdən (s) rəvayət olunan hədislərə nəzərə salaq.  Ömər bin əbu Sələmə rəvayət edir ki: “Mən Rəsulullahın tərbiyəsində böyüyən bir uşaq idim. Yemək yeyərkən əlimi boşqabın hər tərəfində gəzdirməyə vərdiş etmişdim. Bir gün…

Haram ay nə deməkdir?

Hicri-qəməri təqvimdə olan aylardan 4-ü haram aylar adlandırılıb. Qurani-Kərimdə bu barədə belə buyurulur: “Həqiqətən, Allah yanında ayların sayı göyləri və yeri yaratdığı gündən bəri Allahın Kitabında on ikidir. Onların dördü (rəcəb, zülqədə, zülhiccə və məhərrəm)…

Əhli-beytə kimlər daxildir və Peyğəmbər (s) onların sədəqə almasını nə üçün qadağan edib?

 “Ev əyalı (ailə üzvləri)” mənasına gələn “Əhli-beyt” İslam peyğəmbərinin (s) zövcələri, nəvələri və yaxın əqrəbaları haqda işlədilmişdir. Alimlər Quranın “əl-Əhzab” surəsinin 32 və 33-cü ayələrini, eləcə də bir çox hədisi nəzərə alaraq, Əhli-beyt dedikdə Peyğəmbərin…

Cinsi əlaqə zamanı qoruyucu vasitələrdən istifadə etmək olarmı?

Bu məsələyə bir-neçə yöndən münasibət bildirmək olar. İlk əvvəl bu vasitələrdən hansı məqsədlə istifadə edilməsini bilmək vacibdir. Təbii ki, burada elə səbəblər vardır ki, bu,  cinsi əlaqə zamanı qoruyucu vasitələrdən istifadə edilməsini tələb edir. Məsələn,…

İslamın Novruz Bayramına münasibəti necədir.

Bilindiyi kimi “novruz” fars sözü olub yeni gün deməkdir. Bu bayram qədim atəşpərəst farsların bayramı idi ki,  onlara yaxın olan millətlərə də sirayət etmişdir. Belə ki farslarla yaxın olan türk xalqlarının bəziləri,  kürdlər də bu…

Qızımı məktəbə başıörtülü getməyə qoymurlar. Nə edim?

Salam aleykum!Ailəm Allaha ibadət edir. Qızım hicab geyinir, məktəblidir. Məktəbə isə qoymurlar, deyirlər ki, qadağandır. Mən övladımın təhsil almasını istəyirəm, bildiyiniz kimi, indiki zəmanədə bu vacibdir. Özəl məktəbə qoymağa da imkanım yoxdur! Hicabını da nə…

Quranı evdə oxumadan saxlamaq günahdırmı?

  Evimizdə Quran kitabı var. 15-20 il olar ki, indiyə qədər oxunmayıb. Bu günahdırmı? Allahın səlamı olsun onun dinini öyrənib həqiqi şəkildə onunla əməl edən qulları üzərinə. Aləmlərin rəbbi göndərdiyi kitabların insanlar arasında oxunmadan qalmasını,…

Evlilikdən qabaq şəhvət hissini azaltmaq üçün masturbasiya (istimna) ilə məşğul olmaq olarmı?

Həmd Aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur.  Salat və salam Hz. Muhammədə, ailəsinə və onun yoluyla gedənlərə olsun. Açıq-saçıqlığın yoluxucu xəstəlik kimi cəmiyyətə yayıldığı bir dövrdə yaşayarıq. Bu xəstəlik az-çox hərkəsi öz təsiri altına almaqdadır. Bunun nəticəsində…

Valideynim hicab geyinməyimə mane olur

  Mən hicabın fərz olduğunu bilirəm və örtünmək istəyirəm. Amma anam mənə icazə vermir. Bilirəm anamın haqqı da var üzərimdə. Mən ne dim ki onu razı sala bilim, və ya dinimizdə bunun bir həlli varmı?…