• 26 Mart 2023
Təbəssüm nədir? Peyğəmbər əfəndimiz (səv) necə gülərdi?

Təbəssüm nədir? Peyğəmbər əfəndimiz (səv) necə gülərdi?

Təbəssüm, çox səs çıxartmadan, dişlərin bir qisminin görülə biləcəyi şəkildə gülməkdir. Rəsuli Əkrəm (səv) əfəndimiz də belə gülərdi. Gülməyində heç vaxt qəhqəhə kimi həddindən artıqlıq olmazdı. Necə ki, Həzrət-i Aişə anamız belə buyurur: "Həzrəti Peyğəmbərin

Read More
Əbu Damdam kimdir?

Əbu Damdam kimdir?

Allahu təalanın vəli qullarının gözəl əxlaqına dair çox ibrətli bir misalı Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) belə xəbər verir: Bir gün əshabına: "-Sizdən birisi, Əbu Damdam kimi olmaqdan acizdirmi?" Deyə sual verdi. Allah Rəsulunun bu sualına oradakı

Read More
Anam-atam Sənə fəda olsun ya Rasulallah

Anam-atam Sənə fəda olsun ya Rasulallah

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) dünyadan köçdükdən sonra Həzrəti Ömərin ağlayaraq belə bir mərsiyə oxuduğu nəql edilmişdir: "Anam-atam sənə fəda olsun ya Rəsulallah! Bir xurma kötüyünə söykənərək insanlara xitab edərdin. Ümmətinin sayı çoxaldıqdan sonra, səsini onlara duyurabilmək

Read More
Şəhid səhabənin müsəlmanlara vəsiyyəti

Şəhid səhabənin müsəlmanlara vəsiyyəti

Uhud savaşı bitdikdən sonra Peyğəmbər Əfəndimiz (sallallâhu əleyhi və səlləm), şəhid və yaralılara nəzarət edilməsini əmr etmişdi. Xüsusilə aqibətini öyrənmək istədiyi bir səhabə var idi: "Sad bin Rəbi (radiyallahu anh)." Allah Rəsulu (səllallahu əleyhi və

Read More
Peyğəmbərimizin izi ilə hicrəti yaşayaq

Peyğəmbərimizin izi ilə hicrəti yaşayaq

Peyğəmbər Əfəndimiz (sallallahu əleyhi və səlləm), Məkkəyə həcc üçün gələn qəbilələrə İslamiyyəti təbliğ edərkən, Mədinədən gələn altı nəfərlik bir qrupa rast gəldi. Mina yaxınlarındakı Aqəbə təpəsində onlardan beyət aldı. İman etməkdə tərəddüd göstərməyən Mədinəlilər, ikinci

Read More
Allah qatında ən sevimli dua

Allah qatında ən sevimli dua

Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) əfəndimiz, bütün müsəlmanları, Onun kimi insanlığın salamatlığı üçün səy göstərməyə və dua etməyə təşviq edərdilər. Necə ki bir hədis-i şəriflərində belə buyurmuşdur: "Allah qatında, qulun belə deməsindən daha sevimli bir

Read More
Allah rasulu (səv)-in dəvəsinin çökməsi

Allah rasulu (səv)-in dəvəsinin çökməsi

Peyğəmər əfəndimiz (səv) Məkkədən Mədinəyə hicrət edərkən Mədinəli bütün möminlər, Allah Rəsulu (səv)-i öz evlərinə qonaq etmə arzusu içində idilər. Hər kəs Onu evinə aparıb Ona xidmət etməyə can atır və bu barədə bir-birləriylə mübahisə

Read More
Peyğəmbər əfəndimiz (səv)-in əfvediciliyi

Peyğəmbər əfəndimiz (səv)-in əfvediciliyi

Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) əfəndimiz hər zaman əfv yolunu seçər, məcbur qalmadıqca kimsəni cəzalandırmaq istəməzdi. Necə ki, cəza verməyə gücü çatdığı halda özünə bir çox pisliklər etmiş kəsləri həmişə bağışlamış, hətta hər hansı bir

Read More
Zəkat verməyi rədd edən səhabə

Zəkat verməyi rədd edən səhabə

Mədinə müsəlmanlarından olan Saləbənin, mala-mülkə qarşı həddindən artıq dərəcədə ehtirası var idi. Zəngin olmaq istəyirdi. Bunun üçün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-dən dua istədi. Onun bu tələbinə Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- belə cavab

Read More
Oruc haqqında ayət və hədislər

Oruc haqqında ayət və hədislər

Oruc haqqında Ayəti kərimələr Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, (bunun vasitəsilə) siz pis əməllərdən çəkinəsiniz!(Oruc tutmaq) sayı müəyyən olan (bir ay) günlərdir. (Bu günlərdə)

Read More
Orucun mükafatı Allaha məxsusdur

Orucun mükafatı Allaha məxsusdur

Hz. Peyğəmbərin (səllallahu əleyhi və səlləm) bir hədisi-qüdsisinə görə Allah təala buyurur:   Oruc isə Mənimçündür, mükafatını da Mən verəcəyəm.." (Buxari, Sovm 9)  

Read More
Xeyirli insan kimdir?

Xeyirli insan kimdir?

Peyğəmbər Əfəndimizin hədisi-şəriflərində çox yerdə rast gəldiyimiz "sizin ən xeyirliniz" ifadəsi, çox müxtəlif mövzularda xeyirli insanın kim olduğunu ortaya qoyur. "Sizin ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədəndir." (Buxari, Fədailul-Quran, 21) "Sizin ən xeyirliniz insanlara faydalı

Read More
Peyğəmbər əfəndimiz (səv)-in yuxusu

Peyğəmbər əfəndimiz (səv)-in yuxusu

Peyğəmbərlərin yuxusu bizim yuxularımın kimi deyil. Onlar yuxuları sadiq röyalar adlanır. Yəni onların yuxularında gördükləri şeylər eynilə həqiqətdir və hökm ifadə edir. Bunun misalları Quran-ı Kərimdə mövcuddur. Hətta peyğəmbərlər yuxularında vəhy belə alırlar. Rəsulullah (səv)-ə,

Read More
Rəcəb ayında oxunacaq dua

Rəcəb ayında oxunacaq dua

Rəcəb ayı girdiyi zaman Peyğəmbər Əfəndimiz (səv):         "Ey Rəbbim! Bizə Rəcəbi və Şa'ban'ı mübarək qıl və bizi Ramazana çatdır. "Deyə dua edərdilər. [İbn Hənbəl, I, 259]

Read More
Kövsər hovuzu üçün iki şərt

Kövsər hovuzu üçün iki şərt

 Rəsulullah (səv) əfəndimiz buyurur: "Yaxşı bilin ki mən sizdən əvvəl gedəcək və sizi gözləyəcəyəm! Diqqət edin; (axirətdə) sizinlə görüşmə yerimiz Kövsər Havuzunun başıdır. Orada mənimlə görüşmək istəyən, əlini və dilini günahlardan çəksin!"(Buxari, Salat, 80; İbn-i

Read More
Peyğəmbərimiz (səv) Əfəndimizin şəxsən özünün öyrətdiyi salavatı şərifə:

Peyğəmbərimiz (səv) Əfəndimizin şəxsən özünün öyrətdiyi salavatı şərifə:

Əbu Məhəmməd Kab bin Ücre (ra) belə izah edir: Birgün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- yanımıza gəlmişdi. Ona: "Ya Rəsulallah! Sənə necə salam verəcəyimizi öyrəndik, ancaq sənə necə salavat gətirəcəyik? "Deyə soruşduq. O da belə

Read More