• 14 İyun 2024
Günah işləməmək üçün nə etməliyik?

Günah işləməmək üçün nə etməliyik?

Rəvayət olunduğuna görə gənc bir nəfər İbrahim bin Ədhəm həzrətlərinin yanına gələrək: “Mən günah işləyərək öz-özünə zülmedən birisiyəm. Məni bu günahlardan uzaqlaşdıracaq və qəlbimi oyandıracaq bir şey söyləyin!” dedi. İbrahim bin Ədhəm həzrətləri belə dedi:

Read More
Sizdən daha çox verən var

Sizdən daha çox verən var

Hz. Əbu Bəkirin xəlifəliyi dövründə Mədinədə şiddətli qıtlıq yaranmışdı. Camaat çörək bişirmək üçün bir buğda dənəsi belə tapa bilmirdi. Bu vəziyyəti görən Mədinəli tacirlər, əllərindəki bütün sərmayələri ilə buğda alıp satmağa başlamışdılar. Hz. Osman da

Read More
Peyğəmbər əleyhissəlamın şeytan ilə danışması

Peyğəmbər əleyhissəlamın şeytan ilə danışması

İbn Abbas (ra) anladır: Hz. Peyğəmbər  (səs) bir gün Məscidi Nəbidən çölə çıxarkən girişdə şeytanla qarşılaşdı. Peyğəmbər (səs) ona soruşdu: –“Səni bura gətirən səbəb nədir?”  Şeytan: –“Məni bura Allah göndərdi.” -dedi. Peyğəmbər Əfəndimiz: –“Nə üçün?” deyə soruşunca belə

Read More
Din Qardaşına Dəstək Olmaq

Din Qardaşına Dəstək Olmaq

Fateh Sultan Mehmet Xan İstanbulun fəthindən sonra Bizans zamanında zindana atılan bəzi insaflı keşişlərin Osmanlı Dövləti haqqındakı fikirlərini soruşmuşdu. Onlar da ancaq bir müddət araşdırdıqdan sonra öz qənaətlərini bildirəcəklərini söylədilər. Keşişlər özlərinə verilən fərmanla hər

Read More
Artıq çox gecdir

Artıq çox gecdir

Gözəl güllərin açdığı bir yaz gününün axşamı idi, artıq hava qaralmışdı. Tahir ən yaxın dostunun ad günündən qayıdırdı. Evə çatmazdan əvvəl içkili olduğunu və atasının onu gördükdə çox əsəbləşəcəyini bir anlıq düşündü. Səhhətində problem olan

Read More
Baxmaq və Görmənin Hekayəsi

Baxmaq və Görmənin Hekayəsi

Bir adam, ilk dəfə getdiyi kiçik bir qəsəbədə ətrafın çaşqın baxışlarla baxıb gəzinirkən, yolun kənarında dayanmış maşına yaxınlaşır. Arxa oturacaqda tək başına əyləşən uşağa belə deyir; Buralı deyiləm. Parkın yanındakı çörək sexini axtarıram, yaxınlıqda olduğunu

Read More
HƏZRƏT ÖMƏRİN NİL ÇAYINA ƏMRİ

HƏZRƏT ÖMƏRİN NİL ÇAYINA ƏMRİ

Hz. Ömərin (r.a.) xəlifəliyi dövründə Misir fəth edilmişdi. Amr bin As (r.a.) da Misirə vali olaraq təyin edilmişdi. Bir gün Misir xalqı Amr bin Asa (r.a.) gələrək, Nil çayının bir adəti var, bu yerinə yetirilməzsə

Read More
Xəyal oğrusu

Xəyal oğrusu

Bütün ömrü at yarışlarında, at fermalarında, atları tərbiyə etməklə keçən bir at tərbiyəçisinin məktəb yaşlarında bir oğlu var idi. Atasının işləri səbəbi ilə uşağın təhsili çox da irəliləyə bilməmişdi. Bir gün müəllim uşaqdan, böyüyəndə nə

Read More
BİR ƏFV DASTANI

BİR ƏFV DASTANI

Cəfəri-Sadiq həzrətlərinin bir köləsi vardı. Bir gün bu kölə gətirdiyi bir kasa şorbanı Cəfər həzrətlərinin üstünə dağıtdı. Üstü-başı batan və yeməyin istiliyindən canı yanan Cəfəri-Sadiq həzrətləri qəzəblə kölənin üzünə baxdı. Kölə: “Əfəndim! Quranda: “Qəzəblərinə hakim

Read More
Hər işdə bir xeyir vardır

Hər işdə bir xeyir vardır

Bir gün okeanda yol alan bir gəmi qəzaya düşərək batır. Gəmidən sağ xilas olan adamı, dalğalar kiçik, kimsəsiz bir adaya qədər sürüyür. Adam ilk günlər özünü qurtarması üçün Allaha yalvardı və kömək taparam ümidiylə üfüqə

Read More
MƏRHƏMƏTİN HƏDDİ YOXDUR

MƏRHƏMƏTİN HƏDDİ YOXDUR

Peyğəmbərimiz (s.a.s), özündən bir şey istəyən heç kimsəni əliboş qaytarmazdı. Hər kəsə ehtiyacı olan şeyi verər və onları razı salmaq üçün əlindən gələn hər şeyi edərdi. İnsanlar da Peyğəmbərimizin (s.a.s)  bu xüsusiyyətini bildikləri üçün, möhtac

Read More
İndoneziya necə İslamlaşdı?

İndoneziya necə İslamlaşdı?

Bir tacir İndoneziyaya gedir və oraya yerləşərək ticarətə başlayır. Gətirdiyi keyfiyyətli parçalar xalqın zövqünü oxşayırdı. Özü isə qənaət sahibi bir mömin olduğu üçün: " Qoy qazancım az olsun, lakin təmiz və halal olsun", - deyə

Read More
Aşura günü nə kimi işlər görmək olar?

Aşura günü nə kimi işlər görmək olar?

Mərhum Mahmud Sami Ramazanoğlu həzrətlərinin Aşura Günündə nə kimi işlərin görüləcəyinə və bu günün fəzilətinə dair qələmə aldığı ibrətli bir hekayə. "Ər-Ravzu'l-Faik" kitabda belə bir hekayə anladılır: Bir zamanlar Basrada zəngin bir adam var idi.

Read More
Danışarkən nələrə diqqət etməliyik?

Danışarkən nələrə diqqət etməliyik?

Bir Padişah, yuxusunda, dişlərinin öndən arxaya doğru töküldüyünü, yemək yeyə bilməz hala gəldiyini görür. Bundan narahat olan padısah, gördüyü yuxunun şərh etdirmək üçün dərhal saraydakı yuxu yozanları hüzuruna çağırtdırır. Yuxusunu izah etdikdən sonra yuxuyozana: "-Bu

Read More
Erməninin müsəlman olması

Erməninin müsəlman olması

Halal loğma üçün ticarətə haram qarışdırmamaq xüsusunun əhəmiyyət və bərəkətini mərhum Musa Topbaş Əfəndi bu hadisə ilə belə izah edir: "Müsəlman olmuş Erməni bir qonşumuz var idi. Birgün ona hansı səbəbdən müsəlman olduğunu soruşduqda mənə

Read More
Əbu Hənifənin “halal ticarət” həssaslığı

Əbu Hənifənin “halal ticarət” həssaslığı

Əbu Hənifə həzrətləri, ticarətlə dolanan sərvət sahibi zəngin bir kimsə idi. Ancaq elmlə məşğul olduğu üçün ticarət işlərini vəkili vasitəsiylə icra edər, özü də bu ticarətin halal qazanc içində olub olmadığına nəzarət edərdi. Bu barədə

Read More
Qəbirdən çıxan uşaq alim oldu

Qəbirdən çıxan uşaq alim oldu

Sultan 1-ci Əhməd Xan zamanında yaşamış olan Meyyitzadə, fəzilət və mədəniyyət cəhətdən məşhur bir Osmanlı alimidir. Özünə Meyyitzadə, yəni "ölünün oğlu" adının verilməsi, rəvayətə nəzərən başından keçən bu ilahi möcüzə səbəbiylə olmuşdur: Meyyitzadənin atası igid

Read More
İtmiş xəzinə

İtmiş xəzinə

Fatih Sultan Mehmet dövründə qazının yanına iki nəfər şikayətə gəlmişdi. Şikayətçilərdən birisi, şikayətini bu cür dilə gətirdi: "-Mən bu din qardaşımın filan yerdəki tarlasını satın aldım. Əkin üçün yer şumlayarkən, orada içərisi qızıl ilə dolu

Read More
Ən zalımımız kimdir?

Ən zalımımız kimdir?

Üç nəfər zalım insan bir yerdə görüşüb bir-birləri ilə "içərinizdə ən zalım olanınız mənəm" deyərək müzakirə etməyə və öyünməyə başlamışlar. Nəhayət aralarından ən zalım olanını seçməyə qərar vermişlər. Onlardan biri o əsnada yoldan keçməkdə olan

Read More
Bir mağarada yaşananlar

Bir mağarada yaşananlar

Buxari və Müslimdə keçən bir hədisi şərifdə peyğəmbər əfəndimiz (səv) üç gənci və başlarına gələnləri bizə belə izah edir. Hz. Ömər Əfəndimizin oğlu Hz. Abdullah (ra) vasitəsi ilə anladılan hadisə belədir: Günlərin bir günü bizdən

Read More
İman qəhrəmanı Maşita xanım

İman qəhrəmanı Maşita xanım

Fironun sarayından cənnət bağçalarına uzanan bir hekayə. Allaha iman etdim dediyi və imanından dönmədiyi üçün  iki azyaşlı uşağı, gözlərinin qarşısında şəhid edilən bir ana. Maşita xanım Fironun qızının xidmətçisi idi. Birgün Fironun qızının saçlarını daramaq

Read More
Kiçik olsun, ama, Allah üçün olsun

Kiçik olsun, ama, Allah üçün olsun

Rəvayət edildiyinə görə Əbu Mansur bin Zükeyr (rahmətullahi aleyh) zahid və saleh bir insan idi. Ömrünün son dövrlərində gözyaşlarını tuta bilməz olmuşdu. Həyatının sonlarına doğru, vəfat anı yaxınlaşdıqca çox ağladığı üçün gözləri sanki çeşmə idi.

Read More
“Nə tökərsən aşına o da cıxar qarşına”

“Nə tökərsən aşına o da cıxar qarşına”

Yaşlı bir kişi, evdə xanımının hazırladığı kərəyağlarını yaxınlıqdakı dukana aparıb satir, gündəlik dolanışığını təmin edirdi. Dükanın sahibi ona inandığı üçün yağları tərəziyə qoymadan birbaşa təhvil alırdı. Ancaq bir gün həmin adam getdikdən sonra yağları tərəziyə qoydu,

Read More
Yetim müsəlmanların atəşpərəst qonşularına duaları

Yetim müsəlmanların atəşpərəst qonşularına duaları

Vaxtilə bir atəşpərəst, oğulunu toy edirdi. Toya gələn qonaqlar üçün çox sayda qoyun və öküz kəsdirib yeyib içmək verirdi. Ət qoxuları bütün məhəlləni sarmışdı. Atəşpəstin evinə bitişik evdə, müsəlman, dul bir qadın, dörd yetimiylə birlikdə

Read More