• 22 İyul 2024

Yas ve Toy merasimlerimiz

Əziz möminlər, son zamanlar cəmiyyətimizdə yas və toy mərasimləri zamanı həddindən artıq ifrata və israfçılığa yol verilir. Eyni zamanda bu məclislərin çoxu dini dəyərlərə zidd təşkil edilir. Hazırda keçirilən yas və toy mərasimlərin bir çoxu 

Read More

Haram və onun hökmü

     Möhtərəm möminlər!    Əmr vermək  və qadağan etmək kimi səlahiyyətləri yalnız Uca Allaha aiddir. Çünki, yaradan Odur. Yaşadan Odur. Ruzi verən Odur. Öldürüb daha sonra yenidən dirildən Odur. Halalı və haramı da bildirən  yenə Odur.

Read More

Ramazan Bayramı

      Əziz müsəlman qardaşlarım! bayram, sevinc deməkdir. Bayram, əziz gün deməkdir. Bayram, sevinclərin paylandığı, sossial münasibətlərin inkişaf etdiyi şadlıq günüdür. Bayram, iman qardaşlığının həqiqi təzahür səhnələridir. Bayram mənəvi duyğuları hərəkət etdirən bir gündür. Bayram, insanların dostluq

Read More

Umidsizlik Küfrdür

  http://minber.az/sohbetler/Umidsizlik_kufrdur.mp3

Read More

Lə iləhə illəllah

     Əziz müsəlmanlar!     İlk insan və ilk peyğəmbər olan Adəmdən (aleyhissalam) bizim peyğəmbərimiz Mühəmmədə (səs) qədər gəlib getmiş bütün peyğəmbərlər, insanları Tövhid inancına yəni “Lə İləhə İlləllah” deməyə çağırmışlar.      Peyğəmbərlərin sonuncusu olan Həzrəti Mühəmməd

Read More

Qurani-Kərimin Mahiyyəti

Möhtərəm  möminlər! Rəhman və Rəhim, Əziz və Hakim olan Uca Allahın son kitabı Qurani-Kərimdir. Qurani-Kərimin həm mənası həm də ləfzi Allahdandır. O Uca Allahın vəhyidir. Bu vəhy Cəbrayil aleyhissalam vasitəsiylə Peyğəmbərimizə nazil olmuşdur. Quran müsəlmanların

Read More

Qurani-Kərimin Mahiyyəti

Möhtərəm  möminlər! Rəhman və Rəhim, Əziz və Hakim olan Uca Allahın son kitabı Qurani-Kərimdir. Qurani-Kərimin həm mənası həm də ləfzi Allahdandır. O Uca Allahın vəhyidir. Bu vəhy Cəbrayil aleyhissalam vasitəsiylə Peyğəmbərimizə nazil olmuşdur. Quran müsəlmanların

Read More

Ramazan ayını səmərəli keçirməyin 8 yolu

Möhtərəm möminlər, Uca Allaha sonsuz şükürlər olsun ki, bu ilki Ramazanı da bizə lütf etdi. Təbiki, Ramazan ayı dedikdə ağla gələn ilk ibadət orucdur. Məhz bu oruc ibadəti sizin də bildiyiniz kimi bu il isti

Read More

Böyük günahların ən böyüyü

        Əziz din qardaşlarım,  böyük günahlar Quranda və ya hədisi-şəriflərdə onlara qarşı təhdid və lənət yönəldən, cəza veriləcəyi bildirilən, edənə fasiq deyilən, qəbirdə və axirətdə, dözülməz əzaba düçar olmağı zəruri edən günahlardır. Həmçinin Allahın

Read More

Zərərli vərdişlər/Narkomaniya, İçki, Qumar

Əziz möminlər, Bu günkü xütbəmizin mövzusu zərərli vərdişlər haqqında olacaqdır. Heç şübhəsiz ki, zərərli vərdişlərin başında narkomaniya bəlası gəlir.     Narkomaniya bütün dünyanın bəlasıdır. Dünyanın bir parçası olan Azərbaycan gənclərinin də narkomaniya bəlasına bulaşanlar heç

Read More

Dua Möminin Silahıdır.

Möhtərəm müsəlmanlar,  heç şübhəsiz bütün insanlar duaya və Allaha sığınmağa xüsusi bir ehtiyac duyur. Sıxıntıların  aparılmasında, ehtiyacların təmin edilməsində,   onlara   gələn bəla və fitnələrin qarşısının alınmasında dua insan üçün zəruri ehtiyacdır.     Dua, möminin qüvvətli

Read More

Yemək Ədəbləri

  Möhtərəm möminlər, həyatın hər anında ədəbə riayət etməyi şüar kimi qəbul edən hər müsəlman yeyib-içməsi də peyğəmərimizin sünnəsinə uyğun olmalıdır. Yeyib-içmək ehtiyacı ödənilərkən, halal yolla qidalanmağa və israfdan qaçmağa səy göstərilməsi əmr edilmişdir. İslam cəmiyyətinin

Read More
Zinaya yaxınlaşmayın!

Zinaya yaxınlaşmayın!

Əziz müsəlmanlar, bugünkü xütbəmizin mövzusu zina haqqında olacaqdır. Zina qədimdən bu günə qədər insan təfəkkürünün, əxlaq və hüquq normalarının və digər səmavi dinlərin tamamilə səhv və çirkin gördüyü bir davranış olub İslamda da böyük  günahlardan

Read More

Sonrakı peşmançılıq fayda verməz.

Möhtərəm möminlər!     Ağıllı insan, Allaha inanan, Ona təslim olan və Onu  hər şeydən daha çox sevən kimsədir. Uca   Allah onu  sevən qullarını sevməkdədir. Allahı sevmənin və Allah sevgisinin qazanmanın yolu da Rəsulullaha (səs) tabe

Read More
Axirət

Axirət

Əziz müsəlmanlar, öldükdən sonra dirilib Uca Allahın hüzurunda hesab verməyə inanmaq imanın 6 şərtindən biridir. Bu səbəblə axirətə inanmayan kimsə müsəlman ola bilməz. Ümumiyyətlə bir kimsə imanın şərtlərindən hər hansı birinə inanmazsa o kimsə müsəlman

Read More
İçki və Qumar

İçki və Qumar

Əziz möminlər, əmr verən, qadağa qoyan hər şeyi yaradan Uca Allahdır. Onun əmr etdiklərinə fərz, qadağan etdiklərinə də haram adı verilir. Müsəlman olan bir kimsə Allahın əmrlərini yerinə yetirməli, qadağan etdiklərindən çəkinməlidir. Çünki Uca Allahın

Read More
Məscid ədəbləri

Məscid ədəbləri

Möhtərəm müsəlmanlar, ədəb gözəl əxlaq və gözəl tərbiyə deməkdir. Ədəb, İslama zid olan bütün əməllərdən  uzaqlaşdıran bir davranışddır. Ədəb, insanı dört ayaqlı məxluqlardan ayıran xususiyyətlərdən biridir. Ədəbli bir insan əxlaqlı və tərbiyəli bir  insandır. Bunun

Read More

ƏSL XOŞBƏXTLİK NƏDİR?

Əziz möminlər, xoşbəxtlik haqqında düşünmək, oxumaq, yazmaq və eşitmək həmişə maraqlıdır. Bu haqda müxtəlif fikirlər və rəylər olsa da onların hamısı xoşbəxt olmaq istəyən insanlar üçün maraqlıdır. Elə i sə gəlin görək əsl xöşbəxtlik nədir?

Read More

ÖVLADIN VALIDEYNLƏRİNƏ QARŞI VƏZİFƏSİ

Möhtərəm möminlər, Bu günkü xütbəmizin mövzusu övladın ana-atasına qarşı vəzifəsi haqqında olacaqdır. Ana övladını doqquz ay bətnində daşıyır, hamiləlik zamanı bir çox çətinliklərə məruz qalır, bəzən həyatını risqə qoyaraq övladını dünyaya gətirir. Aciz olan körpəsini

Read More

Bir-birinizə qarşı kin saxlamayın!

Möhtərəm möminlər, bu gün ki, xütbəmizin mövzusu kin və nifrət duyğusu haqqında olacaqdır. Kin, qisas almaq üçün qəlbdə yerləşən düşmənlik duyğusudur. Xüsusilə acizliyi səbəbindən dərhal intiqam ala bilməyən şəxsin qəlbinə yerləşən qəzəb, gizli bir düşmənlik

Read More

Qonşu Haqları

Əziz müsəlmanlar, bildiyiniz kimi ailəmizdən sonra ən yaxın ictimai çevrəmizi qonşularımız meydana gətirir. Onlarla bütün həyatımız boyu yanaşı yaşayırıq. Yeri gələndə böyük olsun, kiçik olsun hər hansı ehtiyacımız üçün qonşularımızın yanına qaçırıq. Həyatımızın acı və

Read More

Əsl müsəlman kimdir?

Əziz möminlər, ağlımız kəsəndən bəri özümüzü “Müsəlman” sayırıq. “Sən müsəlman deyilsən” ifadəsini bir təhqir hesab edirik. Bəzən “müsəlman olmayanları” qınayır, aşağılayır, düşüncələrimizdə küçümsəyir və sözlərimizlə alçaldırıq. Günahkarların günahlarını elə ağız dolusu müzakirə edir, mühakimələrdən doymuruq

Read More

Dəstəmazın fəziləti

Möhtərəm möminlər, bütün ibadət həyatımız təmizlik üzərinə qurulmuşdur. Hətta insanın ruhən təmizlənməsində də maddi təmizliyin böyük təsiri vardır. Ümumiyyətlə həqiqi müsəlman, həm daxilən həm də xaricən ən təmiz insandır. İslam daxili təmizliyə əhəmiyyət verdiyi kimi

Read More

Zahidlik

Əziz möminlər, bu günkü xütbəmizin mövzusu zöhd və zahidlik haqqında olacaqdır. Elə isə gəlin görən bu barədə dinimizin görüşü nədir. Zöhd, bu dünyaının keçici bər-bəzəyinə qarşı həris olmamaq, dünyanı kiçik və fani görüb dünya sevgisini

Read More

Haram ilə bəslənən bir vücud cənnətə girə bilməz

Əziz müsəlmanlar, Peyğəmbərimiz (s) haram və halal məsələsində olduqca həssas idi. Həzrət. Aişə Peyğəmbərimizin (s) bu xususiyyətini belə dilə gətirir: “Rəsulullah (s) iki şeydən birini etmə seçimi qarşısında qalanda günah olmadığı təqdirdə mütləq onlardan ən

Read More

Dünya Onunla Şərəfləndi

Möhtərəm möminlər! Miladi tarixlə 571-ci ilin Qəməri aylardan Rəbiül əvvəl ayının 12-ci gecəsi Məkkə şəhərinin Əbdülmuttəlib məhəlləsində müqqəddəs bir doğum gerçəkləşdi. Nəbilərin əfəndisi, aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən, Hz. Muhamməd Musdafa (səs) dünyanı şərəfləndirdi. Düz 14

Read More

SİZİ HESABA ÇƏKMƏMİŞDƏN ƏVVƏL ÖZÜNÜZÜ HESABA ÇƏKİN

    Əziz müsəlmanlar! Uca Allah kainatı mükəmməl bir nizamla yaratmışdır. Heçbir canlı təsadüfən var olmamışdır. Bütün varlıqların öz nizamı və öz vəzifəsi vardır. Toxumlar, çəyirdəklər, ağaclar, quşlar, heyvanlar, yer və göylər möhtəşəm bir nizam-intizam içində

Read More

Vay Onların Halına! (Xütbə mp3)

  http://minber.az/sohbetler/Vay onlarin_halina.mp3                         Əziz möminlər, Qurani-Kərimin 29 yerində “Vay onların halına!” mənasında bir çox ayələr vardır. Qurani-Kərimdə, hansı əməlləri işləyən, hansı xususiyyətlərə sahib olan kimsələrə “vay onların halına” deyilir, bu cür kimsələrin ağır

Read More

Şəhidlik haqqında xütbə dinlə! (mp3)

http://minber.az/sohbetler/Shedlik.mp3    

Read More

İslam və elm

Möhtərəm möminlər,  dinimiz İslam elmə dəyər və qiymət verən uca bir dindir. Bilənlə – bilməyəni eyni qəbul etməyən və ilk əmri “oxu” olan yeganə din İslamdır. Elmi imanın dirəyi sayan, elm öyrənməyi nafilə ibadətdən və

Read More