• 24 İyun 2024
Onları nə ticarət nə də alış-veriş Allahdan uzaqlaşdırmaz

Onları nə ticarət nə də alış-veriş Allahdan uzaqlaşdırmaz

Rəsulullah (səv) zamanında iki müsəlman var idi. Onlardan biri tacir, digəri isə qılınc düzəldən dəmirçi idi. Azan oxunan kimi hər iki səhabə də cəld əlindəki işləri bir kənara qoyub birbaşa Məscidi Nəbəviyə namaza gedərdilər. Bu

Read More
Cərir bin Abdullah (r.a) nəql etdikləri

Cərir bin Abdullah (r.a) nəql etdikləri

Cərir bin Abdullah  (r.a.), sevimli peyğəmbərimizin (s.ə.s) yanında qısa bir müddət olmasına  baxmayaraq,Onun (s.ə.s)-mübarək dilindən bizə 100 hədis rəvayət etmişdir. Onlardan sadəcə ikisini sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Çünki,  xüsusi ilə hazırki vəziyyətdə bizim üçün bu iki

Read More
Hz. Əbu Bəkirdən xatirələr

Hz. Əbu Bəkirdən xatirələr

Əbu Hüreyrə (r.a) belə rəvayət edir: Bir gün səhər namazından sonra Peyğəmbərimiz (s.ə.s) səhabələrinə belə buyurdu: “ Bu gün aranızda oruclu olan varmı? Hz. Əbu Bəkr (r.a) “ Mən orucluyam Ey Allahın Peyğəmbəri!” deyə cavab

Read More
Peyğəmbərimizi (s.ə.s) Həzrət Əbu Bəkr kimi sevmək…

Peyğəmbərimizi (s.ə.s) Həzrət Əbu Bəkr kimi sevmək…

Məkkə fəth edilmiş, sirkin beli bir daha doğrula bilməyəcək şəkildə o torpaqlarda qırılmışdı. O gün Hz. Əbu Bəkr (r.a)  hələdə iman gətirməyən , gözləri kor olan, yaşı isə 80 –i haqlayan atası Əbu Kuhafənin müsəlman

Read More
Yəhudi alimi Zeyd bin Sunənin müsəlman olması

Yəhudi alimi Zeyd bin Sunənin müsəlman olması

Abdulla b. Səlam rəvayət edir: Allah Təala Zeyd b. Sunənin hidayətə çatmasını istəyincə, Zeyd belə demişdi: - Peyğəbəmrin üzünə baxınca onun üzündə nəbilik əlamətlərinin hamısını gördüm. Ancaq ikisini görə bilməmişdim. O ikisi də, təvazökarlığının qəzəbinə

Read More
Hz. Ömərin duaları

Hz. Ömərin duaları

Hz. Ömər (r.ə) xəlifə olduqdan sonra minbərə çıxanda ilk sözü bu dua olmuşdur: "Allahım! Mən sərt təbiətli bir qulunam, məni yumşaq xasiyyətli et, zəifəm, məni qüvvətləndir, paxılam məni comərd qullarından et!" (Suyuti, Tarixul-Hulefâ, s. 129)

Read More
“Rəbbim Allahdır” dediyi üçün öldürəcəksinizmi?

“Rəbbim Allahdır” dediyi üçün öldürəcəksinizmi?

Kəbənin ətrafında namaz qılarkən Allah Rəsulu (səv)-i boğmağa çalışan bir bütpərəstə verilən ibrətlik cavabı anladan hekayə Urvə bin Zübeyr (ra) belə nəql edir: Abdullah bin Amr bin As-a: "-Müşriklerin, Rəsulullah (səv) Əfəndimizə etdiyi əziyyətlərin ən

Read More
Səhabələrin oruc həyəcanı

Səhabələrin oruc həyəcanı

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)-in mənəvi tərbiyəsindən keçərək onun əmr və buyruğuna eşq ilə bağlanan Səhabə əfəndilərimizin həyatından bizlərə bir-birindən gözəl nümunələr vardır. Əbu Ümamə -radıyallahu anh- Peyğəmbər Əfəndimizə: "Mənə elə bir əməl tövsiyə et ki, Allah

Read More
MƏDƏNİYYƏTİMİZDƏ GƏNCLƏRİN YERİ

MƏDƏNİYYƏTİMİZDƏ GƏNCLƏRİN YERİ

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) vəfatından qısa bir müddət öncə İslam ordusunun başına Zeyd İbn Harisin 19 yaşındakı oğlu Üsaməni komandir təyin etmişdi. O ərəfələrdə bir səfərə çıxılacaqdı. Rəsulullah (səv): "Savaşda iştirak etmək istəyənlər, Mədinə kənarında Üsamənin

Read More
Hz. Əbu Bəkirin (ra) söhbətinə qatılmaq istəyirsinizmi?

Hz. Əbu Bəkirin (ra) söhbətinə qatılmaq istəyirsinizmi?

Musa b. Ukbə (ra) Hz. Əbu Bəkirin (ra) bir söhbətini belə nəql edir. "- Həmd aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur. Ona həmd edir, Ondan yardım diləyirik. Öldükdən sonra Ondan şərəf istəyərik. Çünki mənim də sizin də

Read More
Malını, canını şərəf və qürurunu infaq edən səhabə

Malını, canını şərəf və qürurunu infaq edən səhabə

Qurani kərimdə, bir ayətdə: "Sevdiyiniz şeylərdən infaq edin" buyurulması, infaqın yalnız maddiyyətlə edilən bir ibadət olmadığını göstərməkdədir. Səhabələrin həyatında da bu ayəni dəstəkləyən onlarla nümunə vardır. Biz yalnız birindən, Ulbə bin Zeyd (ra)-dan bəhs etmək

Read More
Torpağın belə qəbul etmədiyi cəsəd

Torpağın belə qəbul etmədiyi cəsəd

Bir qul üçün, Allaha qovuşmaqdan daha böyük bir izzət və Allahdan uzaq qalmaqdan daha böyük bir zillət ola bilməz. Allahu Təalanın dəyər verdiyi kəslər, iman nemətini könüllərinə, eşq və vəcd ilə həkk etdiklərinə görə izzət

Read More
Hz. Osman (ra)-ın comərdliyi

Hz. Osman (ra)-ın comərdliyi

Həzrəti Əbu Bəkr (radiyallahu anh)-ın xəlifəliyi dövründə böyük bir qıtlıq meydana gəlmişdir. Həmin bu qıtlıq vaxtında Həzrəti Osman (ra)-ın Şamdan yüz dəvə yükü buğda karvanı gəldi. Karvanı görənlər, buğda almaq üçün tez karvanın yanına qaçdılar.

Read More
Namazı tərkedənin İslamdan nəsibi yoxdur

Namazı tərkedənin İslamdan nəsibi yoxdur

Misvər bin məhrəmi (radiyallahu anh) belə nəql edir: "Ömər bin Xəttab (radıyallahu anh) xəncərlənəndə tez-tez huşunu itirirdi. Bir dəfə yanına girdim, üstünə bir örtü örtmüş, özündən keçmiş vəziyyətdə yatırdı. Yanındakılara: "Vəziyyəti necədir?" Deyə soruşdum. "-Gördüğün

Read More
Mədinə xalqının ən çox ağladığı gün

Mədinə xalqının ən çox ağladığı gün

Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) Əfəndimizin vəfatından sonra Peyğəmbərimizin müəzzini Bilal-Həbəşi (radıyallahu anh) kədərindən, mədinə səmalarını titrədən gözəl səsiylə bir daha azan oxuya bilmirdi. Həzrəti Bilal, əshabın israrlarına dözə bilməyib, nə zaman azan oxumağa başlasa,

Read More
Peyğəmbər əfəndimiz (səv) vəfat edəndə gözləri kor olan səhabə

Peyğəmbər əfəndimiz (səv) vəfat edəndə gözləri kor olan səhabə

Abdullah bin Zeyd əl-Ənsari (radıyallahu anh), bir gün Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) əfəndimizin yanına gəlib: "Ya Rəsulallah! Sən mənə nəfsimdən, malımdan, övladımdan və ailəmdən  daha sevimlisən. Əgər gəlib Səni görmək kimi bir nemət olmasaydı

Read More
Qoyun çobanının təqva həssaslığı

Qoyun çobanının təqva həssaslığı

Abdullah ibn-i Ömər, yoldaşlarıyla birlikdə Mədinə ətrafında bir yerə çıxmışdı. Onun üçün bir süfrə qurdular. Bu sırada yanlarına bir qoyun çobanı gəldi və salam verdi. İbn-i Ömər: "-Gel ey çoban, süfrəyə buyur." Dedi. Çoban: "-Mən

Read More
Əbu Damdam kimdir?

Əbu Damdam kimdir?

Allahu təalanın vəli qullarının gözəl əxlaqına dair çox ibrətli bir misalı Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) belə xəbər verir: Bir gün əshabına: "-Sizdən birisi, Əbu Damdam kimi olmaqdan acizdirmi?" Deyə sual verdi. Allah Rəsulunun bu sualına oradakı

Read More
Şəhid səhabənin müsəlmanlara vəsiyyəti

Şəhid səhabənin müsəlmanlara vəsiyyəti

Uhud savaşı bitdikdən sonra Peyğəmbər Əfəndimiz (sallallâhu əleyhi və səlləm), şəhid və yaralılara nəzarət edilməsini əmr etmişdi. Xüsusilə aqibətini öyrənmək istədiyi bir səhabə var idi: "Sad bin Rəbi (radiyallahu anh)." Allah Rəsulu (səllallahu əleyhi və

Read More
Zəkat verməyi rədd edən səhabə

Zəkat verməyi rədd edən səhabə

Mədinə müsəlmanlarından olan Saləbənin, mala-mülkə qarşı həddindən artıq dərəcədə ehtirası var idi. Zəngin olmaq istəyirdi. Bunun üçün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-dən dua istədi. Onun bu tələbinə Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- belə cavab

Read More
Peyğəmbər əfəndimiz (səv)-in Əbu Hureyrə (ra)-a vəsiyyəti

Peyğəmbər əfəndimiz (səv)-in Əbu Hureyrə (ra)-a vəsiyyəti

 Rəvayətə görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, Əbu Hüreyrəyə vəsiyyətində belə demişdir: "Ya Əbu Hüreyrə! Sən, elə bir qövmün yoluna gir ki, insanlar, qorxu və dəhşətə qapıldıqları zaman onlar titrəməz, Cəhənnəmdən aman istədikdə onlar qorxmazlar.

Read More

ABDULLAH BİN MƏSUD (RA)

O, gənc bir çoban idi. Uqbə bin Əbu Muaytın qoyunlarını otarırdı. Bir gün yenə qoyun otaranda yanına iki nəfər yaxınlaşdı. Qonaqlar susadıqlarını deyib ondan süd istədilər. Gənc çoban onlara belə cavab verdi: “Var, amma verə

Read More
HÜZEYFƏ İBN YƏMAN (RA)

HÜZEYFƏ İBN YƏMAN (RA)

Mən dünyadan ayrılacağıma kədərlənmirəm. Əksinə, ölüm mənim üçün daha sevimlidir. Lakin Rəbbimin rizasına uyğun yaşayıb-yaşamadığımı dəqiq bilmirəm. Huzeyfə ibn Yəman Rəsulullahın (s.ə.s) sirr ortağı idi. Rəsulullah münafiqlərlə bağlı bütün sirlərini ona danışardı. “Qiyamət gününə qədər

Read More