• 29 Fevral 2020
  1. Home
  2. Məqalələr

Kateqoriya: Məqalələr

Məqalələr
Televizor milli-mənəvi dəyərlərimizi zədələməkdədir

Televizor milli-mənəvi dəyərlərimizi zədələməkdədir

Bəzi varlıqlar, əşya və ləvazimatlar, istifadə edilməsinə görə ya yaxşı, ya da pisdir. Bəziləri isə necə istifadə edilməsinə baxmayaraq daim insan üçün zərərlidir. İnsanın özü və ya hər hansı bir bədən üzvü üçün də vəziyyət…

Məqalələr
DİNİN DİLİ ƏDƏBDİR

DİNİN DİLİ ƏDƏBDİR

Müqəddəs dinimiz olan İslam öz mənsublarından gözəl davranmağı, gözəl düşünməyi və danışarkən gözəl sözlərdən istifadə etməyi istəmişdir. Həzrət Peyğəmbər hədisi-şərifində buyurur: “Allah-Təala gözəldir və gözəl olanı sevər.” Bu hədisi-şərifdən yola çıxaraq bir müsəlman gündəlik həyatında…

Məqalələr
Qulun dünyalıqla imtahanı

Qulun dünyalıqla imtahanı

Allahu təala qullarını ancaq güclərinin çatacağı çətinliklərlə imtahan edər. Hz. Əbu Bəkir (ra), yoxsul müsəlmanlara yemək yedirər, onları doyurardı. Bir gün Əbu Cəhil ona: “-Ey Əbu Bəkir, Allahın bu yoxsul kəsləri doyurabiləcəyinə inanırsanmı?” Dedi. Əbu…

Məqalələr
Qurani kərimə qarşı məsuliyyətimiz.

Qurani kərimə qarşı məsuliyyətimiz.

Qurani Kərim, qaynağı Uca Rəbbimiz olan dörd səmavi kitabın sonuncusudur. Ağlı başında olan insanlığa Rəbbimizin son çağırısı və son mesajıdır. Allahu Təala, göndərdiyi kitablardan yalnız Qurani Kərimi qiyamətə qədər qoruyacağını vəd etmişdir. Bu səbəblə bir…

Məqalələr
Bir haqq dostundan nəsihətlər

Bir haqq dostundan nəsihətlər

Allaha ən böyük təşəkkür əlbəttə ki hər müsəlmanın sahib olduğu sağlamlıq, övlad, azadlıq və daha bir çox neməti üçün şükür etməsidir. Qulluq vəzifəsinin ən təməl prinsipi olan şükr müsəlmana ən çox yaraşan və onun ruh…

Məqalələr
Səhabələr Quranı necə anladılar?

Səhabələr Quranı necə anladılar?

İmam Malikin bildirdiyinə görə Abdullah bin Ömər ra anh, Bəqərə surəsinin üzərində tam səkkiz il çalışmışdır. Çünki o, Quran-ı Kərimi, fərzlərini və əhkamını öyrənərək və yaşayaraq oxuyurdu. Necə ki, Həzrət-i Əbu Bəkr (radiyallahu anh) belə…

Məqalələr
“Rəbbim Allahdır” dediyi üçün öldürəcəksinizmi?

“Rəbbim Allahdır” dediyi üçün öldürəcəksinizmi?

Kəbənin ətrafında namaz qılarkən Allah Rəsulu (səv)-i boğmağa çalışan bir bütpərəstə verilən ibrətlik cavabı anladan hekayə Urvə bin Zübeyr (ra) belə nəql edir: Abdullah bin Amr bin As-a: “-Müşriklerin, Rəsulullah (səv) Əfəndimizə etdiyi əziyyətlərin ən…

Məqalələr
Müsəlmanın lüks yaşamaq ölçüsü necə olmalıdır?

Müsəlmanın lüks yaşamaq ölçüsü necə olmalıdır?

Zamanımızın amansız xəstəliklərindən olan bədxərclik, acgözlük, lüks və göstəriş kimi israflar, bizlərə nümunə olan olan Rəsulullah (səv) əfəndimiz və əshabının tanımadığı bir həyat tərzidir. Çünki onlar; “gedəcəkləri həqiqi evlərinin qəbir olacağı” şüuru içində yaşayır, yeyib…

Məqalələr
Qul haqqı vitrinlərə düzüldü

Qul haqqı vitrinlərə düzüldü

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) nümunə şəxsiyyəti və yaşayışıyla, qazanarkən və xərcləyərkən də nəzərə alması zəruri olan ölçüləri göstərərək, səhabələrin həyatında bir tarazlıq qurulmasını təmin etmişdi. Peyğəmbər Əfəndimiz (s.a.v.) Mədinəyə hicrət etdikdən sonra ilk olaraq müsəlmanlar arasında…

Məqalələr
Əgər müsəlmanıqsa bunları düşünməyimiz lazımdır.

Əgər müsəlmanıqsa bunları düşünməyimiz lazımdır.

Dərin dərin, ciddi ciddi düşünmək lazımdır. Yerlərin, göylərin nə üçün yaradıldığını, aləmdəki hər bir varlığın yaradılış məqsədini düşünmək lazımdır. “Arada bir insan istehsalı olmayan bir dağa, bir ulduza, axan bir çayın qıvrımlarına diqqətlə bax. O…

Məqalələr
Onların namazı

Onların namazı

Əsri Səadət möminləri, namazlarını əda edərkən “Allahu təalə ilə vüslət” həyəcanı yaşayırdılar. Namazlarını, dünyaya vida etmək üzrə olan adamın son namazıymış kimi böyük bir həsrət və xüşu ilə ifa edərdilər. Sad bin Əbi Vəqqas (ra)…

Məqalələr
Nəbəvi tərbiyə metodu

Nəbəvi tərbiyə metodu

Mənəvi tərbiyənin ən mühüm vasitələrindən biri olan “söhbət”dən layiqiylə istifadə etməyin şərti, onun qiymət və mahiyyətini dərk etməkdir. Söhbət, nəbəvi bir tərbiyə metodudur. Peyğəmbər Əfəndimiz (səllallahu əleyhi və səlləm), səhabələrini söhbət ilə yetişdirmişdir. Necə ki…

Məqalələr
Qurban kəsməyin 5 faydası

Qurban kəsməyin 5 faydası

Qurban bizə, Hz. İbrahim və İsmayıl (əs)-ın təslimiyyətini və qulluqdakı üstün hallarını xatırladır. Allahın hər şeyi insanlara tabe etdiyini həqiqətən göstərib, bunlardan üsuluna görə istifadə və sərf etməyi öyrədir. Çünki, Allahın bizə verdiyi nemətlərdən faydalanmamaq…

Məqalələr
İsmayıl Qurbanı yoxsa İbrahimin Qurbanı?

İsmayıl Qurbanı yoxsa İbrahimin Qurbanı?

Qurban bayramı yaxınlaşdıqca varlı-kasıb hər evdə bir qurban həyəcanı, qurban təlaşı hiss edilir. Qurbanı bayram kimi keçirmək üçün hazırlıqlar aparılır. Görəsən qurbanı bayram kimi keçirmək üçün sifariş verilən iyirmi kiloluq qoç, iri malda ortaq olunan…

Məqalələr
Həyatı “LƏBBEYK” şüuru ilə yaşamaq

Həyatı “LƏBBEYK” şüuru ilə yaşamaq

Allahın insanlara əmr etdiyi bütün ibadətlərin fərdi və sosial həyatı tənzimləyici rolu vardır. Allah bu ibadətləri əmr edərək insanları onun istədiyi kimi yaşamağa sövq edir və cəmiyyət arasında nümunəvi şəxsiyyətlər olmasını istəyir. Məsələn namaz ibadəti…

Məqalələr
Ən böyük məktəb (HƏCC)

Ən böyük məktəb (HƏCC)

Əbu Hüreyrədən (r.a) rəvayət edilən bir hədisi-şərifdə Hz. Peyğəmbərə (s.ə.s): “-Əməllərin hansı daha fəzilətlidir?”,- deyə soruşulduqda: “Allaha və Rəsuluna iman etməkdir”,- buyurmuşdu. “-Sonra hansıdır?”, – deyə soruşulan suala da: “Allah yolunda cihad etməkdir”,- deyə cavab…

Məqalələr
Həcc şüuru

Həcc şüuru

Həzrət Peyğəmbər İslamın əsaslarını hədisi-şərifində belə dilə gətirir: “İslam beş təməl üzərində qurulmuşdur: Allahdan başqa ilah olmadığına və Muhammədin Allahın Rəsulu olduğuna şahidlik etmək. Namazı doğru qılmaq, zəkatı haqqı ilə vermək, Allahın evi olan Kəbəni…

Məqalələr
Müəllimlərə tövsiyələr

Müəllimlərə tövsiyələr

İçinə qapalı, özünü qurtarmanın üzərinə çıxmayan bir anlayış Rəbbani anlayış deyildir. Bütün insanları içinə sığdırabiləcək qəlblər möminlərin qəlbləridir. Hamımız, dinimizin vəzifəlisiyik. Hamımız, insan olmanın əvəzini ödəməyə hazırıq. Mömin idrakı belə olmalıdır. Hər mömin özünü, Allahın…

Məqalələr
Müsəlmanın evinin qayda qanunları

Müsəlmanın evinin qayda qanunları

Müsəlman hara gedərsə əqidəsini də özü ilə aparmalıdır. Əqidəmizin çəkdiyi xəttləri məsciddə qoruduğumuz qədər evlərimizdə və iş yerlərimiz də qoruyacağıq. Qətiliklə bizim evimiz əqidəmizi əks etdirir. Divarlarımız, hamamımız və hər şeyimiz fərqlidir. Əgər, başqalarına bənzədiyimiz…

Məqalələr
Fluoride və zərərləri (hiss etdirmədən zəhərləyirlər)

Fluoride və zərərləri (hiss etdirmədən zəhərləyirlər)

Yaşadığımız dövrdə ən çox diş pastaları və gündəlik təmizlik məhsullarına əlavə olunan “natrium florid” nüvə tullantılardan əldə edilir. Natrium florid, iddiaların əksinə dişləri qorumamaqla bərabər xərçəng xəstəliyinı də yol açır. Elm adamları sakitləşdirici təsiri səbəbiylə…

Məqalələr
Qurban kəsməyin məqsədi nədir?

Qurban kəsməyin məqsədi nədir?

Həzrəti İbrahim (ə.s), Cəbrayıl əleyhissalamın Allahu təalanı xüşu ilə üç dəfə zikr etməsi qarşısında vəcdə gəlir və bütün sürülərini ona hədiyyə edir. Onun mələk olduğunu söyləyib almaması üzərinə də sürülərini satır və geniş bir ərazi…

İbrətli hekayələr
Kiçik olsun, ama, Allah üçün olsun

Kiçik olsun, ama, Allah üçün olsun

Rəvayət edildiyinə görə Əbu Mansur bin Zükeyr (rahmətullahi aleyh) zahid və saleh bir insan idi. Ömrünün son dövrlərində gözyaşlarını tuta bilməz olmuşdu. Həyatının sonlarına doğru, vəfat anı yaxınlaşdıqca çox ağladığı üçün gözləri sanki çeşmə idi.…

Məqalələr
Tövbəmizi son nəfəsə saxlamayaq

Tövbəmizi son nəfəsə saxlamayaq

Qurani Kərimdə bildirildiyi kimi, həyatı Allaha üsyan içərisində keçən Firon, ancaq Qırmızı dənizdə ilahi qəzəbə düçar olarkən özünü və ziyana etdiyi ömrünü həqiqi mənada tanıdı. Dünyadakı nəfsani səltənətinin iç üzünün həqiqətdə nə böyük bir səfalət…

Hədislər
Qədr gecəsinə aid ayət və hədislər

Qədr gecəsinə aid ayət və hədislər

Min aydan daha xeyirli olduğu bildirilən Qədr Gecəsi, Quranın Allahu təala tərəfindən Cəbrayıl Əleyhissalam vasitəsilə Peyğəmbər Əfəndimiz Hz. Məhəmməd (səv)-ə göndərilməyə başlandığı gecədir. Quranı Kərimdə Qədr gecəsi ilə əlaqədar ayət və hədisləri sizlər üçün bir…

Məqalələr
Allahın bizi əfv etməsi üçün lazım olan şərtlər

Allahın bizi əfv etməsi üçün lazım olan şərtlər

Uca Allah bu dünyanı, axirətimizi qazana bilməyimiz üçün, bizlərə bir imtahan mərkəzi olaraq tənzimləmişdir. Həm dünya, həm də axirət hüzuruna nail ola bilmək, qulun bu imtahan mərkəzində Rəbbinə yaxınlığı nisbətində mümkün olur. Bu imtahan aləminə…

Məqalələr
Səhabələrin oruc həyəcanı

Səhabələrin oruc həyəcanı

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)-in mənəvi tərbiyəsindən keçərək onun əmr və buyruğuna eşq ilə bağlanan Səhabə əfəndilərimizin həyatından bizlərə bir-birindən gözəl nümunələr vardır. Əbu Ümamə -radıyallahu anh- Peyğəmbər Əfəndimizə: “Mənə elə bir əməl tövsiyə et ki, Allah…

Məqalələr
Ramazan ayında hansı ibadətləri edə bilərik

Ramazan ayında hansı ibadətləri edə bilərik

Ramazan ayında nələr edə bilərik? Sizlərə Ramazan ayında edə biləcəyiniz ibadətləri təqdim edirik. 1-“Və sənə yəqin (ölüm) gələnədək Rəbbinə ibadət et!” (Əl-Hicr, 99) düsturunu nəzərə alaraq, günlük ibadətlərimidzə çox ciddi olmalıyıq a- Oruc ibadətinə ciddiliklə…

Məqalələr
Bu dünyaya nə üçün gəldin???

Bu dünyaya nə üçün gəldin???

İnsan həmişə öz-özünü hesaba çəkməlidir. Özünü hesaba çəkməyən, sorğulamayan insan kölələşməyə məhkumdur. Hər insan “Mən bu dünyaya nə üçün gəldim? Bu aləmdəki müvəqqəti misafirliğimin hikməti nədir suallarını öz-özünə yönəltməlidir. Sorğulanmamış və cavabı verilməmiş bir həyatın…

Məqalələr
Zəkat verməyənlərin axirətdəki aqibəti

Zəkat verməyənlərin axirətdəki aqibəti

Əbu Hureyrə (radıyallahu anh) Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm)-in belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Sahibi tərəfindən zəkat haqqı verilməyən dəvə, qiyamət günündə güclü qüvvətli olduğu halda sahibinin yanına gələrək ona musallat olub ayaqları ilə sahibini əzişdirəcəkdir.…

Məqalələr
Ramazanda könül qabını böyük tut

Ramazanda könül qabını böyük tut

Mübarək Ramazan ayı, qulluq keyfiyyətimizi artırmaq üçün Rəbbimizin bizə ikram etdiyi bənzərsiz vəsilələrdən biridir. Ehtiva etdiyi fəzilətlər, fürsətlər və imkanlarla Ramazan ayı, bir mənəviyyat dəryasıdır. Ancaq, bu dəryadan istifadə edərək biz qulların həqiqi mənada uğur…